เนื้อเพลง Game Face คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

Don’t give me an inch
( ด้อนท์ กิฝ มี แอน อินช)
Cuz I’ll take it all now
(คัซ แอล เทค อิท ดอร์ เนา)
Another style for you to hate
(แอะนัธเออะ ซไทล ฟอ ยู ทู เฮท)
I sat up today, my style in the straight
(ไอ แซ็ท อัพ ทุเด , มาย ซไทล อิน เดอะ ซทเรท)
And if you care to relate
(แอ็นด อิฟ ยู แค ทู ริเลท)

No, you can’t copy me
(โน , ยู แค็นท คอพอิ มี)
Cuz I been changed
(คัซ ไอ บีน เชนจ)
Stay in your lane
(ซเท อิน ยุร เลน)
Remain with the straight
(ริเมน วิฑ เดอะ ซทเรท)
Don’t you cross that line
(ด้อนท์ ยู คร็อซ แดท ไลน)
You goin’ out of your mind
(ยู โกอิน เอ้า อ็อฝ ยุร ไมนด)
I got that grind so don’t you hate
(ไอ ก็อท แดท ไกรนด โซ ด้อนท์ ยู เฮท)

[1] – You can judge me wrong
([ วัน ] ยู แค็น จัจ มี ร็อง)
Don’t leave home without my game face on
(ด้อนท์ ลีฝ โฮม วิเฑาท มาย เกม เฟซ ออน)
Got it goin’ on
(ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
See my head is strong
(ซี มาย เฮ็ด อีส ซทร็อง)
Don’t leave home without my game face on
(ด้อนท์ ลีฝ โฮม วิเฑาท มาย เกม เฟซ ออน)
Gotta keep it on
(กอททะ คีพ อิท ออน)

Try to play me wrong
(ทไร ทู พเล มี ร็อง)
Never forget you’ve got a game face on
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ยู๊ฟ ก็อท ดา เกม เฟซ ออน)
Got it goin’ on
(ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
When I wrote this song
(ฮเว็น นาย โรท ดีซ ซ็อง)
Saw it in the mirror with my game face on
(ซอ อิท อิน เดอะ มีเรอะ วิฑ มาย เกม เฟซ ออน)
Got it goin’ on
(ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

Got it keep it on
(ก็อท ดิธ คีพ อิท ออน)
Stay true to the bone, freak of the moan
(ซเท ทรู ทู เดอะ บอน , ฟรีค อ็อฝ เดอะ โมน)
So where they goin’
(โซ ฮแว เด โกอิน)
Gotta be in the zone
(กอททะ บี อิน เดอะ โสน)
No chaperones, no earphone
(โน ชาเพรอท , โน earphone)
It’s time to get it on
(อิทซ ไทม ทู เก็ท ดิธ ออน)

I don’t know what you all be on
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู ออล บี ออน)
But got be strong
(บัท ก็อท บี ซทร็อง)
I’m about ready to move on
(แอม อะเบาท เรดอิ ทู มูฝ ออน)
Like Fidel Castro or Al Capone, Jodeci
(ไลค Fidel แคซโทร ออ เอล Capone , โจโดซี)
Everybody wants to go
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู โก)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Got my game face on
(ก็อท มาย เกม เฟซ ออน)
Got my game face on, gentlemen
(ก็อท มาย เกม เฟซ ออน , เจนเทิลเมน)
Steady, yeah
(ซเทดอิ , เย่)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

I got my game face on
(ไอ ก็อท มาย เกม เฟซ ออน)
You better walk a straight line
(ยู เบทเทอะ วอค กา ซทเรท ไลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game Face คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น