เนื้อเพลง The Silent Man คำอ่านไทย Dream Theater

A question well served,
( อะ คเวซชัน เว็ล เซิฝ ,)
Is silence like a fever?’
(อีส ไซเล็นซ ไลค เก ฟีเฝอะ)
A voice never heard?’
(อะ ฝอยซ เนฝเวอะ เฮิด)
Or a message with no receiver?’
(ออ รา เมซซิจ วิฑ โน ริซีฝเออะ)

Pray they won’t ask
(พเร เด ว็อนท อาซค)
Behind the stained glass
(บิไฮนด เดอะ ซเทน กลัซ)
There’s always one more mask
(แดร์ ออลเว วัน โม มาซค)

Has man been a victim
(แฮ็ส แม็น บีน อะ ฝิคทิม)
of his woman, of his father?
(อ็อฝ ฮิส วูมเอิน , อ็อฝ ฮิส ฟาเฑอะ)
if he elects not to bother,
(อิฟ ฮี อิเลคท น็อท ทู บอฑเออะ ,)
will he suffocate their faith?
(วิล ฮี ซัฟโฟะเคท แด เฟธ)

Desperate to fall
(เดซเพอะริท ทู ฟอล)
Behind the Great Wall
(บิไฮนด เดอะ กเรท วอล)
That separates us all
(แดท เซพอะริท อัซ ซอร์)

When there is reason
(ฮเว็น แดร์ อีส รี๊ซั่น)
Tonight I’m Awake
(ทุไนท แอม อะเวค)
when there’s no answer
(ฮเว็น แดร์ โน อานเซอะ)
Arrive the Silent Man
(แอะไรฝ เดอะ ไซเล็นท แม็น)

If there is balance
(อิฟ แดร์ อีส แบลแอ็นซ)
tonight He’s Awake
(ทุไนท อีส อะเวค)
If they have to suffer
(อิฟ เด แฮ็ฝ ทู ซัฟเฟอะ)
There lies the Silent Man
(แดร์ ไล เดอะ ไซเล็นท แม็น)

Sin without deceivers
(ซิน วิเฑาท deceivers)
A God with no believers
(อะ ก็อด วิฑ โน บิลีฝเฝอะ)
I could sail by
(ไอ เคิด เซล ไบ)
on the Winds of Silence
(ออน เดอะ วินด อ็อฝ ไซเล็นซ)
And maybe they won’t notice
(แอ็นด เมบี เด ว็อนท โนทิซ)
But this time I think
(บัท ดีซ ไทม ไอ ธิงค)
It’d be better if I swim
(อิทด บี เบทเทอะ อิฟ ฟาย ซวิม)

When there is reason
(ฮเว็น แดร์ อีส รี๊ซั่น)
Tonight I’m Awake
(ทุไนท แอม อะเวค)
When there’s no answer
(ฮเว็น แดร์ โน อานเซอะ)
Arrive the Silent Man
(แอะไรฝ เดอะ ไซเล็นท แม็น)
If there is balance
(อิฟ แดร์ อีส แบลแอ็นซ)
Tonight he’s Awake
(ทุไนท อีส อะเวค)
But if they have to suffer
(บัท อิฟ เด แฮ็ฝ ทู ซัฟเฟอะ)
There lies the Silent Man
(แดร์ ไล เดอะ ไซเล็นท แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Silent Man คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น