เนื้อเพลง Orange Crush คำอ่านไทย R.E.M.

Follow me, don’t follow me
( ฟอลโล มี , ด้อนท์ ฟอลโล มี)
I’ve got my spine, I’ve got my orange crush
(แอฝ ก็อท มาย ซไพน , แอฝ ก็อท มาย ออเร็นจ ครัฌ)
Collar me, don’t collar me
(คอลเลอะ มี , ด้อนท์ คอลเลอะ มี)
I’ve got my spine, I’ve got my orange crush
(แอฝ ก็อท มาย ซไพน , แอฝ ก็อท มาย ออเร็นจ ครัฌ)
We are agents of the free
(วี อาร์ เอเจ็นท อ็อฝ เดอะ ฟรี)
I’ve had my fun and now its time to
(แอฝ แฮ็ด มาย ฟัน แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู)
Serve your conscience overseas [over me, not over me]
(เซิฝ ยุร คอนเฌ็นซ โอ๊เว่อร์ซี [ โอเฝอะ มี , น็อท โอเฝอะ มี ])
Coming in fast, over me
(คัมอิง อิน ฟัซท , โอเฝอะ มี)

[repeat verse]
([ ริพีท เฝิซ ])

High on the roof,
(ไฮ ออน เดอะ รูฟ ,)
thin the blood,
(ธิน เดอะ บลัด ,)
another one ____ on the waves tonight,
(แอะนัธเออะ วัน ____ ออน เดอะ เวฝ ทุไนท ,)
comin’ in, you’re home
(คัมอิน อิน , ยัวร์ โฮม)

We’d circle and we’d circle and we’d circle to stop and consider and
(เว็ด เซ๊อร์เคิ้ล แอ็นด เว็ด เซ๊อร์เคิ้ล แอ็นด เว็ด เซ๊อร์เคิ้ล ทู ซท็อพ แอ็นด ค็อนซีดเออะ แอ็นด)
centered on the pavement stacked up all the trucks jacked up and
(เซนเทอะ ออน เดอะ เพฝเมนท ซแท็ค อัพ ออล เดอะ ทรัค แจ็ค อัพ แอ็นด)
our wheels in slush and orange crush in pocket and all this here county
(เอ๊า ฮวีล ซิน ซลัฌ แอ็นด ออเร็นจ ครัฌ อิน พอคเค็ท แอ็นด ออล ดีซ เฮียร เคานทิ)
hell any county it’s just like heaven here and I was remembering and I
(เฮ็ล เอนอิ เคานทิ อิทซ จัซท ไลค เฮฝเอ็น เฮียร แอ็นด ดาย วอส รัเมมเบอร์ริง แอ็นด ดาย)
was just in a differnet county and all then this whirlybird that I
(วอส จัซท อิน อะ differnet เคานทิ แอ็นด ออล เด็น ดีซ whirlybird แดท ไอ)
headed for I had my goggles pulled off I knew it all I knew every back
(เฮ็ด ฟอ ไอ แฮ็ด มาย กอกกล พุล ออฟฟ ไอ นยู อิท ดอร์ ไอ นยู เอฝริ แบ็ค)
road and every truck stop
(โรด แอ็นด เอฝริ ทรัค ซท็อพ)

[repeat verse and chorus]
([ ริพีท เฝิซ แอ็นด โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Orange Crush คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น