เนื้อเพลง Kiss Me Sixpence None The Richer

Kiss me out of the bearded barley
(คิสส มี เอ๊าท ดอฟ เดอะเบียร์เดด บาร์เลย์)
Nightly, beside the green, green grass
(ไน๊ทลี่ บีไซด์ เดอะกรีน กรีน กราซ)
Swing, swing, swing the spinning step
(สวิง สวิง สวิง เดอะ สปีนนิ่ง สเท็พ)
You wear those shoes and I will wear that dress.
(ยู แวร์ โต๊ส ชู แอนด์ ได วิล แวร์ แด๊ทเดรส)

[Chorus:]
Oh, kiss me beneath the milky twilight
(โอ้ คิสส มี บีนี๊ท เดอะ มิวกี่ ทไวไล้ท)
Lead me out on the moonlit floor
(ลี๊ด มี เอ๊าท ออน เดอะ มูนหลิด ฟลอร์)
Lift your open hand
(ลิฟท ยัวร์ โอ๊เพ่น แฮนด์)
Strike up the band and make the fireflies dance
(สไทร๊ค กั๊พ เดอะแบนด์ แอนด์ เม้ค เดอะ ไฟฟายสฺ แด๊นซ์)
Silver moon’s sparkling
(ซิ๊ลเว่อร มูน สปาคกิ้ง)
So kiss me
(โซ คิสส มี)

Kiss me down by the broken tree house
(คิสส มี ดาวน์ บาย เดอะ โบคเค่น ทรี เฮ้าส)
Swing me upon its hanging tire
(สวิง มี อุพอน นิทสฺ แฮคกิ้ง ไทร์)
Bring, bring, bring your flowered hat
(บริง บริง บริง ยัวร์ ฟล๊าวเว่อร์เรด แฮ็ท)
We’ll take the trail marked on your father’s map
(เวลล เท้ค เดอะ แทล ม๊าร์ค ดอน ยัวร์ ฟ๊าเท่อร แม๊พ)
[adsense]
Oh, kiss me beneath the milky twilight
(โอ้ คิสส มี บีนี๊ท เดอะ มิวกี่ ทไวไล้ท)
Lead me out on the moonlit floor
(ลี๊ด มี เอ๊าท ดอน เดอะ มูนหลิด ฟลอร์)
Lift your open hand
(ลิฟท ยัวร์ โอ๊เพ่น แฮนด์)
Strike up the band and make the fireflies dance
(สไทร๊ค กั๊พ เดอะแบนด์ แอนด์ เม้ค เดอะ ไฟฟายสฺ แด๊นซ์)
Silver moon’s sparkling
(ซิ๊ลเว่อร มูน สปาคกิ้ง)
So kiss me
(โซ คิสส มี)

kiss me beneath the milky twilight
(คิสส มี บีนี๊ท เดอะ มิวกี่ ทไวไล้ท)
Lead me out on the moonlit floor
(ลี๊ด มี เอ๊าท ดอน เดอะ มูนหลิด ฟลอร์)
Lift your open hand
(ลิฟท ยัวร์ โอ๊เพ่น แฮนด์)
Strike up the band and make the fireflies dance
(สไทร๊ค กั๊พ เดอะแบนด์ แอนด์ เม้ค เดอะ ไฟฟายสฺ แด๊นซ์)
Silver moon’s sparkling
(ซิ๊ลเว่อร มูน สปาคกิ้ง)
So kiss me
(โซ คิสส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss Me Sixpence None The Richer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น