เนื้อเพลง Squeeze Toy คำอ่านไทย Boomtang Boys

when i was a little girl
( ฮเว็น นาย วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
my best friend in the whole wide world
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
was my little rubber toy
(วอส มาย ลิ๊ทเทิ่ล รับเบอะ ทอย)
it used to bring me so much joy
(อิท ยูซ ทู บริง มี โซ มัช จอย)

floating in my bubble bath
(ฟโลทอิง อิน มาย บั๊บเบิ้ล บัธ)
its funny noises always made me laugh
(อิทซ ฟันนิ นอยส ออลเว เมด มี ลาฟ)
splashing water all over the floor
(สปลาชิง วอเทอะ ออล โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
i never thought i could ask for more
(ไอ เนฝเวอะ ธอท ไอ เคิด อาซค ฟอ โม)

but now i’m tired of my little friend
(บัท เนา แอม ไทร อ็อฝ มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฟเร็นด)
i was young and it was just pretend
(ไอ วอส ยัง แอ็นด ดิท วอส จัซท พริเทนด)
now i’m ready for something new
(เนา แอม เรดอิ ฟอ ซัมติง นยู)
and if you’re lucky then it could be you
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ลัคคิ เด็น หนิด เคิด บี ยู)

you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
oh won’t you be my squeeze toy
(โอ ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
you can be with me boy
(ยู แค็น บี วิฑ มี บอย)

every night when my mother said
(เอฝริ ไนท ฮเว็น มาย ม๊าเธ่อร์ เซ็ด)
i took my squeeze toy up to bed
(ไอ ทุค มาย ซควีส ทอย อัพ ทู เบ็ด)
and in the morning each and every day
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง อีช แอ็นด เอฝริ เด)
i took my friend outside to play
(ไอ ทุค มาย ฟเร็นด เอาทไซด ทู พเล)
always with me when i went to school
(ออลเว วิฑ มี ฮเว็น นาย เว็นท ทู ซคูล)
even though it was against the rules
(อีเฝ็น โธ อิท วอส อะเกนซท เดอะ รูล)
all my teachers told me it was wrong
(ออล มาย ทีชเออะ โทลด มี อิท วอส ร็อง)
for little girls to play with a toy so long
(ฟอ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ทู พเล วิฑ อะ ทอย โซ ล็อง)
but now its time to put my toys away
(บัท เนา อิทซ ไทม ทู พัท มาย ทอย อะเว)
and look for fun in a different way
(แอ็นด ลุค ฟอ ฟัน อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เว)
cuz i’m ready for something new
(คัซ แอม เรดอิ ฟอ ซัมติง นยู)
and if you’re lucky it could be you
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ลัคคิ อิท เคิด บี ยู)

you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
oh won’t you be my squeeze toy
(โอ ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
you can be with me boy
(ยู แค็น บี วิฑ มี บอย)
won’t you be my squeeze toy
(ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
won’t you be my squeeze toy
(ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)

you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
[maybe you could come to my house]
([ เมบี ยู เคิด คัม ทู มาย เฮาซ ])
you could be my squeeze toy
(ยู เคิด บี มาย ซควีส ทอย)
[maybe we can take a bath, maybe we can]
([ เมบี วี แค็น เทค เก บัธ , เมบี วี แค็น ])
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
[take another bath]
([ เทค แอะนัธเออะ บัธ ])
oh won’t you be my squeeze toy
(โอ ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
[but don’t tell my mom, okay]
([ บัท ด้อนท์ เท็ล มาย มัม , โอเค ])
you could be with me boy
(ยู เคิด บี วิฑ มี บอย)

you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
oh won’t you be my squeeze toy
(โอ ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
you can be with me boy
(ยู แค็น บี วิฑ มี บอย)
you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
come and play with me boy
(คัม แอ็นด พเล วิฑ มี บอย)
you can be my squeeze toy
(ยู แค็น บี มาย ซควีส ทอย)
oh won’t you be my squeeze toy
(โอ ว็อนท ยู บี มาย ซควีส ทอย)
you can be with me boy
(ยู แค็น บี วิฑ มี บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Squeeze Toy คำอ่านไทย Boomtang Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น