เนื้อเพลง Dear Friend คำอ่านไทย Stacie Orrico

Dear Friend, what’s on your mind
( เดีย ฟเร็นด , ว็อท ออน ยุร ไมนด)
You don’t laugh the way you used to
(ยู ด้อนท์ ลาฟ เดอะ เว ยู ยูซ ทู)
But I’ve noticed how you cry
(บัท แอฝ โนทิซ เฮา ยู คไร)
Dear friend, I feel so helpless
(เดีย ฟเร็นด , ไอ ฟีล โซ เฮลพเล็ซ)
I see you sit in silence
(ไอ ซี ยู ซิท อิน ไซเล็นซ)
As you face new pain each day
(แอ็ส ยู เฟซ นยู เพน อีช เด)
I feel there’s nothing I can do
(ไอ ฟีล แดร์ นัธติง ไอ แค็น ดู)
I know you don’t feel pretty
(ไอ โน ยู ด้อนท์ ฟีล พรีททิ)
Even though you are
(อีเฝ็น โธ ยู อาร์)
But it wasn’t your beauty
(บัท ดิธ วอสซึ้น ยุร บยูทิ)
That found room in my heart
(แดท เฟานด รุม อิน มาย ฮาท)

Dear friend, you are so precious Dear Friend
(เดีย ฟเร็นด , ยู อาร์ โซ พเรฌอัซ เดีย ฟเร็นด)

Dear friend, I’m here for you
(เดีย ฟเร็นด , แอม เฮียร ฟอ ยู)
I know that you don’t talk too much
(ไอ โน แดท ยู ด้อนท์ ทอค ทู มัช)
But we can share this day anew
(บัท วี แค็น แฌ ดีซ เด อันยู)
Dear Friend, please don’t feel like you’re alone
(เดีย ฟเร็นด , พลีส ด้อนท์ ฟีล ไลค ยัวร์ อะโลน)
There is someone who is praying
(แดร์ อีส ซัมวัน ฮู อีส เพลยอิง)
Praying for your peace of mind
(เพลยอิง ฟอ ยุร พีซ อ็อฝ ไมนด)
Hoping joy is what you’ll find
(โฮพปิง จอย อีส ว็อท โยว ไฟนด)
I know you don’t feel weak
(ไอ โน ยู ด้อนท์ ฟีล วีค)
Even though you are
(อีเฝ็น โธ ยู อาร์)
But it wasn’t your strength
(บัท ดิธ วอสซึ้น ยุร ซทเร็งธ)
That found room in my heart
(แดท เฟานด รุม อิน มาย ฮาท)
Dear friend, you are so precious, Dear Friend
(เดีย ฟเร็นด , ยู อาร์ โซ พเรฌอัซ , เดีย ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Friend คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น