เนื้อเพลง My Town คำอ่านไทย Hollywood Undead

[Chorus:]
( [ โครัซ : ])
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)

[Funny Man]
([ ฟันนิ แม็น ])
Yo, plug the scene
(โย , พลัก เดอะ ซีน)
Hit the strip
(ฮิท เดอะ ซทริพ)
Get my fix
(เก็ท มาย ฟิคซ)
Got some stiffles in a sack
(ก็อท ซัม stiffles ซิน อะ แซ็ค)
Run this town like a spinner on a track
(รัน ดีซ ทาวน์ ไลค เก ซพีนเนอะ ออน อะ ทแรค)
Come on lay back
(คัมมอน เล แบ็ค)
To attack in the lack
(ทู แอ็ทแทค อิน เดอะ แล็ค)
We ain’t cuttin no slack
(วี เอน คัทดิน โน ซแล็ค)
Girl what you know about that
(เกิล ว็อท ยู โน อะเบาท แดท)
I ain’t tryin’ to be a lover but i gotta say
(ไอ เอน ทายอิน ทู บี อะ ลัฝเออะ บัท ไอ กอททะ เซ)
That we can keep it undercover when you wanna play
(แดท วี แค็น คีพ อิท อันเดอะคัฝเออะ ฮเว็น ยู วอนนา พเล)
Blazed up smoked out outta my mind
(บเลส อัพ ซโมค เอ้า เอ๊าตา มาย ไมนด)
We just cruse around my town all the time
(วี จัซท cruse อะเรานด มาย ทาวน์ ออล เดอะ ไทม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
When the sun goes down the stars come out,
(ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน เดอะ ซทา คัม เอ้า ,)
Like the ghosts of yesterday
(ไลค เดอะ โกซท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
So drink ’em down because some things never change
(โซ ดริงค เอ็ม เดาน บิคอส ซัม ธิง เนฝเวอะ เชนจ)
Maybe some can get loud
(เมบี ซัม แค็น เก็ท เลาด)
We ain’t gonna f*ck around
(วี เอน กอนนะ เอฟ *ck อะเรานด)
When the sun goes down let me here you say
(ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน เล็ท มี เฮียร ยู เซ)
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
It’s my town
(อิทซ มาย ทาวน์)
This is my town
(ดีซ ซิส มาย ทาวน์)

[J3T]
([ J3T ])
If the city never sleeps well f*ck it neither will I
(อิฟ เดอะ ซีทอิ เนฝเวอะ ซลีพ เว็ล เอฟ *ck อิท นีเฑอะไนเฑอะ วิล ไอ)
You know we keep it 30 deep and we’re as high as the sky
(ยู โน วี คีพ อิท 30 ดีพ แอ็นด เวีย แอ็ส ไฮ แอ็ส เดอะ ซไค)
You can watch 30 creep as we ride and we ride
(ยู แค็น ว็อช 30 ครีพ แอ็ส วี ไรด แอ็นด วี ไรด)
You can watch the Fiesta drop from one side to side
(ยู แค็น ว็อช เดอะ ฟรีเอสต้า ดร็อพ ฟร็อม วัน ไซด ทู ไซด)
We’re breakin the boulivard cuz we get it better
(เวีย เบรกกิ้น เดอะ boulivard คัซ วี เก็ท ดิธ เบทเทอะ)
If ever you need to find a b*tch you can send me a letter
(อิฟ เอฝเออะ ยู นีด ทู ไฟนด อะ บี *tch ยู แค็น เซ็นด มี อะ เลทเทอะ)
Forever drunk and disorderly off this vadka I’m pourin me
(เฟาะเรฝเออะ ดรังค แอ็นด ดิซอเดอะลิ ออฟฟ ดีซ vadka แอม โพวริน มี)
Goddamn and I want it all in my city of glory
(ก๊อดแดม แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ ดอร์ อิน มาย ซีทอิ อ็อฝ กโลริ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Danny]
([ แดนนี่ ])
The streets you walk give you a reason
(เดอะ ซทรีท ยู วอค กิฝ ยู อะ รี๊ซั่น)
Because it’s all you got and that will never change
(บิคอส อิทซ ซอร์ ยู ก็อท แอ็นด แดท วิล เนฝเวอะ เชนจ)
So keep singin that song and we can live forever
(โซ คีพ ซิงอิน แดท ซ็อง แอ็นด วี แค็น ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Pour a little out for the ones who passed away
(โพ รา ลิ๊ทเทิ่ล เอ้า ฟอ ดิ วัน ฮู พาซ อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Town คำอ่านไทย Hollywood Undead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น