เนื้อเพลง Losing My Way คำอ่านไทย Justin Timberlake

Hey excuse me
( เฮ เอ็คซคยูซ มี)

Hi my name is Bob and I work at my job
(ไฮ มาย เนม อีส บ็อบ แอ็นด ดาย เวิค แกท มาย โจบ)
I make forty-some dollars a day
(ไอ เมค ฟอทิ ซัม ดอลเลอะ ซา เด)
I used to be the man in my hometown
(ไอ ยูซ ทู บี เดอะ แม็น อิน มาย โฮมทาว)
til I started to lose my way
(ทิล ไอ ซทาท ทู ลูส มาย เว)
It all goes back to when I dropped out at school
(อิท ดอร์ โกซ แบ็ค ทู ฮเว็น นาย ดร็อพ เอ้า แอ็ท ซคูล)
Having fun, I was living the life
(แฮฝวิ่ง ฟัน , ไอ วอส ลีฝอิง เดอะ ไลฟ)
But now I got a problem with that little white rock
(บัท เนา ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท ร็อค)
See I can put down the pipe
(ซี ไอ แค็น พัท เดาน เดอะ ไพพ)

And…
(แอ็นด)

And it’s breaking me down
(แอ็นด อิทซ บเรคคิง มี เดาน)
Watching the world spin round
(วัทชิง เดอะ เวิลด ซพิน เรานด)
While my dreams fall down
(ฮไวล มาย ดรีม ฟอล เดาน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ้า แดร์)

It is breaking me down
(อิท อีส บเรคคิง มี เดาน)
No more friend around…
(โน โม ฟเร็นด อะเรานด)
And my dreams fall down…
(แอ็นด มาย ดรีม ฟอล เดาน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ้า แดร์)

Can anybody out there hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ เฮีย มี)
Cause I can’t seem to hear myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู เฮีย ไมเซลฟ)
Can anybody out there see me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ซี มี)
Cause I can’t seem to see myself…
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ซี ไมเซลฟ)
There’s gotta be a heaven somewhere
(แดร์ กอททะ บี อะ เฮฝเอ็น ซัมแวร์)
Can you save me from this hell?
(แค็น ยู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ เฮ็ล)
Can anybody out there feel me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ฟีล มี)
Cause I can’t seem to feel myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ฟีล ไมเซลฟ)

Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way…
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way…
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help me find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย เว)
Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way…
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help me find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย เว)

Now you gotta understand I was a family man
(เนา ยู กอททะ อันเดิซแทนด ดาย วอส ซา แฟมอิลิ แม็น)
I would have gave anything for my own
(ไอ เวิด แฮ็ฝ เกฝ เอนอิธิง ฟอ มาย โอน)
But I couldn’t get a grip on my new found itch
(บัท ไอ คูดซึ่น เก็ท ดา กริพ ออน มาย นยู เฟานด อิช)
So I ended up all alone
(โซ ไอ เอ็นด อัพ ออล อะโลน)
I remember where I was when I got my first buzz
(ไอ ริเมมเบอะ ฮแว ไอ วอส ฮเว็น นาย ก็อท มาย เฟิซท บัส)
See I thought I was living the life
(ซี ไอ ธอท ไอ วอส ลีฝอิง เดอะ ไลฟ)
And the craziest thing is I’ll probably never know the color of my daughter’s eyes
(แอ็นด เดอะ เครซีเอด ธิง อีส แอล พรอบอับลิ เนฝเวอะ โน เดอะ คัลเออะ อ็อฝ มาย ดอเทอะ ไอ)

And it is breaking me down
(แอ็นด ดิท อีส บเรคคิง มี เดาน)
Watching the world spin round
(วัทชิง เดอะ เวิลด ซพิน เรานด)
While me dreams fall down
(ฮไวล มี ดรีม ฟอล เดาน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ้า แดร์)

It is breaking me down
(อิท อีส บเรคคิง มี เดาน)
No more friend around…
(โน โม ฟเร็นด อะเรานด)
And my dreams fall down…
(แอ็นด มาย ดรีม ฟอล เดาน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ้า แดร์)

Can anybody out there hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ เฮีย มี)
Cause I can’t seem to hear myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู เฮีย ไมเซลฟ)
Can anybody out there see me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ซี มี)
Cause I can’t seem to see myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ซี ไมเซลฟ)
There’s gotta be a heaven somewhere
(แดร์ กอททะ บี อะ เฮฝเอ็น ซัมแวร์)
Can you save me from this hell?
(แค็น ยู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ เฮ็ล)
Can anybody out there feel me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ฟีล มี)
Cause I can’t seem to feel myself.
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ฟีล ไมเซลฟ)

Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ ไฟนด มาย เว)
Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help me find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย เว)

Oh my god please forgive me [father hear my pray]
(โอ มาย ก็อด พลีส เฟาะกีฝ มี [ ฟาเฑอะ เฮีย มาย พเร ])
Cause I know I’ve done some wrong in this life
(คอส ไอ โน แอฝ ดัน ซัม ร็อง อิน ดีซ ไลฟ)
If I could do it all again
(อิฟ ฟาย เคิด ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Have just one more chance
(แฮ็ฝ จัซท วัน โม ชานซ)
To take all those wrongs and make them right
(ทู เทค ออล โฑส ร็อง แซน เมค เฑ็ม ไรท)

Can anybody out there hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ เฮีย มี)
Cause I can’t seem to hear myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู เฮีย ไมเซลฟ)
Can anybody out there see me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ซี มี)
Cause I can’t seem to see myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ซี ไมเซลฟ)
There’s gotta be a heaven somewhere
(แดร์ กอททะ บี อะ เฮฝเอ็น ซัมแวร์)
Can you save me from this hell
(แค็น ยู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ เฮ็ล)
Can anybody out there feel me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ฟีล มี)
Cause I can’t seem to feel myself.
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ฟีล ไมเซลฟ)

Can anybody out there hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ เฮีย มี)
Cause I can’t seem to hear myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู เฮีย ไมเซลฟ)
Can anybody out there see me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ซี มี)
Cause I can’t seem to see myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ซี ไมเซลฟ)
There’s gotta be a heaven somewhere
(แดร์ กอททะ บี อะ เฮฝเอ็น ซัมแวร์)
Can you save me from this hell
(แค็น ยู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ เฮ็ล)
Can anybody out there feel me?
(แค็น เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ ฟีล มี)
Cause I can’t seem to feel myself
(คอส ไอ แค็นท ซีม ทู ฟีล ไมเซลฟ)

Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help me find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย เว)
Losing my way
(โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Keep losing my way
(คีพ โรซิง มาย เว)
Can you help me find my way?
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี ไฟนด มาย เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Losing My Way คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น