เนื้อเพลง Lazy River คำอ่านไทย Bobby Darin

Up a lazy river
( อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
By the old mill run
(ไบ ดิ โอลด มิล รัน)
Lazy river
(เลสิ รีฝเออะ)
In the noonday sun.
(อิน เดอะ noonday ซัน)

Linger awhile
(ลีงเกอะ อะฮไวล)
In the shade of a tree
(อิน เดอะ เฌด อ็อฝ อะ ทรี)
Throw away your troubles
(ธโร อะเว ยุร ทรั๊บเบิ้ล)
Dream with me.
(ดรีม วิฑ มี)

Up a lazy river
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
Where the robin’s song
(ฮแว เดอะ รอบอิน ซ็อง)
Wakes the mornin’ we roll along
(เวค เดอะ มอร์นิน วี โรล อะลอง)
May be blue skies above
(เม บี บลู สกาย อะบัฝ)
Everyone’s in love
(เอ๊วี่วัน ซิน ลัฝ)
Up a lazy river
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
How happy we’ll be
(เฮา แฮพพิ เว็ล บี)
Up a lazy river with me.
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ วิฑ มี)

Up a lazy river
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
By the old mill run
(ไบ ดิ โอลด มิล รัน)
That lazy, lazy river
(แดท เลสิ , เลสิ รีฝเออะ)
In the noonday sun.
(อิน เดอะ noonday ซัน)

You can linger for awhile
(ยู แค็น ลีงเกอะ ฟอ อะฮไวล)
In the shade of a tree
(อิน เดอะ เฌด อ็อฝ อะ ทรี)
Throw away your troubles, baby
(ธโร อะเว ยุร ทรั๊บเบิ้ล , เบบิ)
Dream a dream of me.
(ดรีม มา ดรีม อ็อฝ มี)

Up a lazy river
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
Where the robin’s song
(ฮแว เดอะ รอบอิน ซ็อง)
Wakes a bright new mornin’
(เวค ซา ไบร๊ท นยู มอร์นิน)
Where we can roll along.
(ฮแว วี แค็น โรล อะลอง)

There may be blue skies up above
(แดร์ เม บี บลู สกาย อัพ อะบัฝ)
But, as long as we’re in love
(บัท , แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย อิน ลัฝ)
Yeah … we’ll be up a lazy river
(เย่ เว็ล บี อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
How happy we could be
(เฮา แฮพพิ วี เคิด บี)
Up a lazy river with me.
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ วิฑ มี)

From the halfway mark!
(ฟร็อม เดอะ ฮอฟเวย์ ม๊าร์ค !)

Yeah … up a lazy river
(เย่ อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
Where that robin’s song
(ฮแว แดท รอบอิน ซ็อง)
Awakes a bright new mornin’
(อะเวค ซา ไบร๊ท นยู มอร์นิน)
We can roll along.
(วี แค็น โรล อะลอง)

A-a-a … there are blue skies up above
(อะ อะ.-อะ แดร์ อาร์ บลู สกาย อัพ อะบัฝ)
And as long as we’re in love
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย อิน ลัฝ)
We’ll be up a lazy river
(เว็ล บี อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
Up a crazy, lazy river.
(อัพ อะ คเรสิ , เลสิ รีฝเออะ)

Up a lazy river …
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ)
I ain’t goin’ your way …
(ไอ เอน โกอิน ยุร เว)
Get outta my way …
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Up a lazy river with me.
(อัพ อะ เลสิ รีฝเออะ วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lazy River คำอ่านไทย Bobby Darin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น