เนื้อเพลง Desolation Row คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

They’re selling postcards of the hanging
(เดรว เซลลิง โพสต์การ์ด อ็อฝ เดอะ แฮงอิง)
They’re painting the passports brown
(เดรว เพนทิง เดอะ พาซโพท บเราน)
The beauty parlor is filled with sailors
(เดอะ บยูทิ พาเลอะ อีส ฟิล วิฑ เซลเออะ)
The circus is in town
(เดอะ เซอคัซ ซิส ซิน ทาวน์)
Here comes the blind commissioner
(เฮียร คัม เดอะ บไลนด ค็อมมีฌอะเนอะ)
They’ve got him in a trance
(เดวฟ ก็อท ฮิม อิน อะ ทแร็นซ)
One hand is tied to the tight-rope walker
(วัน แฮ็นด อีส ไท ทู เดอะ ไทท โรพ วอกเคอ)
The other is in his pants
(ดิ อัฑเออะ อีส ซิน ฮิส แพ็นท)
And the riot squad they’re restless
(แอ็นด เดอะ ไรอัท ซคว็อด เดรว เรซทเล็ซ)
They need somewhere to go
(เด นีด ซัมแวร์ ทู โก)
As Lady and I look out tonight
(แอ็ส เลดิ แอ็นด ดาย ลุค เอ้า ทุไนท)
From Desolation Row
(ฟร็อม เดโซะเลฌัน เรา)

Cinderella, she seems so easy
(ซินเดอร์เลลล่า , ชี ซีม โซ อีสอิ)
” It takes one to know one, ” she smiles
(” อิท เทค วัน ทู โน วัน , ” ชี ซไมล)
And puts her hands in her back pockets
(แอ็นด พัท เฮอ แฮ็นด ซิน เฮอ แบ็ค พอคเค็ท)
Bette Davis style
(เบรด เดวิส ซไทล)
And in comes Romeo, he’s moaning
(แอ็นด อิน คัม โรมีโอ, อีส เมานิง)
” You Belong to Me I Believe ”
(” ยู บิลอง ทู มี ไอ บิลีฝ “)
And someone says, ” You’re in the wrong place, my friend
(แอ็นด ซัมวัน เซ , ” ยัวร์ อิน เดอะ ร็อง พเลซ , มาย ฟเร็นด)
You better leave ”
(ยู เบทเทอะ ลีฝ “)
And the only sound that’s left
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ เซานด แด๊ท เล็ฟท)
After the ambulances go
(อาฟเทอะ ดิ แอมบิวแล็นซ โก)
Is Cinderella sweeping up
(อีส ซินเดอร์เลลล่า ซวีพอิง อัพ)
On Desolation Row
(ออน เดโซะเลฌัน เรา)

Now the moon is almost hidden
(เนา เดอะ มูน อีส ออลโมซท ฮีดดน)
The stars are beginning to hide
(เดอะ ซทา แซร์ บีกีนนิง ทู ไฮด)
The fortunetelling lady
(เดอะ fortunetellings เลดิ)
Has even taken all her things inside
(แฮ็ส อีเฝ็น เทคเอ็น ออล เฮอ ธิง อีนไซด)
All except for Cain and Abel
(ออล เอ็กเซพท ฟอ Cain แอ็นด Abel)
And the hunchback of Notre Dame
(แอ็นด เดอะ hunchback อ็อฝ โน๊ตทา เดม)
Everybody is making love
(เอวี่บอดี้ อีส เมคอิง ลัฝ)
Or else expecting rain
(ออ เอ็ลซ เอ๊กแพดติ้ง เรน)
And the Good Samaritan, he’s dressing
(แอ็นด เดอะ เกิด ซะแมริแท็น , อีส ดเรซซิง)
He’s getting ready for the show
(อีส เกดดดิ้ง เรดอิ ฟอ เดอะ โฌ)
He’s going to the carnival tonight
(อีส โกอิ้ง ทู เดอะ คานิแฝ็ล ทุไนท)
On Desolation Row
(ออน เดโซะเลฌัน เรา)

Now Ophelia, she’s ‘neath the window
(เนา Ophelia , ชี นี๊ต เดอะ วีนโด)
For her I feel so afraid
(ฟอ เฮอ ไอ ฟีล โซ อัฟเรด)
On her twenty-second birthday
(ออน เฮอ ทเวนทิ เซคอันด เบริ์ดเดย์)
She already is an old maid
(ชี ออลเรดอิ อีส แอน โอลด เมด)

