เนื้อเพลง O Soave Fanciulla คำอ่านไทย Michael Bolton

[la boheme][oh, sweet little lady]
( [ ลา boheme ] [ โอ , สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ ])

Rodolfo
(Rodolfo)
O soave fanciulla, o dolce viso
(โอ soave fanciulla , โอ โดลเซ viso)
Di mite circonfuso alba lunar,
(ได ไมท circonfuso alba ลยูเนอะ ,)
In te ravviso il sogno
(อิน te ravviso แอล sogno)
Ch’io vorrei sempre sognar!
(Chio vorrei sempre sognar !)

Mimi
(มีมี)
[ah, tu sol comandi, amor!]
([ อา , ทู ซ็อล comandi , อาร์มอร์ ! ])
Fremon nell’anima dolcezze estreme,
(Fremon nellanima dolcezze estreme ,)
Ecc nel baccio freme amor!
(Ecc เนล baccio freme อาร์มอร์ !)
[oh come dolci scendono le sue
([ โอ คัม dolci scendono le ซยู)
Lusinghe al cor…tu sol comandi, amor!]
(Lusinghe เอล cor ทู ซ็อล comandi , อาร์มอร์ ! ])
No, per pieta! sei mia! v’aspettan gli amici…
(โน , เพอ pieta ! เซอิ มีเอ ! vaspettan gli amici)
Gia mi mandi via? vorrei dir…ma non osso,
(Gia มี mandi ไฝอะ vorrei dir มา น็อน osso ,)
Di. se venissi con voi? che? mimi!
(ได se venissi ค็อน voi ชี มีมี !)
Sarebbe cosi dolce restar qui. c’e freddo fuori.v
(Sarebbe cosi โดลเซ restar คี ce freddo fuori วี)
Vi staro vicina! e al ritorno? curioso!
(Vi staro vicina ! อี เอล ritorno curioso !)
Dammi il braccio, o mia piccina…
(Dammi แอล braccio , โอ มีเอ piccina)
Obbedisco, signor! che m’ami…di’…lo t’amo.
(Obbedisco , ซีนโยะ ! ชี มัมมี ได โล tamo)

Rodolfo e mimi
(Rodolfo อี มีมี)
Amor! amor! amor!
(อาร์มอร์ ! อาร์มอร์ ! อาร์มอร์ !)

Synopses
(ซินอพซีส)
Mimi and rodolfo are getting acquainted fast. outside, rodolfos’ friends call him to join them. he would rather stay with mimi, but she shyly suggests they all go out together. ” tell me you
(มีมี แอ็นด rodolfo อาร์ เกดดดิ้ง แอ็คเวนท ฟัซท เอาทไซด , rodolfos ฟเร็นด คอล ฮิม ทู จอยน เฑ็ม ฮี เวิด ราฑเออะ ซเท วิฑ มีมี , บัท ชี ไฌลิ ซะเจซท เด ออล โก เอ้า ทุเกฑเออะ ” เท็ล มี ยู)
Me, ” he pleads. she holds back, at first, but as this duet ends, they sing together for the first time, and their first word is ” love. ”
(มี , ” ฮี พลีด ชี โฮลด แบ็ค , แอ็ท เฟิซท , บัท แอ็ส ดีซ ดิวเอท เอ็นด , เด ซิง ทุเกฑเออะ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม , แอ็นด แด เฟิซท เวิด อีส ” ลัฝ “)

English translation
(อีงกลิฌ ทแร็นซเลฌัน)
Rodolfo
(Rodolfo)
Oh! sweet little lady! oh, sweetest vision,
(โอ ! สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ ! โอ , สีสเดส ฝีฉอัน ,)
With moonlight bathing your pretty face!
(วิฑ มูนไลท์ bathings ยุร พรีททิ เฟซ !)
The dream that i see in you is the dream i’ll always dream!
(เดอะ ดรีม แดท ไอ ซี อิน ยู อีส เดอะ ดรีม แอล ออลเว ดรีม !)

Mimi
(มีมี)
[oh, you rule alone, love!]
([ โอ , ยู รูล อะโลน , ลัฝ ! ])
Deep in my soul trembles the deepest of passions, etc.
(ดีพ อิน มาย โซล เทมเบิล เดอะ ดีเปท อ็อฝ แพฌอัน , อีทีซี)
Our kisses shudder with love!
(เอ๊า คีสเซซ ฌัดเดอะ วิฑ ลัฝ !)
[how gently now his words of praise make their way
([ เฮา เจนทลิ เนา ฮิส เวิด อ็อฝ พเรส เมค แด เว)
Into my heart…you rule alone, oh love!]
(อีนทุ มาย ฮาท ยู รูล อะโลน , โอ ลัฝ ! ])
No, i beg you! you’re mine now! your friends are still waiting.
(โน , ไอ เบ็ก ยู ! ยัวร์ ไมน เนา ! ยุร ฟเร็นด แซร์ ซทิล เวททิง)
So soon must i leave you? i would like…i can’t say it…
(โซ ซูน มัซท ไอ ลีฝ ยู ไอ เวิด ไลค ไก แค็นท เซ อิท)
Speak! what if i went along? what? mimi!
(ซพีค ! ว็อท อิฟ ฟาย เว็นท อะลอง ว็อท มีมี !)
How sweet instead to stay behind here. it’s freezing outside.
(เฮา สวี้ท อินซเทด ทู ซเท บิไฮนด เฮียร อิทซ ฟรีสอิง เอาทไซด)
I’d be right beside you! what about later? who knows, sir?
(อาย บี ไรท บิไซด ยู ! ว็อท อะเบาท เลทเออะ ฮู โน , เซอ)
Take my arm, my dear young lady…as you say, my dear sir…
(เทค มาย อาม , มาย เดีย ยัง เลดิ แอ็ส ยู เซ , มาย เดีย เซอ)
Do you love me, say! i certainly do.
(ดู ยู ลัฝ มี , เซ ! ไอ เซอทินลิ ดู)

Rodolfo and mimi
(Rodolfo แอ็นด มีมี)
Love! love! love!
(ลัฝ ! ลัฝ ! ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Soave Fanciulla คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น