เนื้อเพลง Kallalou Kallalou คำอ่านไทย Robert Plant

Oh please don’t go, oh No please don’t go, oh
( โอ พลีส ด้อนท์ โก , โอ โน พลีส ด้อนท์ โก , โอ)
No please don’t go, oh You’re breaking my heart again
(โน พลีส ด้อนท์ โก , โอ ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท อะเกน)
How long’s, so long, who can tell me
(เฮา ล็อง , โซ ล็อง , ฮู แค็น เท็ล มี)
Where I went wrong, very rightly
(ฮแว ไอ เว็นท ร็อง , เฝริ ไรทลิ)
So long’s, too long I’ll be on my own again
(โซ ล็อง , ทู ล็อง แอล บี ออน มาย โอน อะเกน)
How fair’s farewell and fair to who?
(เฮา แฟ แฟเวล แอ็นด แฟ ทู ฮู)
No-one can tell, to tell the truth
(โน วัน แค็น เท็ล , ทู เท็ล เดอะ ทรูธ)
Still as it stands, I’m back on my own again, oh
(ซทิล แอ็ส ซิท ซแท็นด , แอม แบ็ค ออน มาย โอน อะเกน , โอ)
You’re all I know, no story Y
(ยัวร์ ออล ไอ โน , โน ซโทริ วาย)
you’re all I know, please don’t worry
(ยัวร์ ออล ไอ โน , พลีส ด้อนท์ เวอริ)
Don’t want no Don’t worry baby, Oh don’t cry no more
(ด้อนท์ ว็อนท โน ด้อนท์ เวอริ เบบิ , โอ ด้อนท์ คไร โน โม)
How fair’s farewell and fair to who?
(เฮา แฟ แฟเวล แอ็นด แฟ ทู ฮู)
No-one can tell, to tell the truth
(โน วัน แค็น เท็ล , ทู เท็ล เดอะ ทรูธ)
Stare in the sands, I’m back on my own again
(ซแท อิน เดอะ แซ็นด , แอม แบ็ค ออน มาย โอน อะเกน)
So please don’t go, oh No please don’t go, oh
(โซ พลีส ด้อนท์ โก , โอ โน พลีส ด้อนท์ โก , โอ)
No please don’t go, oh You’re breaking my heart again
(โน พลีส ด้อนท์ โก , โอ ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท อะเกน)
You’re all I know, no story
(ยัวร์ ออล ไอ โน , โน ซโทริ)
You’re all I know, please don’t worry
(ยัวร์ ออล ไอ โน , พลีส ด้อนท์ เวอริ)
Don’t want no, want no Oh yeah, don’t you want me
(ด้อนท์ ว็อนท โน , ว็อนท โน โอ เย่ , ด้อนท์ ยู ว็อนท มี)
Too late to find, no one is with me,
(ทู เลท ทู ไฟนด , โน วัน อีส วิฑ มี ,)
Long gone I’m back on my own again
(ล็อง กอน แอม แบ็ค ออน มาย โอน อะเกน)
Whoa please don’t go
(โว้ว พลีส ด้อนท์ โก)
No please don’t go No please don’t go
(โน พลีส ด้อนท์ โก โน พลีส ด้อนท์ โก)
You’re breaking my heart again
(ยัวร์ บเรคคิง มาย ฮาท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kallalou Kallalou คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น