To her, death is quite romantic
(ทู เฮอ , เด็ธ อีส คไวท โระแมนทิค)
She wears an iron vest
(ชี แว แอน ไอเอิน เฝ็ซท)
Her profession’s her religion
(เฮอ พโระเฟฌอัน เฮอ ริลีจอัน)
Her sin is her lifelessness
(เฮอ ซิน อีส เฮอ ไลฟเล็ซเน็ซ)
And though her eyes are fixed upon
(แอ็นด โธ เฮอ ไอ แซร์ ฟิคซ อุพอน)
Noah’s great rainbow
(Noahs กเรท เรนโบว์)
She spends her time peeking
(ชี ซเพ็นด เฮอ ไทม พริกคิง)
Into Desolation Row
(อีนทุ เดโซะเลฌัน เรา)

Einstein, disguised as Robin Hood
(แอนสไต , ดิซไกส แอ็ส รอบอิน ฮุด)
With his memories in a trunk
(วิฑ ฮิส เมรโมรี ซิน อะ ทรังค)
Passed this way an hour ago
(พาซ ดีซ เว แอน เอาร อะโก)
With his friend, a jealous monk
(วิฑ ฮิส ฟเร็นด , อะ เจลอัซ มังค)
He looked so immaculately frightful
(ฮี ลุค โซ อิแมคอิวลิทลิ ฟไรทฟุล)
As he bummed a cigarette
(แอ็ส ฮี bummed อะ ซิกะเรท)
Then he went off sniffing drainpipes
(เด็น ฮี เว็นท ออฟฟ สนิฟฟิ้ง drainpipes)
And reciting the alphabet
(แอ็นด รีไซดิง ดิ แอลฟะเบ็ท)
Now you would not think to look at him
(เนา ยู เวิด น็อท ธิงค ทู ลุค แกท ฮิม)
But he was famous long ago
(บัท ฮี วอส เฟมัซ ล็อง อะโก)
For playing the electric violin
(ฟอ พเลนิ่ง ดิ อิเลคทริค ไฝโอะลีน)
On Desolation Row
(ออน เดโซะเลฌัน เรา)

Dr. Filth, he keeps his world
(เดทเออะ ฟิลธ , ฮี คีพ ฮิส เวิลด)
Inside of a leather cup
(อีนไซด อ็อฝ อะ เลฑเออะ คัพ)
But all his sexless patients
(บัท ดอร์ ฮิส เซคซเล็ซ เพเฌ็นท)
They’re trying to blow it up
(เดรว ทไรอิง ทู บโล อิท อัพ)
Now his nurse, some local loser
(เนา ฮิส เนิซ , ซัม โลแค็ล ลูสเออะ)
She’s in charge of the cyanide hole
(ชี ซิน ชาจ อ็อฝ เดอะ ไซอะไนด โฮล)
And she also keeps the cards that read
(แอ็นด ชี ออลโซ คีพ เดอะ คาด แดท เร็ด)
” Have Mercy on His Soul ”
(” แฮ็ฝ เมอซิ ออน ฮิส โซล “)
They all play on penny whistles
(เด ออล พเล ออน เพนนี วิสเทิ่ล)
You can hear them blow
(ยู แค็น เฮีย เฑ็ม บโล)
If you lean your head out far enough
(อิฟ ยู ลีน ยุร เฮ็ด เอ้า ฟา อินัฟ)
From Desolation Row
(ฟร็อม เดโซะเลฌัน เรา)

Across the street they’ve nailed the curtains
(อัครอซ เดอะ ซทรีท เดวฟ เนล เดอะ เคอทิน)
They’re getting ready for the feast
(เดรว เกดดดิ้ง เรดอิ ฟอ เดอะ ฟีซท)
The Phantom of the Opera
(เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ)
A perfect image of a priest
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท อีมอิจ อ็อฝ อะ พรีซท)
They’re spoonfeeding Casanova
(เดรว spoonfeedings คาซาโนฝา)
To get him to feel more assured
(ทู เก็ท ฮิม ทู ฟีล โม แอะฌูร)
Then they’ll kill him with self-confidence
(เด็น เด๊ว คิล ฮิม วิฑ เซ็ลฟ คอนฟิเด็นซ)
After poisoning him with words
(อาฟเทอะ poisonings ฮิม วิฑ เวิด)

