เนื้อเพลง Get No Better คำอ่านไทย Cassidy feat Mashonda

[Swizz Beats:]
( [ สวิซ บีท : ])
Ladies and Gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
Swizz, swizz, swizz
(สวิซ , สวิซ , สวิซ)

Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho OK
(เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ , เฮ โฮ โอเค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
How you doin ma, dis ya song ma, yeah come on ma, dis ya song ma, dis ya song ma, dis ya song
(เฮา ยู โดย มา , ดิซ ยา ซ็อง มา , เย่ คัมมอน มา , ดิซ ยา ซ็อง มา , ดิซ ยา ซ็อง มา , ดิซ ยา ซ็อง)

[Cassidy Verse 1:]
([ แคซซีดี เฝิซ วัน : ])
How ya doin ma
(เฮา ยา โดย มา)
Yeah come on ma,
(เย่ คัมมอน มา ,)
What up you in a rush,
(ว็อท อัพ ยู อิน อะ รัฌ ,)
What’s going on ma, you can keep going ma
(ว็อท โกอิ้ง ออน มา , ยู แค็น คีพ โกอิ้ง มา)
But in dis cruel world you goin need a man thats thurl to keep you warm ma,
(บัท อิน ดิซ ครูเอ็ล เวิลด ยู โกอิน นีด อะ แม็น แด๊ท thurl ทู คีพ ยู วอม มา ,)
You and me we can take the world by storm ma.
(ยู แอ็นด มี วี แค็น เทค เดอะ เวิลด ไบ ซทอม มา)
So let me have yo math then I’m going ma,
(โซ เล็ท มี แฮ็ฝ โย แมตซฺ เด็น แอม โกอิ้ง มา ,)
I’m having a after party later on ma, so you should cancel whatever you was doing ma.
(แอม แฮฝวิ่ง อะ อาฟเทอะ พาทิ เลทเออะ ออน มา , โซ ยู เชิด แคนเซ็ล ฮว็อทเอฝเออะ ยู วอส ดูอิง มา)
We can get a telly adn visit and get it on ma, you wit it, I hit it till six in the morn ma,
(วี แค็น เก็ท ดา เทลลิ adn ฝีสอิท แอ็นด เก็ท ดิธ ออน มา , ยู วิท ดิธ , ไอ ฮิท ดิธ ทิล ซิคซ อิน เดอะ มอน มา ,)
You ain’t hear da song ma,
(ยู เอน เฮีย ดา ซ็อง มา ,)
Yeah I’m a don ma so if you ridin’ wit a playa than come on ma.
(เย่ แอม มา ด็อน มา โซ อิฟ ยู ริดอิน วิท ดา พอลเย แฑ็น คัมมอน มา)

