เนื้อเพลง Freeze คำอ่านไทย T-PAIN feat Chris Brown

[T-Pain]
( [ ที เพน ])
I get it down on the dance floor
(ไอ เก็ท ดิธ เดาน ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
Watch this…You don’t even know girl!
(ว็อช ดีซ ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน เกิล !)

Come here, you know what I do [do]
(คัม เฮียร , ยู โน ว็อท ไอ ดู [ ดู ])
If you can do it too [too]
(อิฟ ยู แค็น ดู อิท ทู [ ทู ])
And that’s just something that makes me
(แอ็นด แด๊ท จัซท ซัมติง แดท เมค มี)
More attracted to you [you]
(โม แอ็ทแรคท ทู ยู [ ยู ])
And I, and I wanna see you
(แอ็นด ดาย , แอ็นด ดาย วอนนา ซี ยู)
Break it down [for me]
(บเรค อิท เดาน [ ฟอ มี ])
Ha, yes we in this private [party]
(ฮา , เย็ซ วี อิน ดีซ พไรฝิท [ พาทิ ])
Girl, I like ya body [body]
(เกิล , ไอ ไลค ยา บอดอิ [ บอดอิ ])
But can you tick tick tick tick tick tick
(บัท แค็น ยู ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค ทิค)
Pop, Lock, and Drop it? [Woo]
(พ็อพ , ล็อค , แอ็นด ดร็อพ อิท [ วู ])
Cause I, and I wanna see you
(คอส ไอ , แอ็นด ดาย วอนนา ซี ยู)
Break it down [for me]
(บเรค อิท เดาน [ ฟอ มี ])
Watch this!
(ว็อช ดีซ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl I been Wait ‘n
(เกิล ไอ บีน เวท เอ็น)
All night to see you dance like me
(ออล ไนท ทู ซี ยู ดานซ ไลค มี)
You gon sweat yo outfit out
(ยู ก็อน ซเว็ท โย เอ้าฟิท เอ้า)
Tryna dance like me
(ทายนา ดานซ ไลค มี)
Now let me see you move
(เนา เล็ท มี ซี ยู มูฝ)
Oowoo-ooo-oo-oo……now Freeze [like me]
(Oowoo อู้ โอโอ โอโอ เนา ฟรีส [ ไลค มี ])

[Beat box’ n…Repeats] ” Step up ”
([ บีท บ็อคซ เอ็น ริพีท ] ” ซเท็พ อัพ “)

[T-Pain ]
([ ที เพน ])
Shawty, Girl I wanna battle [battle]
(ชาวดี้ , เกิล ไอ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล [ แบ๊ทเทิ้ล ])
Meet me downstairs [stairs]
(มีท มี ดาวสแตร์สฺ [ ซแท ])
Bring yo dancing shoes
(บริง โย แด็นซิง ฌู)
And something to tie ya hair
(แอ็นด ซัมติง ทู ไท ยา แฮ)
Cause I, cause I’m about to
(คอส ไอ , คอส แอม อะเบาท ทู)
Break it down [on you]
(บเรค อิท เดาน [ ออน ยู ])
I see you with your friends
(ไอ ซี ยู วิฑ ยุร ฟเร็นด)
You don’t wanna get embarrassed [embarrassed]
(ยู ด้อนท์ วอนนา เก็ท เอ็มแบแร็ซ [ เอ็มแบแร็ซ ])
I know you see my bling, bling
(ไอ โน ยู ซี มาย บลิง , บลิง)
[Check out the karats]
([ เช็ค เอ้า เดอะ แคแร็ท ])
Cause I, I’m about to break it down on youuu
(คอส ไอ , แอม อะเบาท ทู บเรค อิท เดาน ออน youuu)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl I been wait ‘n
(เกิล ไอ บีน เวท เอ็น)
All night to see you dance like me
(ออล ไนท ทู ซี ยู ดานซ ไลค มี)
And you gon sweat yo outfit out
(แอ็นด ยู ก็อน ซเว็ท โย เอ้าฟิท เอ้า)
Tryna dance like me
(ทายนา ดานซ ไลค มี)
Girl let me see you move
(เกิล เล็ท มี ซี ยู มูฝ)
Oowoo-ooo-oo-oo……now Freeze [like me]
(Oowoo อู้ โอโอ โอโอ เนา ฟรีส [ ไลค มี ])

