เนื้อเพลง So Unsexy คำอ่านไทย Alanis Morissette

Oh these little rejections how they add up quickly
( โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ริเจคฌัน เฮา เด แอ็ด อัพ ควีคลิ)
One small sideways look and I feel so ungood
(วัน ซมอล ไซดเวส ลุค แอ็นด ดาย ฟีล โซ ungood)
Somewhere along the way I think I gave you the power to make
(ซัมแวร์ อะลอง เดอะ เว ไอ ธิงค ไอ เกฝ ยู เดอะ เพาเออะ ทู เมค)
Me feel the way I thought only my father could
(มี ฟีล เดอะ เว ไอ ธอท โอ๊นลี่ มาย ฟาเฑอะ เคิด)

Oh these little rejections how they seem so real to me
(โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ริเจคฌัน เฮา เด ซีม โซ ริแอ็ล ทู มี)
One forgotten birthday I’m all but cooked
(วัน ฟอร์กอทเดน เบริ์ดเดย์ แอม ออล บัท คุ๊ค)
How these little abandonments seem to sting so easily
(เฮา ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล อะแบนดันเม็นท ซีม ทู ซทิง โซ อีสอิลิ)
I’m 13 again am I 13 for good?
(แอม 13 อะเกน แอ็ม ไอ 13 ฟอ เกิด)

I can feel so unsexy for someone so beautiful
(ไอ แค็น ฟีล โซ unsexy ฟอ ซัมวัน โซ บยูทิฟุล)
So unloved for someone so fine
(โซ unloved ฟอ ซัมวัน โซ ไฟน)
I can feel so boring for someone so interesting
(ไอ แค็น ฟีล โซ โบริง ฟอ ซัมวัน โซ อีนทเร็ซทิง)
So ignorant for someone of sound mind
(โซ อีกโนะแร็นท ฟอ ซัมวัน อ็อฝ เซานด ไมนด)

Oh these little protections how they fail to serve me
(โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล พโระเทคฌัน เฮา เด เฟล ทู เซิฝ มี)
One forgotten phone call and I’m deflated
(วัน ฟอร์กอทเดน โฟน คอล แอ็นด แอม ดิฟเลท)
Oh these little defenses how they fail to comfort me
(โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ดิเฟนซ เฮา เด เฟล ทู คัมเฟิท มี)
Your hand pulling away and I’m devastated
(ยุร แฮ็นด พลูลิง อะเว แอ็นด แอม เดฝแอ็ซเทท)

When will you stop leaving baby?
(ฮเว็น วิล ยู ซท็อพ ลีฝอิงส เบบิ)
When will I stop deserting baby?
(ฮเว็น วิล ไอ ซท็อพ desertings เบบิ)
When will I start staying with myself?
(ฮเว็น วิล ไอ ซทาท สเตย์ยิ่ง วิฑ ไมเซลฟ)

Oh these little projections how they keep springing from me
(โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล พโระเจคฌัน เฮา เด คีพ สปริงงิง ฟร็อม มี)
I jump my ship as I take it personally
(ไอ จัมพ มาย ฌิพ แอ็ส ซาย เทค อิท เพอซแน็ลลิ)
Oh these little rejections how they disappear quickly
(โอ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ริเจคฌัน เฮา เด ดิแซ็พเพีย ควีคลิ)
The moment I decide not to abandon me
(เดอะ โมเม็นท ไอ ดิไซด น็อท ทู อะแบนดัน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Unsexy คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น