[Chorus w/ Mashonda:]
([ โครัซ ดับบิว / Mashonda : ])
How ya doin ma [oh] dis ya song ma [yeah] yeah come on ma [oh] dis ya song
(เฮา ยา โดย มา [ โอ ] ดิซ ยา ซ็อง มา [ เย่ ] เย่ คัมมอน มา [ โอ ] ดิซ ยา ซ็อง)
Ma [yeah] we can get it on ma [oh] dis ya song ma
(มา [ เย่ ] วี แค็น เก็ท ดิธ ออน มา [ โอ ] ดิซ ยา ซ็อง มา)
[Yeah] yeah, yeah, yeah.
([ เย่ ] เย่ , เย่ , เย่)
Scream at me
(ซครีม แอ็ท มี)
Me and you [it don’t get no better] what we can do [it don’t get no better] our love
(มี แอ็นด ยู [ อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบทเทอะ ] ว็อท วี แค็น ดู [ อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบทเทอะ ] เอ๊า ลัฝ)
[it don’t get no better] it reminds me of the first time
([ อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบทเทอะ ] อิท ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เฟิซท ไทม)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Hey you know what you remind me of the sun that shines above I think that I’m in
(เฮ ยู โน ว็อท ยู ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ ซัน แดท ไฌน อะบัฝ ไอ ธิงค แดท แอม อิน)
Love cuz every time I look in your eyes the be dumb bright like the sunlight when I look in
(ลัฝ คัซ เอฝริ ไทม ไอ ลุค อิน ยุร ไอ เดอะ บี ดัม ไบร๊ท ไลค เดอะ ซันไลท์ ฮเว็น นาย ลุค อิน)
The sky adn you always look fly, you stay with a mean outfit and got shoes that didn’t even
(เดอะ ซไค adn ยู ออลเว ลุค ฟไล , ยู ซเท วิฑ อะ มีน เอ้าฟิท แอ็นด ก็อท ฌู แดท ดิ๊นอิน อีเฝ็น)
Come out yet.
(คัม เอ้า เย็ท)
Always got your your nails done, always got yourself fixed you da type of chick I
(ออลเว ก็อท ยุร ยุร เนล ดัน , ออลเว ก็อท ยุรเซลฟ ฟิคซ ยู ดา ไทพ อ็อฝ ชิค ไอ)
Can see me going out wit and I ain’t knockin yo hustle but you should be somebody’s wifey icey
(แค็น ซี มี โกอิ้ง เอ้า วิท แอ็นด ดาย เอน นอคคินโย เฮสเซล บัท ยู เชิด บี ซัมบอดี้ วายฟี icey)
Wit a rock on your knuckle adn we would look hot as a couple cuz you shaped so beautifully and
(วิท ดา ร็อค ออน ยุร นักเคิล adn วี เวิด ลุค ฮ็อท แอ็ส ซา คั๊พเพิ่ล คัซ ยู เชย์ โซ บยูทิฟุลิ แอ็นด)
You almost as cute as me.
(ยู ออลโมซท แอ็ส คยูท แอ็ส มี)

[Chorus x1]
([ โครัซ x1 ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Mmmm wit yo sexy self go to my hotel and undress yourself and after we have sex
(อึม วิท โย เซคซิ เซ็ลฟ โก ทู มาย โฮเทล แอ็นด อันดเรซ ยุรเซลฟ แอ็นด อาฟเทอะ วี แฮ็ฝ เซ็คซ)
Don’t stress yourself I will respect you if you respect yourself girl it’s whatever I get da
(ด้อนท์ ซทเร็ซ ยุรเซลฟ ไอ วิล ริซเพคท ยู อิฟ ยู ริซเพคท ยุรเซลฟ เกิล อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ เก็ท ดา)
Chedda when we get together it don’t be no better adn you can see I’m throwin’ it cuz my arm
(เชรดดา ฮเว็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ อิท ด้อนท์ บี โน เบทเทอะ adn ยู แค็น ซี แอม โตวอิน หนิด คัซ มาย อาม)
On chill it look like i spilled freon on it.
(ออน ชิล อิท ลุค ไลค ไก ซพิล freon ออน หนิด)
I make hella paper on da block that’s why I’m bout
(ไอ เมค เฮลลา เพเพอะ ออน ดา บล็อค แด๊ท ฮไว แอม เบาท)
To put a three story elevator in my yacht they goin keep hatin it boo, but keep holdin’ me
(ทู พัท ดา ธรี ซโทริ เอลอิเฝเทอะ อิน มาย ย็อท เด โกอิน คีพ แฮดดิน หนิด บู , บัท คีพ โฮดดิน มี)
Down strong dis song dedicated to you.
(เดาน ซทร็อง ดิซ ซ็อง เดดอิเคท ทู ยู)

[chorus x1]
([ โครัซ x1 ])

[Mashonda:]
([ Mashonda : ])
Baby I can’t deny that I’m feelin you, the way that you look and the things you do.
(เบบิ ไอ แค็นท ดิไน แดท แอม ฟีลิน ยู , เดอะ เว แดท ยู ลุค แอ็นด เดอะ ธิง ยู ดู)
Knowing, knowing baby it don’t whoa oh whoa it don’t get no better
(โนอิง , โนอิง เบบิ อิท ด้อนท์ โว้ว โอ โว้ว อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบทเทอะ)

[chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

I go by the name of cassidy ” da problem ” , me and mashonda
(ไอ โก ไบ เดอะ เนม อ็อฝ แคซซีดี ” ดา พรอบเล็ม ” , มี แอ็นด mashonda)

[song fades out]
([ ซ็อง เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get No Better คำอ่านไทย Cassidy feat Mashonda

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น