เนื้อเพลง I Smell P*ssy คำอ่านไทย G-Unit

Son you smell that? What’s that?
( ซัน ยู ซเม็ล แดท ว็อท แดท)
I smell p*ssy. Is that you Irv?
(ไอ ซเม็ล พี *ssy อีส แดท ยู Irv)
I smell p*ssy. Is that you Ja?
(ไอ ซเม็ล พี *ssy อีส แดท ยู จา)
I smell p*ssy. Is that you Black?
(ไอ ซเม็ล พี *ssy อีส แดท ยู บแล็ค)
I smell p*ssy. Is that you Tah?
(ไอ ซเม็ล พี *ssy อีส แดท ยู Tah)
Y’all n*ggas is p*ssy
(ยอล เอ็น *ggas ซิส พี *ssy)
I’m ballin’ now n*gga now watch me [watch me]
(แอม บอลลิน เนา เอ็น *gga เนา ว็อช มี [ ว็อช มี ])
Ain’t nothin’ you can do to stop me [stop Me]
(เอน นอทติน ยู แค็น ดู ทู ซท็อพ มี [ ซท็อพ มี ])
You n*ggas get so emotional [emotional]
(ยู เอ็น *ggas เก็ท โซ อิโมฌะแน็ล [ อิโมฌะแน็ล ])
You remind me of my b*tch.
(ยู ริไมนด มี อ็อฝ มาย บี *tch)
It’s not in my nature to make a commitment so let me breathe,
(อิทซ น็อท อิน มาย เนเชอะ ทู เมค เก ค็อมมีทเม็นท โซ เล็ท มี บรีฑ ,)
But she doesn’t understand catch attitudes when I leave her [leave her]
(บัท ชี ดัสอินท อันเดิซแทนด แค็ช แอททิทยูด ฮเว็น นาย ลีฝ เฮอ [ ลีฝ เฮอ ])
My old relations just make it harder for me to except her….
(มาย โอลด ริเลฌัน จัซท เมค อิท อาณ์เดอ ฟอ มี ทู เอ็กเซพท เฮอ)
as my own she tries to tie up my phone and [phone and]
(แอ็ส มาย โอน ชี ทรายส์ ทู ไท อัพ มาย โฟน แอ็นด [ โฟน แอ็นด ])
I’m not at home she’s thinkin’ that I’m not alone probably out tryin’ to bone anything in the street
(แอม น็อท แอ็ท โฮม ชี ติ้งกิน แดท แอม น็อท อะโลน พรอบอับลิ เอ้า ทายอิน ทู บอน เอนอิธิง อิน เดอะ ซทรีท)
I let her know she can leave I ain’t tryin to tie her up but see
(ไอ เล็ท เฮอ โน ชี แค็น ลีฝ ไอ เอน ทายอิน ทู ไท เฮอ อัพ บัท ซี)
it’s hard to f*ck with somebody after she touches me mami
(อิทซ ฮาด ทู เอฟ *ck วิฑ ซัมบอดี้ อาฟเทอะ ชี ทูช มี มัมมี)
I’m not your regular n*gga I know the game [I know the game]
(แอม น็อท ยุร เรกอิวเลอะ เอ็น *gga ไอ โน เดอะ เกม [ ไอ โน เดอะ เกม ])
But I don’t play by the rules I’m focusin’ on my moves that way I’ll never lose
(บัท ไอ ด้อนท์ พเล ไบ เดอะ รูล แอม focusin ออน มาย มูฝ แดท เว แอล เนฝเวอะ ลูส)
See I can tell by your shoes if you attracted to Benz’s with 22’s
(ซี ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ฌู อิฟ ยู แอ็ทแรคท ทู เบนซฺวิฑ 22s)
Say I confuse you play little tricks with your head
(เซ ไอ ค็อนฟยูส ยู พเล ลิ๊ทเทิ่ล ทริค วิฑ ยุร เฮ็ด)
Catchin’ feelin’s ever since the first time I slept in your bed
(แคซชิน ฟีลิน เอฝเออะ ซินซ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซเล็พท อิน ยุร เบ็ด)
I’m not here to tease you mislead you or mess up your dreams [nah]
(แอม น็อท เฮียร ทู ทีส ยู มีซลีด ยู ออ เมซ อัพ ยุร ดรีม [ นาห์ ])
I can’t say I love you I dont know what that means
(ไอ แค็นท เซ ไอ ลัฝ ยู ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แดท มีน)
I’ma pimp.
(แอมอา พิมพ)

