เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Three Days Grace

I’ll be coming home
( แอล บี คัมอิง โฮม)
just to be alone
(จัซท ทู บี อะโลน)
Cause I know you’re not there
(คอส ไอ โน ยัวร์ น็อท แดร์)
And I know you don’t care
(แอ็นด ดาย โน ยู ด้อนท์ แค)
I can hardly wait to leave this place
(ไอ แค็น ฮาดลิ เวท ทู ลีฝ ดีซ พเลซ)

No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
You’re never satisfied
(ยัวร์ เนฝเวอะ แซทอิซไฟด)
This is not a home
(ดีซ ซิส น็อท ดา โฮม)
I think I’m better off alone
(ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
You always disappear
(ยู ออลเว ดิแซ็พเพีย)
Even when you’re here
(อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ เฮียร)
This is not my home
(ดีซ ซิส น็อท มาย โฮม)
I think I’m better off alone
(ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
Home, this house is not a home
(โฮม , ดีซ เฮาซ อีส น็อท ดา โฮม)

By the time you come hom
(ไบ เดอะ ไทม ยู คัม hom)
I’m already stoned
(แอม ออลเรดอิ ซโทน)
You turn off the tv
(ยู เทิน ออฟฟ เดอะ ทีวี)
And you scream at me
(แอ็นด ยู ซครีม แอ็ท มี)
I can hardly wait
(ไอ แค็น ฮาดลิ เวท)
til you get off my case
(ทิล ยู เก็ท ออฟฟ มาย เคซ)

No matter how hard I try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)
You’re never satisfied
(ยัวร์ เนฝเวอะ แซทอิซไฟด)
This is not a home
(ดีซ ซิส น็อท ดา โฮม)
I think I’m better off alone
(ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
You always disappear
(ยู ออลเว ดิแซ็พเพีย)
Even when you’re here
(อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ เฮียร)
This is not my home
(ดีซ ซิส น็อท มาย โฮม)
I think I’m better off alone
(ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
Home, this house is not a home
(โฮม , ดีซ เฮาซ อีส น็อท ดา โฮม)

Ths house is not a home
(Ths เฮาซ อีส น็อท ดา โฮม)
I’m better off alone
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Three Days Grace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น