เนื้อเพลง Face To Face คำอ่านไทย Garth Brooks

[Tony Arata]
( [ โทนี่ Arata ])

There was a bad boy in the school yard
(แดร์ วอส ซา แบ็ด บอย อิน เดอะ ซคูล ยาด)
Waited on you every day
(เวท ออน ยู เอฝริ เด)
Seemed like every time you turned around
(ซีมี ไลค เอฝริ ไทม ยู เทิน อะเรานด)
Well he was standin’ in your way
(เว็ล ฮี วอส แสตนดิน อิน ยุร เว)

Well he broke your glasses
(เว็ล ฮี บโรค ยุร กลาซซิส)
The girls all laughed
(เดอะ เกิล ซอร์ ลาฟ)
As he pushed you to the floor
(แอ็ส ฮี พุฌ ยู ทู เดอะ ฟโล)
But then you stood up one day knowin’
(บัท เด็น ยู ซทูด อัพ วัน เด โนว์อิน)
You couldn’t stand it anymore
(ยู คูดซึ่น ซแท็นด ดิท แอนนี่มอ)
And your gentle hand was finally clenched in rage
(แอ็นด ยุร เจ๊นเทิ่ล แฮ็นด วอส ไฟแน็ลลิ คเล็นช อิน เรจ)
You were face to face
(ยู เวอ เฟซ ทู เฟซ)

Face to face with the devil that you’ve been dreadin’
(เฟซ ทู เฟซ วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท ยู๊ฟ บีน dreadin)
Eye to eye finally has arrived
(ไอ ทู ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ส แอะไรฝ)
But bad as it was, well now brother wasn’t it better
(บัท แบ็ด แอ็ส ซิท วอส , เว็ล เนา บรัฑเออะ วอสซึ้น ดิธ เบทเทอะ)
Dealin’ with him face to face
(ดิลลินวิฑ ฮิม เฟซ ทู เฟซ)

Your date showed up with flowers
(ยุร เดท โฌ อัพ วิฑ ฟเลาเออะ)
And you thought your dreams had come
(แอ็นด ยู ธอท ยุร ดรีม แฮ็ด คัม)
But with every passing hour
(บัท วิฑ เอฝริ พาซซิง เอาร)
You felt it come undone
(ยู เฟ็ลท ดิธ คัม อันดัน)
Then the night exploded and you begged him no
(เด็น เดอะ ไนท เอ็คซพโลด แอ็นด ยู เบก ฮิม โน)
But he forever changed your life
(บัท ฮี เฟาะเรฝเออะ เชนจ ยุร ไลฟ)
And now he waits a judge and jury
(แอ็นด เนา ฮี เวท ซา จัจ แอ็นด จูริ)
Thinkin’ you’ll break down inside
(ติ้งกิน โยว บเรค เดาน อีนไซด)
And with a finger you can put his fists away
(แอ็นด วิฑ อะ ฟีงเกอะ ยู แค็น พัท ฮิส ฟิซท อะเว)
And you’re face to face
(แอ็นด ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)

Face to face with the devil that you’ve been dreadin’
(เฟซ ทู เฟซ วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท ยู๊ฟ บีน dreadin)
Eye to eye finally has arrived
(ไอ ทู ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ส แอะไรฝ)
But bad as it was, well little sister wasn’t it
(บัท แบ็ด แอ็ส ซิท วอส , เว็ล ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ วอสซึ้น ดิธ)
better
(เบทเทอะ)
Dealin’ with him face to face
(ดิลลินวิฑ ฮิม เฟซ ทู เฟซ)

Cause it’ll never go away
(คอส อิว เนฝเวอะ โก อะเว)
Until the fear that you are runnin’ from is finally
(อันทีล เดอะ เฟีย แดท ยู อาร์ รูนนิน ฟร็อม อีส ไฟแน็ลลิ)
embraced
(เอ็มบเรซ)

Drivin’ by the grave yard
(ดรายวิน ไบ เดอะ กแรฝ ยาด)
On a wicked winter’s eve
(ออน อะ วิค วีนเทอะ อี๊ฟ)
And you’re wonderin’ why a man of faith
(แอ็นด ยัวร์ วันเดอริน ฮไว อะ แม็น อ็อฝ เฟธ)
Is whistlin’ nervously
(อีส whistlin เนอฝัซลิ)
Then you stop the car
(เด็น ยู ซท็อพ เดอะ คา)
And you hold your heart
(แอ็นด ยู โฮลด ยุร ฮาท)
‘Cause you finally realize
(คอส ยู ไฟแน็ลลิ รีแอะไลส)
Hell, the devil ain’t in the darkness
(เฮ็ล , เดอะ เด๊ฝิ้ล เอน อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
He’s a’rattlin’ ’round inside
(อีส arattlin เรานด อีนไซด)
And with folded hands you truly start to pray
(แอ็นด วิฑ โฟลด แฮ็นด ยู ทรูลิ ซทาท ทู พเร)
And you’re face to face
(แอ็นด ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)

Face to face with the devil that you’ve been dreadin’
(เฟซ ทู เฟซ วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท ยู๊ฟ บีน dreadin)
Eye to eye finally has arrived
(ไอ ทู ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ส แอะไรฝ)
But bad as it was, well now brother wasn’t it better
(บัท แบ็ด แอ็ส ซิท วอส , เว็ล เนา บรัฑเออะ วอสซึ้น ดิธ เบทเทอะ)
Dealin’ with him face to face
(ดิลลินวิฑ ฮิม เฟซ ทู เฟซ)

Cause it’ll never go away
(คอส อิว เนฝเวอะ โก อะเว)
Until the fear that you are runnin’ from is finally
(อันทีล เดอะ เฟีย แดท ยู อาร์ รูนนิน ฟร็อม อีส ไฟแน็ลลิ)
embraced
(เอ็มบเรซ)
Face to face
(เฟซ ทู เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face To Face คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น