[Chorus: [x2]]
([ โครัซ : [ x2 ] ])
Girl you know I like it when you climb on top
(เกิล ยู โน ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู คไลม ออน ท็อพ)
Love muscles feel tighter than a headlock
(ลัฝ มั๊สเคิ่ล ฟีล ไทท์เดอ แฑ็น อะ เฮดล็อค)
And you know I love the way you make the bed rock
(แอ็นด ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เมค เดอะ เบ็ด ร็อค)
Take me to extasy without taking Extasy
(เทค มี ทู extasy วิเฑาท เทคอิง Extasy)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
When I first met her
(ฮเว็น นาย เฟิซท เม็ท เฮอ)
I did anything to get her [what?]
(ไอ ดิด เอนอิธิง ทู เก็ท เฮอ [ ว็อท ])
Paid all her bills and filled the ‘fridgerator [uh huh]
(เพลด ออล เฮอ บิล แซน ฟิล เดอะ fridgerator [ อา ฮู ])
Reminiscin’ on late nights when I try to lay up
(Reminiscin ออน เลท ไนท ฮเว็น นาย ทไร ทู เล อัพ)
but couldn’t get off cause your baby would stay up
(บัท คูดซึ่น เก็ท ออฟฟ คอส ยุร เบบิ เวิด ซเท อัพ)
She even crashed the whip tryin’ to switch in the third lane
(ชี อีเฝ็น คแร็ฌ เดอะ ฮวิพ ทายอิน ทู ซวิช อิน เดอะ เธิด เลน)
That’s when I realized this b*tch was a bird brain
(แด๊ท ฮเว็น นาย รีแอะไลส ดีซ บี *tch วอส ซา เบิด บเรน)
A pigeon writin’ her baby pops in the box in the prison
(อะ พีจอัน ไรดิน เฮอ เบบิ พ็อพ ซิน เดอะ บ็อคซ อิน เดอะ พริ๊ซั่น)
Sing-sing is where he biddin’
(ซิง ซิง อีส ฮแว ฮี biddin)
She in the Gucci tights and Findi high heals
(ชี อิน เดอะ กู๊ซชี่ ไทท แซน Findi ไฮ ฮีล)
Baby wipes and cans of Infant Milk
(เบบิ ไวพ แซน แค็น อ็อฝ อีนแฟ็นท มิลค)
Moter bike and grams of fish scale
(Moter ไบค แอ็นด กแร็ม อ็อฝ ฟิฌ ซเคล)
It’s a 9 to 5 n*ggas with no frills
(อิทซ ซา นาย ทู ไฟท์ เอ็น *ggas วิฑ โน ฟริล)
Turnin’ young n*ggas with princables to old men with debts
(เทินนิน ยัง เอ็น *ggas วิฑ princables ทู โอลด เม็น วิฑ เด็ท)
And all the prank calls was death threats that b*tch had the best sex
(แอ็นด ออล เดอะ พแร็งค คอล วอส เด็ธ ธเร็ท แดท บี *tch แฮ็ด เดอะ เบ็ซท เซ็คซ)
All across the globe and the b*tch head game was out of control
(ออล อัครอซ เดอะ กโลบ แอ็นด เดอะ บี *tch เฮ็ด เกม วอส เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

[Chorus: [x2]]
([ โครัซ : [ x2 ] ])
Girl you know I like it when you climb on top
(เกิล ยู โน ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู คไลม ออน ท็อพ)
Love muscles feel tighter than a headlock
(ลัฝ มั๊สเคิ่ล ฟีล ไทท์เดอ แฑ็น อะ เฮดล็อค)
And you know I love the way you make the bed rock
(แอ็นด ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เมค เดอะ เบ็ด ร็อค)
Take me to extasy without taking Extasy
(เทค มี ทู extasy วิเฑาท เทคอิง Extasy)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
I’m wonderin’ when I’m gone if you’ll miss me [miss me]
(แอม วันเดอริน ฮเว็น แอม กอน อิฟ โยว มิซ มี [ มิซ มี ])
or do you miss the Don Perion and the Cristy
(ออ ดู ยู มิซ เดอะ ด็อน Perion แอ็นด เดอะ Cristy)
I’m f*ckin’ with you
(แอม เอฟ *ckin วิฑ ยู)
I’m feelin’ your shape I’m feelin’ your eyes
(แอม ฟีลิน ยุร เฌพ แอม ฟีลิน ยุร ไอ)
Later on I’m feelin’ your ass and feelin’ your thighs [come here baby]
(เลทเออะ ออน แอม ฟีลิน ยุร อาซ แซน ฟีลิน ยุร ไธ [ คัม เฮียร เบบิ ])
Sweet heart your book smart and street smart [uh huh]
(สวี้ท ฮาท ยุร เบิค ซมาท แอ็นด ซทรีท ซมาท [ อา ฮู ])
I knew you was my type from the very very start [yeah]
(ไอ นยู ยู วอส มาย ไทพ ฟร็อม เดอะ เฝริ เฝริ ซทาท [ เย่ ])
I’m into tongue kissin’ and four play all day
(แอม อีนทุ ทัง คิซซิน แอ็นด โฟ พเล ออล เด)
Mama ain’t home so the noise is okay
(มามะ เอน โฮม โซ เดอะ นอยส อีส โอเค)
O.D.B you know he like it the raw way
(โอ ดี บี ยู โน ฮี ไลค อิท เดอะ รอ เว)
Latex safe sex no hickeys on the neck
(เลเท็คซ เซฟ เซ็คซ โน ฮิกกี้ ออน เดอะ เน็ค)
Now you learnin’ [whoo]
(เนา ยู เลินนิน [ ฮู ])
The Lords blessin’ makes me wiser as the world’s turnin’
(เดอะ ลอด เบสซิน เมค มี วายเซอแอ็ส เดอะ เวิลด เทินนิน)
My tongue touch the right spot have your toes curlin’
(มาย ทัง ทั๊ช เดอะ ไรท สพอท แฮ็ฝ ยุร โท curlin)
Whether we’re just kickin’ it or sexin’ [uh huh] I’m a pro baby girl I spit game to perfection [Yeah]
(ฮเวทเออะ เวีย จัซท คิคคินหนิด ออ เซกซิน [ อา ฮู ] แอม มา พโร เบบิ เกิล ไอ ซพิท เกม ทู เพอะเฟคฌัน [ เย่ ])
So when n*ggas make mistakes I correct them and
(โซ ฮเว็น เอ็น *ggas เมค มิซเทค ซาย เคาะเรคท เฑ็ม แอ็นด)
When n*ggas get out of line I check them man
(ฮเว็น เอ็น *ggas เก็ท เอ้า อ็อฝ ไลน ไอ เช็ค เฑ็ม แม็น)

