เนื้อเพลง Nothing Compares 2 U คำอ่านไทย Sinead O’Connor

It’s been seven hours and fifteen days
( อิทซ บีน เซฝเอ็น เอาร แซน ฟีฟทีน เด)
Since u took your love away
(ซินซ ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเว)
I go out every night and sleep all day
(ไอ โก เอ้า เอฝริ ไนท แอ็นด ซลีพ ออล เด)
Since u took your love away
(ซินซ ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเว)
Since u been gone I can do whatever I want
(ซินซ ยู บีน กอน ไอ แค็น ดู ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ว็อนท)
I can see whomever I choose
(ไอ แค็น ซี ฮูเมฝเออะ ไอ ชูส)
I can eat my dinner in a fancy restaurant
(ไอ แค็น อีท มาย ดีนเนอะ อิน อะ แฟนซิ เรซโทะแร็นท)
But nothing
(บัท นัธติง)
I said nothing can take away these blues
(ไอ เซ็ด นัธติง แค็น เทค อะเว ฑิส บลู)
`Cause nothing compares
(`Cause นัธติง ค็อมแพ)
Nothing compares 2 u
(นัธติง ค็อมแพ ทู ยู)
It’s been so lonely without u here
(อิทซ บีน โซ โลนลิ วิเฑาท ยู เฮียร)
Like a bird without a song
(ไลค เก เบิด วิเฑาท ดา ซ็อง)
Nothing can stop these lonely tears from falling
(นัธติง แค็น ซท็อพ ฑิส โลนลิ เทีย ฟร็อม ฟ๊อลิง)
Tell me baby where did I go wrong
(เท็ล มี เบบิ ฮแว ดิด ดาย โก ร็อง)
I could put my arms around every boy I see
(ไอ เคิด พัท มาย อาม อะเรานด เอฝริ บอย ไอ ซี)
But they’d only remind me of you
(บัท เดยฺ โอ๊นลี่ ริไมนด มี อ็อฝ ยู)
I went to the doctor n’guess what he told me
(ไอ เว็นท ทู เดอะ ดอคเทอะ nguess ว็อท ฮี โทลด มี)
Guess what he told me
(เก็ซ ว็อท ฮี โทลด มี)
He said girl u better have fun
(ฮี เซ็ด เกิล ยู เบทเทอะ แฮ็ฝ ฟัน)
No matter what u do
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดู)
But he’s a fool
(บัท อีส ซา ฟูล)
`Cause nothing compares
(`Cause นัธติง ค็อมแพ)
Nothing compares 2 u
(นัธติง ค็อมแพ ทู ยู)
All the flowers that u planted, mama
(ออล เดอะ ฟเลาเออะ แดท ยู พลานท , มามะ)
In the back yard
(อิน เดอะ แบ็ค ยาด)
All died when u went away
(ออล ได ฮเว็น ยู เว็นท อะเว)
I know that living with u baby was sometimes hard
(ไอ โน แดท ลีฝอิง วิฑ ยู เบบิ วอส ซัมไทม์ ฮาด)
But I’m willing to give it another try
(บัท แอม วีลลิง ทู กิฝ อิท แอะนัธเออะ ทไร)
Nothing compares
(นัธติง ค็อมแพ)
Nothing compares 2 u
(นัธติง ค็อมแพ ทู ยู)
Nothing compares
(นัธติง ค็อมแพ)
Nothing compares 2 u
(นัธติง ค็อมแพ ทู ยู)
Nothing compares
(นัธติง ค็อมแพ)
Nothing compares 2 u
(นัธติง ค็อมแพ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing Compares 2 U คำอ่านไทย Sinead O’Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น