เนื้อเพลง First Kiss (The Wedding Song) คำอ่านไทย Louise

You Can Look But You Can’t Touch
( ยู แค็น ลุค บัท ยู แค็นท ทั๊ช)
cos I’m With The Man That I Love So Much
(คอซ แอม วิฑ เดอะ แม็น แดท ไอ ลัฝ โซ มัช)
And I Never Wanna Be Free
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ วอนนา บี ฟรี)
cos Sleeping Around Just Ain’t For Me
(คอซ ซลีพพิง อะเรานด จัซท เอน ฟอ มี)

I Feel A Million Dollars
(ไอ ฟีล อะ มีลยัน ดอลเลอะ)
And Not A Penny Less
(แอ็นด น็อท ดา เพนนี เลซ)
Why Take The Risk Of A Strangers Kiss When You Can Have The Best
(ฮไว เทค เดอะ ริซค อ็อฝ อะ ซทเรนเจอะ คิซ ฮเว็น ยู แค็น แฮ็ฝ เดอะ เบ็ซท)

The Joy You Bring To Me Is Clear To See
(เดอะ จอย ยู บริง ทู มี อีส คเลีย ทู ซี)

cos From The First Kiss I’ll Tell You This
(คอซ ฟร็อม เดอะ เฟิซท คิซ แอล เท็ล ยู ดีซ)
I Fell In Love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
And From The First Touch I Knew This Much
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทั๊ช ไอ นยู ดีซ มัช)
Heaven Above
(เฮฝเอ็น อะบัฝ)
And From The First Night You Held Me Tight
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไนท ยู เฮ็ลด มี ไทท)
In Your Arms It Felt So Right
(อิน ยุร อาม ซิท เฟ็ลท โซ ไรท)
You Know You Got The Touch Boy But Don’t You Push Your Luck
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ทั๊ช บอย บัท ด้อนท์ ยู พุฌ ยุร ลัค)

When You Go Away
(ฮเว็น ยู โก อะเว)
I Miss The Touch That I Need So Much
(ไอ มิซ เดอะ ทั๊ช แดท ไอ นีด โซ มัช)
Your Coming Home To Me
(ยุร คัมอิง โฮม ทู มี)
I Can’t Get Enough Of Your Sweet Body
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยุร สวี้ท บอดอิ)

Dinner At Mickey’s
(ดีนเนอะ แรท มิคกี้)
Making Love On Elbow Beach
(เมคอิง ลัฝ ออน เอลโบ บีช)
I’m Gonna Spend The Rest Of My Life With You
(แอม กอนนะ ซเพ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู)
Our Memories To Keep
(เอ๊า เมรโมรี ทู คีพ)

I Have Faith In You And I Hope You Got It To
(ไอ แฮ็ฝ เฟธ อิน ยู แอ็นด ดาย โฮพ ยู ก็อท ดิธ ทู)
cos From The First Kiss I’ll Tell You This
(คอซ ฟร็อม เดอะ เฟิซท คิซ แอล เท็ล ยู ดีซ)
I Fell In Love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
And From The First Touch I Knew This Much
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทั๊ช ไอ นยู ดีซ มัช)
Heaven Above
(เฮฝเอ็น อะบัฝ)
And From The First Night You Held Me Tight
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไนท ยู เฮ็ลด มี ไทท)
In Your Arms It Felt So Right
(อิน ยุร อาม ซิท เฟ็ลท โซ ไรท)
You Know You Got The Touch Boy But Don’t You Push Your Luck
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ทั๊ช บอย บัท ด้อนท์ ยู พุฌ ยุร ลัค)

I’m Never Sorry I’ll Make You Mine
(แอม เนฝเวอะ ซอริ แอล เมค ยู ไมน)
To Say Goodbye To My Single Life
(ทู เซ กู๊ดบาย ทู มาย ซิ๊งเกิ้ล ไลฟ)

So Please Stay Oh Stay
(โซ พลีส ซเท โอ ซเท)
cos Your All That I Need
(คอซ ยุร ออล แดท ไอ นีด)
You Treat Me Right
(ยู ทรีท มี ไรท)
Boy Your All Naturally
(บอย ยุร ออล แนชแร็ลลิ)

I Have Faith In You And I Hope You Got It To
(ไอ แฮ็ฝ เฟธ อิน ยู แอ็นด ดาย โฮพ ยู ก็อท ดิธ ทู)
cos From The First Kiss I’ll Tell You This
(คอซ ฟร็อม เดอะ เฟิซท คิซ แอล เท็ล ยู ดีซ)
I Fell In Love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
And From The First Touch I Knew This Much
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทั๊ช ไอ นยู ดีซ มัช)
Heaven Above
(เฮฝเอ็น อะบัฝ)
And From The First Night You Held Me Tight
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไนท ยู เฮ็ลด มี ไทท)
In Your Arms It Felt So Right
(อิน ยุร อาม ซิท เฟ็ลท โซ ไรท)
You Know You Got The Touch Boy But Don’t You Push Your Luck
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ทั๊ช บอย บัท ด้อนท์ ยู พุฌ ยุร ลัค)

cos From The First Kiss I’ll Tell You This
(คอซ ฟร็อม เดอะ เฟิซท คิซ แอล เท็ล ยู ดีซ)
I Fell In Love
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
And From The First Touch I Knew This Much
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทั๊ช ไอ นยู ดีซ มัช)
Heaven Above
(เฮฝเอ็น อะบัฝ)
And From The First Night You Held Me Tight
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไนท ยู เฮ็ลด มี ไทท)
In Your Arms It Felt So Right
(อิน ยุร อาม ซิท เฟ็ลท โซ ไรท)
You Know You Got The Touch Boy But Don’t You Push Your Luck
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ทั๊ช บอย บัท ด้อนท์ ยู พุฌ ยุร ลัค)

Faith Hope Love
(เฟธ โฮพ ลัฝ)
Strength Joy Fun
(ซทเร็งธ จอย ฟัน)
I Thank God
(ไอ แธ็งค ก็อด)
You Know You Got The Touch Boy But Don’t You Push Your Luck
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ทั๊ช บอย บัท ด้อนท์ ยู พุฌ ยุร ลัค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Kiss (The Wedding Song) คำอ่านไทย Louise

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น