เนื้อเพลง Getcha Groove On คำอ่านไทย Limp Bizkit

millenium sh*t
( millenium ฌะ *ที)
limp bizkit
(ลิมพ บิซคิท)
x to the z yeah
(เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี เย่)
bringin’ it live to you and yours
(บริงอิน หนิด ไลฝ ทู ยู แอ็นด ยุร)
ladies and gentlemen my homeboy yo!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน มาย โฮมบอย โย !)
get at ‘em, dog
(เก็ท แอ็ท เอ็ม , ด็อก)
you don’t want to f*ck with me today
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เอฟ *ck วิฑ มี ทุเด)
‘cause a little somethin’ somethin’ didn’t go your way
(คอส อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน ดิ๊นอิน โก ยุร เว)
so try not to be like that today
(โซ ทไร น็อท ทู บี ไลค แดท ทุเด)
‘cause i’m a real motherf*cker from ‘round the way
(คอส แอม มา ริแอ็ล motherf*cker ฟร็อม เรานด เดอะ เว)
we don’t give a f*ck when we’re rockin’ the place
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮเว็น เวอ รอคกิน เดอะ พเลซ)
we’re only givin’ a f*ck if your invading the space
(เวอ โอ๊นลี่ กีฝอิน อะ เอฟ *ck อิฟ ยุร invadings เดอะ ซเพซ)
so getcha getcha your groove on
(โซ แกทชา แกทชา ยุร กรูฝ ออน)
don’t keep us waitin’ too long
(ด้อนท์ คีพ อัซ เว๊ทดิน ทู ล็อง)
don’t you treat me like a toy
(ด้อนท์ ยู ทรีท มี ไลค เก ทอย)
kid do you enjoy this
(คิด ดู ยู เอ็นจอย ดีซ)
every single sec-ond i’m alive,
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เซคond แอม อะไลฝ ,)
i’m a mess got these laser beam mic checks
(แอม มา เมซ ก็อท ฑิส เลเสอะ บีม ไมคะ เช็ค)
communicating through the genelec,
(communicatings ธรู เดอะ genelec ,)
high tech keep you on the run now
(ไฮ ทิค คีพ ยู ออน เดอะ รัน เนา)
don’t wanna be that guy every single second i’m alive
(ด้อนท์ วอนนา บี แดท ไก เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เซคอันด แอม อะไลฝ)
i’m alive i don’t understand
(แอม อะไลฝ ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
why i got your trunk full of candy
(ฮไว ไอ ก็อท ยุร ทรังค ฟูล อ็อฝ แคนดิ)
and your so high
(แอ็นด ยุร โซ ไฮ)
bumping off the sweetness
(bumpings ออฟฟ เดอะ ซวีทเน็ซ)
this is what you need
(ดีซ ซิส ว็อท ยู นีด)
anoth-er little piece of me inside you
(anoth er ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มี อีนไซด ยู)
‘cause you know that i’ll always keep it true
(คอส ยู โน แดท แอล ออลเว คีพ อิท ทรู)
and that’s exactly what i do
(แอ็นด แด๊ท เอ็กแสคทลิ ว็อท ไอ ดู)
it’s what i do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
it’s what i do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
you don’t wanna f*ck with me today
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี ทุเด)
‘cause a little somethin somethin didn’t go your way
(คอส อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน ดิ๊นอิน โก ยุร เว)
so, try not to be like that today
(โซ , ทไร น็อท ทู บี ไลค แดท ทุเด)
‘cause i’m a real motherf*cker from ‘round the way
(คอส แอม มา ริแอ็ล motherf*cker ฟร็อม เรานด เดอะ เว)
we don’t give a f*ck when we’re rockin’ the place
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮเว็น เวอ รอคกิน เดอะ พเลซ)
we’re only givin’ a f*ck if you’re invading the space
(เวอ โอ๊นลี่ กีฝอิน อะ เอฟ *ck อิฟ ยัวร์ invadings เดอะ ซเพซ)
so getcha getcha get your groove on
(โซ แกทชา แกทชา เก็ท ยุร กรูฝ ออน)
don’t keep us waiting too long
(ด้อนท์ คีพ อัซ เวททิง ทู ล็อง)
i got breakneck delivery
(ไอ ก็อท breakneck ดิลีฝเออะริ)
no time for chivalry
(โน ไทม ฟอ ฌีฝแอ็ลริ)
extraordinary ability
(เอ็คซทรอดิเนริ อะบีลอิติ)
sh*t longevity
(ฌะ *ที ล็อนเจฝอิทิ)
dig deep in your soul
(ดิก ดีพ อิน ยุร โซล)
and find yourself
(แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ)
‘cause mind control
(คอส ไมนด ค็อนทโรล)
could turn y’all to someone else
(เคิด เทิน ยอล ทู ซัมวัน เอ็ลซ)
so fast your head’ll probably spin the f*ck right off
(โซ ฟัซท ยุร headll พรอบอับลิ ซพิน เดอะ เอฟ *ck ไรท ออฟฟ)
me and fred about to go half on microsoft
(มี แอ็นด เฟรด อะเบาท ทู โก ฮาล์ฟ ออน ไมคโระซ๊อฟท)
them live earning twenty percent
(เฑ็ม ไลฝ เออนิงส ทเวนทิ เพอร์เซ็น)
those little half-assed direct hits ain’t even making a dent
(โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ฮาล์ฟ อาซ ดิเรคท ฮิท เอน อีเฝ็น เมคอิง อะ เด็นท)
what an event ah hell,
(ว็อท แอน อิเฝนท อา เฮ็ล ,)
xzib-it and limp as we attempt
(xzib อิท แอ็นด ลิมพ แอ็ส วี แอ็ทเทมท)
to bring home the championship
(ทู บริง โฮม เดอะ แชมเพียนฌิพ)
it’s all in the risk
(อิทซ ซอร์ อิน เดอะ ริซค)
i’ll still lead the league and assist
(แอล ซทิล เล็ด เดอะ ลีก แอ็นด แอ็ซซีซท)
give me the fifth
(กิฝ มี เดอะ ฟิฟธ)
i’m drinking while i’m taking a piss,
(แอม ดริงคิง ฮไวล แอม เทคอิง อะ พิซ ,)
b*tch you don’t wanna f*ck with me today
(บี *tch ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี ทุเด)
‘cause a little somethin’ somethin’ didn’t go your way
(คอส อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน ดิ๊นอิน โก ยุร เว)
so try not to be like that today
(โซ ทไร น็อท ทู บี ไลค แดท ทุเด)
‘cause i’m a real motherf*cker from ‘round the way
(คอส แอม มา ริแอ็ล motherf*cker ฟร็อม เรานด เดอะ เว)
we don’t give a f*ck when we’re rockin’ the place
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮเว็น เวอ รอคกิน เดอะ พเลซ)
we’re only givin’ a f*ck if you’re invading the space
(เวอ โอ๊นลี่ กีฝอิน อะ เอฟ *ck อิฟ ยัวร์ invadings เดอะ ซเพซ)
so getcha getcha get your groove on
(โซ แกทชา แกทชา เก็ท ยุร กรูฝ ออน)
don’t keep us waiting to long
(ด้อนท์ คีพ อัซ เวททิง ทู ล็อง)
i got untapped mate-rial
(ไอ ก็อท untapped เมท ริออล)
i serial kill
(ไอ ซีเรียล คิล)
sh*t give me that real sh*t quick
(ฌะ *ที กิฝ มี แดท ริแอ็ล ฌะ *ที ควิค)
finish ‘em off quick
(ฟีนอิฌ เอ็ม ออฟฟ ควิค)
makin’ your jaw split
(เมกิน ยุร จอ ซพลิท)
when i’m touching the mosh pit
(ฮเว็น แอม ทัชชิง เดอะ มอสชฺ พิท)
constant conflict
(คอนสแท็นท คอนฟลิคท)
knockin’ faggot’s unconscious
(นอคคินแฟกกัท อันคอนฌัซ)
nauseous raisin’ the stakes
(นอฌัซ เรซิน เดอะ ซเทค)
increasin’ the weight
(increasin เดอะ เวท)
got homies that can lay down and lift the plate
(ก็อท โฮมี แดท แค็น เล เดาน แอ็นด ลิฟท เดอะ เพล๊ท)
so, quit tryin’ to invade my space
(โซ , ควิท ทายอิน ทู อินเฝด มาย ซเพซ)
before i call for a face-to-face
(บิโฟ ไอ คอล ฟอ รา เฟซ ทู เฟซ)
and got to rest my case
(แอ็นด ก็อท ทู เร็ซท มาย เคซ)
like this is how we do it
(ไลค ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท)
just recognize
(จัซท เรคอ็อกไนส)
we keep gettin’ right to it
(วี คีพ เกดดิน ไรท ทู อิท)
lookin’ into these eyes
(ลุคกิน อีนทุ ฑิส ไอ)
lookin’ into these eyes
(ลุคกิน อีนทุ ฑิส ไอ)
and you’ll see the size of the flames
(แอ็นด โยว ซี เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ ฟเลม)
then you might despise the size of my game
(เด็น ยู ไมท ดิซไพส เดอะ ไซส อ็อฝ มาย เกม)
step the f*ck back!
(ซเท็พ เดอะ เอฟ *ck แบ็ค !)
xzibit’s on the track
(xzibits ออน เดอะ ทแรค)
you should have buckled up
(ยู เชิด แฮ็ฝ บัคเคิล อัพ)
before your head hit the dash
(บิโฟ ยุร เฮ็ด ฮิท เดอะ แด็ฌ)
you gotta hate that
(ยู กอททะ เฮท แดท)
a demo from an eight-track
(อะ เดโม ฟร็อม แอน เอท ทแรค)
brought me to a place
(บรอท มี ทู อะ พเลซ)
where platinum comes in eight stacks
(ฮแว พแลทนัม คัม ซิน เอท ซแท็ค)
you don’t wanna f*ck with me today
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี ทุเด)
‘cause a little somethin’ somethin’ didn’t go your way
(คอส อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน ดิ๊นอิน โก ยุร เว)
so, try not to be like that today
(โซ , ทไร น็อท ทู บี ไลค แดท ทุเด)
‘cause i’m a real motherf*cker from ‘round the way
(คอส แอม มา ริแอ็ล motherf*cker ฟร็อม เรานด เดอะ เว)
we don’t give a f*ck when we’re rockin’ the place
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮเว็น เวอ รอคกิน เดอะ พเลซ)
we’re only givin’ a f*ck if you’re invading the space
(เวอ โอ๊นลี่ กีฝอิน อะ เอฟ *ck อิฟ ยัวร์ invadings เดอะ ซเพซ)
so getcha getcha your groove on
(โซ แกทชา แกทชา ยุร กรูฝ ออน)
so getcha getcha your groove on
(โซ แกทชา แกทชา ยุร กรูฝ ออน)
so getcha getcha your groove on
(โซ แกทชา แกทชา ยุร กรูฝ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Getcha Groove On คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น