เนื้อเพลง Whole Again คำอ่านไทย Play

If you see me walkng down the street staring at
( อิฟ ยู ซี มี walkng เดาน เดอะ ซทรีท ซแทริง แอ็ท)
the sky and dragging my two feet
(เดอะ ซไค แอ็นด แดรกกิ้ง มาย ทู ฟีท)
you just pass me by
(ยู จัซท เพซ มี ไบ)
it still makes me cry
(อิท ซทิล เมค มี คไร)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

if you see me with another guy
(อิฟ ยู ซี มี วิฑ แอะนัธเออะ ไก)
im laughing and im joking trying to get by
(แอม ลาฟอิง แอ็นด แอม โจกิ้ง ทไรอิง ทู เก็ท ไบ)
i wont put you down
(ไอ ว็อนท พัท ยู เดาน)
cuz i want you around
(คัซ ไอ ว็อนท ยู อะเรานด)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

looking back on when we first met
(ลุคอิง แบ็ค ออน ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
i cannot escape and i cannot forget
(ไอ แคนน็อท เอ็ซเคพ แอ็นด ดาย แคนน็อท เฟาะเกท)
baby your the one
(เบบิ ยุร ดิ วัน)
you can do no wrong
(ยู แค็น ดู โน ร็อง)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

time is layin heavy on my heart
(ไทม อีส เลย์อิน เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
seems ive got to much of it scince we ‘ve been apart
(ซีม แอฝ ก็อท ทู มัช อ็อฝ อิท scince วี ve บีน อะพาท)
my freinds make me smile if only for a while
(มาย freinds เมค มี ซไมล อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ รา ฮไวล)
but you can make me whole again
(บัท ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

looking back on when we first met
(ลุคอิง แบ็ค ออน ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
i cannot escape and i cannot forget
(ไอ แคนน็อท เอ็ซเคพ แอ็นด ดาย แคนน็อท เฟาะเกท)
baby your the one
(เบบิ ยุร ดิ วัน)
you can do no wrong
(ยู แค็น ดู โน ร็อง)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

for now ill have to wait
(ฟอ เนา แอล แฮ็ฝ ทู เวท)
but baby if you need me
(บัท เบบิ อิฟ ยู นีด มี)
dont be too late
(ด้อนท์ บี ทู เลท)
cos ijust cant go on
(คอซ ijust แค็นท โก ออน)
its all ready been too long
(อิทซ ซอร์ เรดอิ บีน ทู ล็อง)
but you can make me whole again
(บัท ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

looking back on when we first met
(ลุคอิง แบ็ค ออน ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
i cannot escape and i cannot forget
(ไอ แคนน็อท เอ็ซเคพ แอ็นด ดาย แคนน็อท เฟาะเกท)
baby your the one you can do no wrong
(เบบิ ยุร ดิ วัน ยู แค็น ดู โน ร็อง)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

ooh
(อู้)

looking back on when we first met
(ลุคอิง แบ็ค ออน ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
i cannot escape and i cannot forget
(ไอ แคนน็อท เอ็ซเคพ แอ็นด ดาย แคนน็อท เฟาะเกท)
baby your the one you can do no wrong
(เบบิ ยุร ดิ วัน ยู แค็น ดู โน ร็อง)
you can make me whole again
(ยู แค็น เมค มี โฮล อะเกน)

baby your the one
(เบบิ ยุร ดิ วัน)
you can do no wrong
(ยู แค็น ดู โน ร็อง)
you can make me whole agaim
(ยู แค็น เมค มี โฮล agaim)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whole Again คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น