เนื้อเพลง Think Twice คำอ่านไทย Eve 6

When all is said and done and dead
( ฮเว็น ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน แอ็นด เด็ด)
does he love you the way that I do
(โด ฮี ลัฝ ยู เดอะ เว แดท ไอ ดู)
breathing in lighting tonight’s fighting
(บรีสดิง อิน ลายดิง ทุไนท ไฟท์ดิง)
I feel the hurt so physical
(ไอ ฟีล เดอะ เฮิท โซ ฟีสอิแค็ล)

Think twice for ya touch my girl
(ธิงค ทไวซ ฟอ ยา ทั๊ช มาย เกิล)
Come around I’ll lay a field of burn
(คัม อะเรานด แอล เล อะ ฟีลด อ็อฝ เบิน)
Think twice for ya touch my girl
(ธิงค ทไวซ ฟอ ยา ทั๊ช มาย เกิล)
Come around come around no more[2x]
(คัม อะเรานด คัม อะเรานด โน โม [ 2x ])

She spreads the love she burns me up
(ชี ซพเร็ด เดอะ ลัฝ ชี เบิน มี อัพ)
I can’t let go, I can’t get out
(ไอ แค็นท เล็ท โก , ไอ แค็นท เก็ท เอ้า)
I’ve said enough enough by now
(แอฝ เซ็ด อินัฟ อินัฟ ไบ เนา)
I can’t let go, I can’t get out
(ไอ แค็นท เล็ท โก , ไอ แค็นท เก็ท เอ้า)

Wait till the day you finally see
(เวท ทิล เดอะ เด ยู ไฟแน็ลลิ ซี)
I’ve been hear waiting patiently
(แอฝ บีน เฮีย เวททิง เพเฌ็นทลิ)
crossin my fingers and my tees
(ครอสซิน มาย ฟีงเกอะ แซน มาย ที)
crying on my solder begging please
(คไรอิง ออน มาย ซอดเออะ เบกกิง พลีส)

What is it you really want? I’m tired of asking!
(ว็อท อีส ซิท ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท แอม ไทร อ็อฝ อาคกิ้ง !)
you come wasted
(ยู คัม ว็อซท)

When I showed up and he was there
(ฮเว็น นาย โฌ อัพ แอ็นด ฮี วอส แดร์)
I tried my best to grin and there
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู กริน แอ็นด แดร์)
and took the stairs but didn’t stop at the street
(แอ็นด ทุค เดอะ ซแท บัท ดิ๊นอิน ซท็อพ แอ็ท เดอะ ซทรีท)
and as we speak I’m going down
(แอ็นด แอ็ส วี ซพีค แอม โกอิ้ง เดาน)

Cuz she spread her love and burned me up
(คัซ ชี ซพเร็ด เฮอ ลัฝ แอ็นด เบิน มี อัพ)
I can’t let go, I can’t get out
(ไอ แค็นท เล็ท โก , ไอ แค็นท เก็ท เอ้า)
I’ve said enough enough by now
(แอฝ เซ็ด อินัฟ อินัฟ ไบ เนา)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
I CAN’T GET OUT!
(ไอ แค็นท เก็ท เอ้า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Think Twice คำอ่านไทย Eve 6

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น