[Beat box’ n…Repeats] ” Step up ”
([ บีท บ็อคซ เอ็น ริพีท ] ” ซเท็พ อัพ “)

[Chris Brown]
([ คริส บเราน ])
Girl, lets get it poppin [crackin]
(เกิล , เล็ท เก็ท ดิธ พอพปิน [ แครกคิน ])
Tell me how you feel [feel]
(เท็ล มี เฮา ยู ฟีล [ ฟีล ])
Lets get up on this floor
(เล็ท เก็ท อัพ ออน ดีซ ฟโล)
And do this thang for real [woo]
(แอ็นด ดู ดีซ เตง ฟอ ริแอ็ล [ วู ])
Cause we [we], you and me [me]
(คอส วี [ วี ] , ยู แอ็นด มี [ มี ])
Can really break it down [together]
(แค็น ริแอ็ลลิ บเรค อิท เดาน [ ทุเกฑเออะ ])
Watch me slide on ya [on ya]
(ว็อช มี ซไลด ออน ยา [ ออน ยา ])
Watch me ride on ya [on ya]
(ว็อช มี ไรด ออน ยา [ ออน ยา ])
You ain’t gotta say it
(ยู เอน กอททะ เซ อิท)
You think I’m fly don’t ya?
(ยู ธิงค แอม ฟไล ด้อนท์ ยา)
Cause we [we], you and me [me]
(คอส วี [ วี ] , ยู แอ็นด มี [ มี ])
Can really break it down
(แค็น ริแอ็ลลิ บเรค อิท เดาน)
Woo-O-Ooo-O-Ooo-O
(วู โอ อู้ โอ อู้ โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl, I been wait ‘n
(เกิล , ไอ บีน เวท เอ็น)
All night to see you dance like me
(ออล ไนท ทู ซี ยู ดานซ ไลค มี)
And you gon sweat ya outfit out
(แอ็นด ยู ก็อน ซเว็ท ยา เอ้าฟิท เอ้า)
Tryna dance like me
(ทายนา ดานซ ไลค มี)
Girl let me see you move
(เกิล เล็ท มี ซี ยู มูฝ)
Oowoo-ooo-oo-oo……Now Freeze Like Me
(Oowoo อู้ โอโอ โอโอ เนา ฟรีส ไลค มี)

Yeah, ha…Lamborghini Breezy
(เย่ , ฮา ลัมโบกีนี่ บรีสอิ)
Or Graffiti Breezy? It’s easy…..
(ออ ครัฟฟีดีบรีสอิ อิทซ อีสอิ)
Hey, I just want you to relax
(เฮ , ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ริแลคซ)
And I’m gon leave this pop popped in
(แอ็นด แอม ก็อน ลีฝ ดีซ พ็อพ โพพี อิน)
Drop droppin 1-2-3-4 Freeze
(ดร็อพ ดรอพปิน วัน ทู ที โฟว ฟรีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl, I been wait ‘n
(เกิล , ไอ บีน เวท เอ็น)
All night to see you dance like me
(ออล ไนท ทู ซี ยู ดานซ ไลค มี)
And you gon sweat ya outfit out
(แอ็นด ยู ก็อน ซเว็ท ยา เอ้าฟิท เอ้า)
Tryna dance like me
(ทายนา ดานซ ไลค มี)
Now let me see you move
(เนา เล็ท มี ซี ยู มูฝ)
Oowoo-ooo-oo-oo……now Freeze [like me]
(Oowoo อู้ โอโอ โอโอ เนา ฟรีส [ ไลค มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freeze คำอ่านไทย T-PAIN feat Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น