เนื้อเพลง Underneath This Smile คำอ่านไทย Hilary Duff

What I’m standing on is sinking in
( ว็อท แอม ซแทนดิง ออน อีส ซีงคิง อิน)
And I don’t have a clue how to get off of it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู เฮา ทู เก็ท ออฟฟ อ็อฝ อิท)
But when I look at you there is hope
(บัท ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู แดร์ อีส โฮพ)
It’s like you see the sadness in my eyes
(อิทซ ไลค ยู ซี เดอะ แซดเน็ซ ซิน มาย ไอ)
You read the blue between the lines
(ยู เร็ด เดอะ บลู บีทวิน เดอะ ไลน)
You could be the one to hold me when I wanna cry
(ยู เคิด บี ดิ วัน ทู โฮลด มี ฮเว็น นาย วอนนา คไร)

Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
My world is slowly caving in
(มาย เวิลด อีส ซโลลิ เครฝวิ่ง อิน)
All the while
(ออล เดอะ ฮไวล)
I’m hanging on
(แอม แฮงอิง ออน)
Cause that is all I know
(คอส แดท อีส ซอร์ ไอ โน)
Could you be the one to save me from every bad habit that has helped me dig this hole?
(เคิด ยู บี ดิ วัน ทู เซฝ มี ฟร็อม เอฝริ แบ็ด แฮบอิท แดท แฮ็ส เฮ็ลพ มี ดิก ดีซ โฮล)
I’ve been hiding out for miles
(แอฝ บีน ไฮดอิง เอ้า ฟอ ไมล)
Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)

I have walked this earth with broken bones
(ไอ แฮ็ฝ วอค ดีซ เอิธ วิฑ บโรเค็น บอน)
I’ve been keeping secrets under all these lights
(แอฝ บีน คีพอิง ซีคเร็ท อันเดอะ ออล ฑิส ไลท)
But when you’re around my defenses go
(บัท ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด มาย ดิเฟนซ โก)
You don’t let me run away from you
(ยู ด้อนท์ เล็ท มี รัน อะเว ฟร็อม ยู)
You don’t let me twist and turn the truth
(ยู ด้อนท์ เล็ท มี ทวิซท แอ็นด เทิน เดอะ ทรูธ)
It feels as if I’m naked when you’re standing in the room
(อิท ฟีล แอ็ส อิฟ แอม เนคิด ฮเว็น ยัวร์ ซแทนดิง อิน เดอะ รุม)

Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
My world is slowly caving in
(มาย เวิลด อีส ซโลลิ เครฝวิ่ง อิน)
All the while
(ออล เดอะ ฮไวล)
I’m hanging on instead of letting go
(แอม แฮงอิง ออน อินซเทด อ็อฝ เลทดิง โก)
Could you be the one to save me from every bad habit that has helped me dig this hole?
(เคิด ยู บี ดิ วัน ทู เซฝ มี ฟร็อม เอฝริ แบ็ด แฮบอิท แดท แฮ็ส เฮ็ลพ มี ดิก ดีซ โฮล)
I’ve been hiding out too long
(แอฝ บีน ไฮดอิง เอ้า ทู ล็อง)
Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
My world is slowly caving in
(มาย เวิลด อีส ซโลลิ เครฝวิ่ง อิน)
All the while
(ออล เดอะ ฮไวล)
I’m hanging on instead of letting go
(แอม แฮงอิง ออน อินซเทด อ็อฝ เลทดิง โก)
Could you be the one to save me from every bad habit that has helped me dig this hole?
(เคิด ยู บี ดิ วัน ทู เซฝ มี ฟร็อม เอฝริ แบ็ด แฮบอิท แดท แฮ็ส เฮ็ลพ มี ดิก ดีซ โฮล)
Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
Could you be the one to save me from every bad habit that has helped me dig this hole?
(เคิด ยู บี ดิ วัน ทู เซฝ มี ฟร็อม เอฝริ แบ็ด แฮบอิท แดท แฮ็ส เฮ็ลพ มี ดิก ดีซ โฮล)
I’ve been hiding out for miles
(แอฝ บีน ไฮดอิง เอ้า ฟอ ไมล)
Underneath this
(อันเดอะนีธ ดีซ)
Underneath this
(อันเดอะนีธ ดีซ)
Underneath this smile
(อันเดอะนีธ ดีซ ซไมล)
What I’m standing on is sinking in
(ว็อท แอม ซแทนดิง ออน อีส ซีงคิง อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Underneath This Smile คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น