เนื้อเพลง Come on คำอ่านไทย Ben Jelen

And finally the silence
( แอ็นด ไฟแน็ลลิ เดอะ ไซเล็นซ)
Looking out, looking back across the sky
(ลุคอิง เอ้า , ลุคอิง แบ็ค อัครอซ เดอะ ซไค)
Trying to find a meaning
(ทไรอิง ทู ไฟนด อะ มีนนิง)
Knowing that I just left it all behind
(โนอิง แดท ไอ จัซท เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด)
Still I smell a lingering softness
(ซทิล ไอ ซเม็ล อะ ลีงเกอะริง ซอฟทเน็ซ)
Where did she go
(ฮแว ดิด ชี โก)
How did she go
(เฮา ดิด ชี โก)
I wanna wanna know
(ไอ วอนนา วอนนา โน)
I wanna know that she’ll be coming here to me
(ไอ วอนนา โน แดท เฌ็ล บี คัมอิง เฮียร ทู มี)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Come on
(คัมมอน)
Without you I’ll never feel the love inside of me
(วิเฑาท ยู แอล เนฝเวอะ ฟีล เดอะ ลัฝ อีนไซด อ็อฝ มี)
Come on, you know that we belong
(คัมมอน , ยู โน แดท วี บิลอง)
Come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

Thinking back before her
(ติ้งกิง แบ็ค บิโฟ เฮอ)
I never knew the meaning of alone
(ไอ เนฝเวอะ นยู เดอะ มีนนิง อ็อฝ อะโลน)
Still the flag is feeling foreign
(ซทิล เดอะ ฟแล็ก อีส ฟีลอิง ฟอริน)
I live the day to escape into a phone
(ไอ ไลฝ เดอะ เด ทู เอ็ซเคพ อีนทุ อะ โฟน)
Speaking of a world not real then
(ซพีคอิง อ็อฝ อะ เวิลด น็อท ริแอ็ล เด็น)
Where did she go
(ฮแว ดิด ชี โก)
How did she go
(เฮา ดิด ชี โก)
I wanna wanna know
(ไอ วอนนา วอนนา โน)
I wanna know that she’ll be coming here to me
(ไอ วอนนา โน แดท เฌ็ล บี คัมอิง เฮียร ทู มี)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Cause shes sharp for kisses
(คอส ชี ชาร์พ ฟอ คีสเซซ)
And my heart misses
(แอ็นด มาย ฮาท มิซเซซ)
She’s coming
(ชี คัมอิง)
She’s coming here to me
(ชี คัมอิง เฮียร ทู มี)
I’m needing
(แอม นี๊ดดิง)
Desiring to kiss her now
(Desirings ทู คิซ เฮอ เนา)
I’m living for her
(แอม ลีฝอิง ฟอ เฮอ)
Breathing for her
(บรีสดิง ฟอ เฮอ)
Singing for her fairytale
(ซิงกิง ฟอ เฮอ แฟรี่เทล)

[CHORUS [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

Come on..
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come on คำอ่านไทย Ben Jelen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น