เนื้อเพลง Yallah คำอ่านไทย Robert Plant

And your city will fall
( แอ็นด ยุร ซีทอิ วิล ฟอล)
And your corn won’t grow
(แอ็นด ยุร คอน ว็อนท กโร)
Thru the silence from the temple
(ธรู เดอะ ไซเล็นซ ฟร็อม เดอะ เท๊มเพิ่ล)
Hear the truth explode
(เฮีย เดอะ ทรูธ เอ็คซพโลด)
It is written in the dust
(อิท อีส วึ้น อิน เดอะ ดัซท)
So it is whispered in the wind
(โซ อิท อีส ฮวีซเพอะ อิน เดอะ วินด)
From the wisdom of the fathers
(ฟร็อม เดอะ วีสดัม อ็อฝ เดอะ ฟาเฑอะ)
Where the word begins
(ฮแว เดอะ เวิด บีกีน)
In the kingdom of gold
(อิน เดอะ คีงดัม อ็อฝ โกลด)
And the stolen chance
(แอ็นด เดอะ ซโทเล็น ชานซ)
You can join the celebration
(ยู แค็น จอยน เดอะ เซลิบเรฌัน)
See the children dance
(ซี เดอะ ชีลดเร็น ดานซ)
And the bells will ring
(แอ็นด เดอะ เบลล์ วิล ริง)
And the crowd will roar
(แอ็นด เดอะ คเราด วิล โร)
And the sand in the glass
(แอ็นด เดอะ แซ็นด อิน เดอะ กลัซ)
Will pour no more
(วิล โพ โน โม)
The rivers will freeze
(เดอะ รีฝเออะ วิล ฟรีส)
And the hosts descend
(แอ็นด เดอะ โฮซท ดิเซนด)
Thru the fires and the storms
(ธรู เดอะ ไฟร แซน เดอะ ซทอม)
To the bitter end
(ทู เดอะ บีทเทอะ เอ็นด)
And the treasures and the gifts
(แอ็นด เดอะ ทเรฉเออะ แซน เดอะ กิฟท)
And the words and truths
(แอ็นด เดอะ เวิด แซน ทรูธ)
Will be cast to the heavens
(วิล บี คาซท ทู เดอะ เฮฝเอ็น)
With Oomrah fruit
(วิฑ Oomrah ฟรูท)
And your corn won’t grow
(แอ็นด ยุร คอน ว็อนท กโร)
Thru the silence from the temple
(ธรู เดอะ ไซเล็นซ ฟร็อม เดอะ เท๊มเพิ่ล)
Hear the truth explode
(เฮีย เดอะ ทรูธ เอ็คซพโลด)
It is written in the dust
(อิท อีส วึ้น อิน เดอะ ดัซท)
So it is whispered in the wind
(โซ อิท อีส ฮวีซเพอะ อิน เดอะ วินด)
From the wisdom of the fathers
(ฟร็อม เดอะ วีสดัม อ็อฝ เดอะ ฟาเฑอะ)
Where the word begins
(ฮแว เดอะ เวิด บีกีน)
In the kingdom of gold
(อิน เดอะ คีงดัม อ็อฝ โกลด)
And the stolen chance
(แอ็นด เดอะ ซโทเล็น ชานซ)
You can join the celebration
(ยู แค็น จอยน เดอะ เซลิบเรฌัน)
See the children dance
(ซี เดอะ ชีลดเร็น ดานซ)
And the bells will ring
(แอ็นด เดอะ เบลล์ วิล ริง)
And the crowd will roar
(แอ็นด เดอะ คเราด วิล โร)
And the sand in the glass
(แอ็นด เดอะ แซ็นด อิน เดอะ กลัซ)
Will pour no more
(วิล โพ โน โม)
The rivers will freeze
(เดอะ รีฝเออะ วิล ฟรีส)
And the hosts descend
(แอ็นด เดอะ โฮซท ดิเซนด)
Thru the fires and the storms
(ธรู เดอะ ไฟร แซน เดอะ ซทอม)
To the bitter end
(ทู เดอะ บีทเทอะ เอ็นด)
And the treasures and the gifts
(แอ็นด เดอะ ทเรฉเออะ แซน เดอะ กิฟท)
And the words and truths
(แอ็นด เดอะ เวิด แซน ทรูธ)
Will be cast to the heavens
(วิล บี คาซท ทู เดอะ เฮฝเอ็น)
With Oomrah fruit
(วิฑ Oomrah ฟรูท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yallah คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น