And the Phantom’s shouting to skinny girls
(แอ็นด เดอะ แฟนทัม ชาวดิง ทู ซคีนอิ เกิล)
” Get Outa Here If You Don’t Know
(” เก็ท เอ้าดา เฮียร อิฟ ยู ด้อนท์ โน)
Casanova is just being punished for going
(คาซาโนฝา อีส จัซท บีอิง พันอิฌ ฟอ โกอิ้ง)
To Desolation Row ”
(ทู เดโซะเลฌัน เรา “)

Now at midnight all the agents
(เนา แอ็ท มิดไนท์ ดอร์ ดิ เอเจ็นท)
And the superhuman crew
(แอ็นด เดอะ ซยูเพอะฮยูแม็น ครู)
Come out and round up everyone
(คัม เอ้า แอ็นด เรานด อัพ เอ๊วี่วัน)
That knows more than they do
(แดท โน โม แฑ็น เด ดู)
Then they bring them to the factory
(เด็น เด บริง เฑ็ม ทู เดอะ แฟคโทะริ)
Where the heart-attack machine
(ฮแว เดอะ ฮาท แอ็ทแทค มะฌีน)
Is strapped across their shoulders
(อีส สแตปชฺ อัครอซ แด โฌลเดอะ)
And then the kerosene
(แอ็นด เด็น เดอะ เคโระซีน)
Is brought down from the castles
(อีส บรอท เดาน ฟร็อม เดอะ แค๊สเซิ่ล)
By insurance men who go
(ไบ อินฌูแร็นซ เม็น ฮู โก)
Check to see that nobody is escaping
(เช็ค ทู ซี แดท โนบอดี้ อีส เอซเคปพิง)
To Desolation Row
(ทู เดโซะเลฌัน เรา)

Praise be to Nero’s Neptune
(พเรส บี ทู Neros เนพทยูน)
The Titanic sails at dawn
(เดอะ ไทแทนอิค เซล แอ็ท ดอน)
And everybody’s shouting
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ชาวดิง)
” Which Side Are You On? ”
(” ฮวิช ไซด อาร์ ยู ออน “)
And Ezra Pound and T. S. Eliot
(แอ็นด Ezra เพานด แอ็นด ที เอส Eliot)
Fighting in the captain’s tower
(ไฟท์ดิง อิน เดอะ แคพทิน เท๊าเว่อร์)
While calypso singers laugh at them
(ฮไวล calypso ซีงเออะ ลาฟ แอ็ท เฑ็ม)
And fishermen hold flowers
(แอ็นด fishermen โฮลด ฟเลาเออะ)
Between the windows of the sea
(บีทวิน เดอะ วีนโด อ็อฝ เดอะ ซี)
Where lovely mermaids flow
(ฮแว ลัฝลิ เมอเมด ฟโล)
And nobody has to think too much
(แอ็นด โนบอดี้ แฮ็ส ทู ธิงค ทู มัช)
About Desolation Row
(อะเบาท เดโซะเลฌัน เรา)

Yes, I received your letter yesterday
(เย็ซ , ไอ รีซีฝ ยุร เลทเทอะ เยซเทอะดิ)
[About the time the door knob broke]
([ อะเบาท เดอะ ไทม เดอะ โด น็อบ บโรค ])
When you asked how I was doing
(ฮเว็น ยู อาซค เฮา ไอ วอส ดูอิง)
Was that some kind of joke?
(วอส แดท ซัม ไคนด อ็อฝ โจค)
All these people that you mention
(ออล ฑิส พี๊เพิ่ล แดท ยู เมนฌัน)
Yes, I know them, they’re quite lame
(เย็ซ , ไอ โน เฑ็ม , เดรว คไวท เลม)
I had to rearrange their faces
(ไอ แฮ็ด ทู รีโอเรง แด เฟซ)
And give them all another name
(แอ็นด กิฝ เฑ็ม ออล แอะนัธเออะ เนม)
Right now I can’t read too good
(ไรท เนา ไอ แค็นท เร็ด ทู เกิด)
Don’t send me no more letters no
(ด้อนท์ เซ็นด มี โน โม เลทเทอะ โน)
Not unless you mail them
(น็อท อันเลซ ยู เมล เฑ็ม)
From Desolation Row
(ฟร็อม เดโซะเลฌัน เรา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Desolation Row คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น