[Chorus: [x2]]
([ โครัซ : [ x2 ] ])
Girl you know I like it when you climb on top
(เกิล ยู โน ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู คไลม ออน ท็อพ)
Love muscles feel tighter than a headlock
(ลัฝ มั๊สเคิ่ล ฟีล ไทท์เดอ แฑ็น อะ เฮดล็อค)
And you know I love the way you make the bed rock
(แอ็นด ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เมค เดอะ เบ็ด ร็อค)
Take me to extasy without taking Extasy
(เทค มี ทู extasy วิเฑาท เทคอิง Extasy)

Yeah
(เย่)
Don’t think I forgot about your fat ass though Irv
(ด้อนท์ ธิงค ไอ เฟาะกอท อะเบาท ยุร แฟ็ท อาซ โธ Irv)
Runnin’ around takin’ pictures like you Puff Daddy and the family mothaf*cka
(รูนนิน อะเรานด ทอคกิ่น พีคเชอะ ไลค ยู พัฟ แดดดิ แอ็นด เดอะ แฟมอิลิ mothaf*cka)
And that b*tch Charli Baltimore b*tch look like she died last week pale as f*ck
(แอ็นด แดท บี *tch ชาร์รี บอวทิมอว์ บี *tch ลุค ไลค ชี ได ลาซท วีค เพล แอ็ส เอฟ *ck)
Paint her hair red think she gone sell records tryin’ to impersonate Pink and sh*t b*tch
(เพนท เฮอ แฮ เร็ด ธิงค ชี กอน เซ็ล เรคออด ทายอิน ทู อิมเพอซะเนท พิงค แอ็นด ฌะ *ที บี *tch)
Punk ass mothaf*ckas
(พรัค อาซ mothaf*ckas)
All you mothaf*ckas get wrote on n*gga
(ออล ยู mothaf*ckas เก็ท โรท ออน เอ็น *gga)
Ain’t no mothaf*ckas leave her alone cause she a b*tch f*ck that n*gga.
(เอน โน mothaf*ckas ลีฝ เฮอ อะโลน คอส ชี อะ บี *tch เอฟ *ck แดท เอ็น *gga)
F*ck all of it but not you Ashanti baby you know how I feel about you baby [kiss] come on come here girl
(เอฟ *ck ออล อ็อฝ อิท บัท น็อท ยู เอสแชนที เบบิ ยู โน เฮา ไอ ฟีล อะเบาท ยู เบบิ [ คิซ ] คัมมอน คัม เฮียร เกิล)
Come on gimme some love girl
(คัมมอน กีมมิ ซัม ลัฝ เกิล)
F*ck Irv Gotti you know how me and you do baby [laughs]
(เอฟ *ck Irv ก๊อดดิ ยู โน เฮา มี แอ็นด ยู ดู เบบิ [ ลาฟ ])
You know they say I’m sexy now
(ยู โน เด เซ แอม เซคซิ เนา)
Hey Irv your mama got a thing for me.
(เฮ Irv ยุร มามะ ก็อท ดา ธิง ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Smell P*ssy คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น