เนื้อเพลง Beat Goes on คำอ่านไทย Britney Spears

Drums keep pounding rhythm to the brain
( ดรัม คีพ พาวดิง ริธึ่ม ทู เดอะ บเรน)
La-dee-da-dee-dee
(ลา ดี ดา ดี ดี)
La-dee-da-dee-da
(ลา ดี ดา ดี ดา)

Wait till you have reached the age Blah blah
(เวท ทิล ยู แฮ็ฝ รีช ดิ เอจ บลา บลา)
History has turned the page Blah blah
(ฮีซโทะริ แฮ็ส เทิน เดอะ เพจ บลา บลา)
We still want to hear a brand new thing Uh huh
(วี ซทิล ว็อนท ทู เฮีย รา บแร็นด นยู ธิง อา ฮู)
We still need a song to sing Uh huh
(วี ซทิล นีด อะ ซ็อง ทู ซิง อา ฮู)

And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)

Drums keep pounding rhythm to the brain
(ดรัม คีพ พาวดิง ริธึ่ม ทู เดอะ บเรน)
La-dee-da-dee-dee
(ลา ดี ดา ดี ดี)
La-dee-da-dee-da
(ลา ดี ดา ดี ดา)
Love is a thirsting, lasting on our minds
(ลัฝ อีส ซา เติ๊ดติ้ง , ลาซทิง ออน เอ๊า ไมนด)
From tomorrow until the end of time
(ฟร็อม ทุมอโร อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)

And the beat goes
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ)
And the beat goes
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)

Drums keep pounding rhythm to the brain
(ดรัม คีพ พาวดิง ริธึ่ม ทู เดอะ บเรน)
La-dee-da-dee-dee
(ลา ดี ดา ดี ดี)
La-dee-da-dee-da
(ลา ดี ดา ดี ดา)
We still move to a rhythm just like this
(วี ซทิล มูฝ ทู อะ ริธึ่ม จัซท ไลค ดีซ)
We still dream of sharing our first kiss
(วี ซทิล ดรีม อ็อฝ ชาร์ริง เอ๊า เฟิซท คิซ)

And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)

Drums keep pounding rhythm to the brain
(ดรัม คีพ พาวดิง ริธึ่ม ทู เดอะ บเรน)
La-dee-da-dee-dee
(ลา ดี ดา ดี ดี)
La-dee-da-dee-da
(ลา ดี ดา ดี ดา)
Well our kids are turning faster everyday [everyday]
(เว็ล เอ๊า คิด แซร์ เทินนิง ฟาสเทอะ เอวี่เดย์ [ เอวี่เดย์ ])
We still want to dance the night away
(วี ซทิล ว็อนท ทู ดานซ เดอะ ไนท อะเว)

And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
And the beat goes on…
(แอ็นด เดอะ บีท โกซ ออน)
[to fade]
([ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beat Goes on คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น