เนื้อเพลง Sock It To Me คำอ่านไทย Missy Elliott feat Da Brat

Do it do it do it do it do it, no!
( ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท , โน !)

[Verse One: Missy [singing]]
([ เฝิซ วัน : มีซซิ [ ซิงกิง ] ])

I was lookin for affection
(ไอ วอส ลุคกิน ฟอ แอ็ฟเฟคฌัน)
So I decided to go, swing that d*ck in my direction
(โซ ไอ ดิไซด ทู โก , ซวิง แดท d*ck อิน มาย ดิเรคฌัน)
I’ll be out of control
(แอล บี เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
Let’s take it to perfection
(เล็ท เทค อิท ทู เพอะเฟคฌัน)
Just you and me
(จัซท ยู แอ็นด มี)
Let’s see if you can bring the bring the bring the nasty out of me
(เล็ท ซี อิฟ ยู แค็น บริง เดอะ บริง เดอะ บริง เดอะ นาซทิ เอ้า อ็อฝ มี)
Nownownow now sock it
(Nownownow เนา ซ็อค อิท)

[Chorus: Missy]
([ โครัซ : มีซซิ ])

Ooh ahh, sock it to me like you want to
(อู้ อา , ซ็อค อิท ทู มี ไลค ยู ว็อนท ทู)
I can take it like a pro and you’ll know
(ไอ แค็น เทค อิท ไลค เก พโร แอ็นด โยว โน)
Do it long bro with a back stroke
(ดู อิท ล็อง โบรวิฑ อะ แบ็ค ซโตรก)
My hormones are jumpin like a disco
(มาย ฮอโมน แซร์ จัมปิน ไลค เก ดิสโค)
I be poppin mats like some Crisco.
(ไอ บี พอพปิน แม็ท ไลค ซัม Crisco)
And all you gotta say is that Missy go
(แอ็นด ออล ยู กอททะ เซ อีส แดท มีซซิ โก)
And when you say it though I want it moved slow
(แอ็นด ฮเว็น ยู เซ อิท โธ ไอ ว็อนท ดิธ มูฝ ซโล)

[Verse Two: Missy]
([ เฝิซ ทู : มีซซิ ])

I’m at your house around midnight
(แอม แอ็ท ยุร เฮาซ อะเรานด มิดไนท์)
Don’t fall asleep
(ด้อนท์ ฟอล อัซลีพ)
It’ll just be me me me on a late night creep
(อิว จัซท บี มี มี มี ออน อะ เลท ไนท ครีพ)
I’ma show you thangs,that you can’t believe
(แอมอา โฌ ยู เตง , แดท ยู แค็นท บิลีฝ)
Jump in this b-e-beat
(จัมพ อิน ดีซ บี อี บีท)
And won’t you sock it to me?
(แอ็นด ว็อนท ยู ซ็อค อิท ทู มี)

[Chorus 3X]
([ โครัซ 3X ])

[Verse Three: Da Brat]
([ เฝิซ ธรี : ดา บแร็ท ])

Uh why Missy be sockin it to n*ggaz like Ree-Ree
(อา ฮไว มีซซิ บี sockin หนิด ทู เอ็น *ggaz ไลค Ree Ree)
The baddest industry b*tches of the century
(เดอะ แบดเดส อีนดัซทริ บี *tches อ็อฝ เดอะ เซนเชอะริ)
Hit hard like penitentiary did, finally admitted
(ฮิท ฮาด ไลค เพนิเทนฌะริ ดิด , ไฟแน็ลลิ แอ็ดมีททิด)
that we the sh*t, combination on this lethal
(แดท วี เดอะ ฌะ *ที , คอมบิเนฌัน ออน ดีซ ลีแธ็ล)
Poppin patron in the 600 with no see-through
(พอพปิน เพทรัน อิน เดอะ 600 วิฑ โน ซี ธรู)
hundred with no see through
(ฮันดเร็ด วิฑ โน ซี ธรู)
cept for the repercussion f*ckin with sh*t
(เซปทฺ ฟอ เดอะ รีเพอะคัฌอัน เอฟ *ckin วิฑ ฌะ *ที)
Like this we parlay puffin constantly makin n*ggaz suffer
(ไลค ดีซ วี parlay พัฟฟิน คอนสแท็นทลิ เมกิน เอ็น *ggaz ซัฟเฟอะ)
the consequence gotta get these ends b*tch
(เดอะ คอนซิคเว็นซ กอททะ เก็ท ฑิส เอ็นด บี *tch)
House in the Chi with a Caddy in Atlanta with a Benz
(เฮาซ อิน เดอะ ชี วิฑ อะ แคดดิ อิน แอทแรนทา วิฑ อะ เบนซฺ)
N*ggaz been huffin and puffin but ain’t try sh*t
(เอ็น *ggaz บีน huffin แอ็นด พัฟฟิน บัท เอน ทไร ฌะ *ที)
Got cream motherf*ckers steady ride quick
(ก็อท ครีม motherf*ckers ซเทดอิ ไรด ควิค)
Besides kid wanna but bust you shouldn’t forget ends when you f*ckin
(บิไซด คิด วอนนา บัท บัซท ยู ชูดดึ่น เฟาะเกท เอ็นด ฮเว็น ยู เอฟ *ckin)
with me, you jealous cause I live more flushed
(วิฑ มี , ยู เจลอัซ คอส ไอ ไลฝ โม ฟลัฌ)
Me and Missy been livin with the ?Harruss bein ruckast plus?
(มี แอ็นด มีซซิ บีน ลีฝอิน วิฑ เดอะ Harruss บีนโพลruckast พลัซ)
When I’m sellin, never gon stop it, sockin it to n*ggaz
(ฮเว็น แอม เซลลิน , เนฝเวอะ ก็อน ซท็อพ อิท , sockin หนิด ทู เอ็น *ggaz)
and rockin it, droppin em on the spot, heat up and glock
(แอ็นด รอคกิน หนิด , ดรอพปิน เอ็ม ออน เดอะ สพอท , ฮีท อัพ แอ็นด คล็อก)
and wreck a shot, knockin you off of your socks
(แอ็นด เร็ค กา ฌ็อท , นอคคินยู ออฟฟ อ็อฝ ยุร ซ็อค)
Guaranteed platnium watch two of the coldest b*tches get hot
(แกเร็นที platnium ว็อช ทู อ็อฝ เดอะ โคลเดส บี *tches เก็ท ฮ็อท)
I be the B-R-A-T, her be Missy
(ไอ บี เดอะ บี อาร์ รา ที , เฮอ บี มีซซิ)
and we some bad b*tches who be f*ckin it up
(แอ็นด วี ซัม แบ็ด บี *tches ฮู บี เอฟ *ckin หนิด อัพ)
I’m the B-R-A-T, her be Missy
(แอม เดอะ บี อาร์ รา ที , เฮอ บี มีซซิ)
and we some bad b*tches who be f*ckin it uuuup
(แอ็นด วี ซัม แบ็ด บี *tches ฮู บี เอฟ *ckin หนิด uuuup)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sock It To Me คำอ่านไทย Missy Elliott feat Da Brat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น