เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Mariah Carey

There’s a hero
(แดร์ สะ ฮีโร่)
If you look inside your heart
(อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค กิ๊นไซด์ ยัวร์ ฮาร์ท)
You don’t have to be afraid
(ยู ด้อนท์ แฮวฟ ทู บี อะเฟรด)
Of what you are
(ออฟ วอท ยู อาร์)
There’s an answer
(แดร์ แซน แน๊นเซ่อร)
If you reach into your soul
(อิ๊ฟ ยู รี๊ช อิ๊นทู ยัวร์ โซล)
And the sorrow that you know
(แอนด์ เดอะซ๊อโร่ว แด๊ท ยู โนว์)
Will melt away
(วิล เม้ลท ดะเวย์)

And then a hero comes along
(แอนด์ เด็น นะ ฮีโร่ คัม สะลอง)
With the strength to carry on
(วิธ เดอะสเต๊ง ทู แค๊รรี่ ยอน)
And you cast your fears aside
(แอนด์ ยู แค๊สทํ ยัวร์ เฟียร์ ซะไซ๊ดฺ)
And you know you can survive
(แอนด์ ยู โนว์ ยู แคน เซอร์ไฝ๊ฝ)
So when you feel like hope is gone
(โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ อีส กอน)
Look inside you and be strong
(ลุ๊ค กิ๊นไซด์ ยู แอนด์ บี สทรอง)
And you’ll finally see the truth
(แอนด์ โยว ฟายนารี่ ซี เดอะทรู๊ธ)
That a hero lies in you
(แด้ท ดะ ฮีโร่ ไล ซิน ยู)

It’s a long road
(อิท สะลอง โร้ด)
When you face the world alone
(เว็น ยู เฟซ เดอะ เวิลด อะโลน)
No one reaches out a hand
(โน วัน รี๊ชเชด เซ๊าท ดะ แฮนด์)
For you to hold
(ฟอร์ ยู ทู โฮลด์)
You can find love
(ยู แคน ไฟนด์ เลิฟ)
If you search within yourself
(อิ๊ฟ ยู เซิร์ช วิธติน ยัวร์เซ่ล)
And the emptiness you felt
(แอนด์ ดิ อ๊มติเนส ยู เฟว)
Will disappear
(วิล ดีสแอ๊พเพียร์)
[adsense]
And then a hero comes along
(แอนด์ เด็น นะ ฮีโร่ คัม สะลอง)
With the strength to carry on
(วิธ เดอะสเต๊ง ทู แค๊รรี่ ยอน)
And you cast your fears aside
(แอนด์ ยู แค๊สทํ ยัวร์ เฟียร์ ซะไซ๊ดฺ)
And you know you can survive
(แอนด์ ยู โนว์ ยู แคน เซอร์ไฝ๊ฝ)
So when you feel like hope is gone
(โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ อีส กอน)
Look inside you and be strong
(ลุ๊ค กิ๊นไซด์ ยู แอนด์ บี สทรอง)
And you’ll finally see the truth
(แอนด์ โยว ฟายนารี่ ซี เดอะทรู๊ธ)
That a hero lies in you
(แด้ท ดะ ฮีโร่ ไล ซิน ยู)

Lord knows
(หลอร์ด โนว์สฺ)
Dreams are hard to follow
(ดรีม สาร์ ฮาร์ด ทู ฟ๊อลโล่ว)
But don’t let anyone
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท แอนนี่วัน)
Tear them away
(เทียร์ เด็ม อะเวย์)
Hold on
(โฮลด์ ออน)
There will be tomorrow
(แดร์ วิล บี ทูม๊อโร่ว)
In time
(อิน ไทม์)
You’ll find the way
(โยว ไฟนด์ เดอะเวย์)

And then a hero comes along
(แอนด์ เด็น นะ ฮีโร่ คัม สะลอง)
With the strength to carry on
(วิธ เดอะสเต๊ง ทู แค๊รรี่ ยอน)
And you cast your fears aside
(แอนด์ ยู แค๊สทํ ยัวร์ เฟียร์ ซะไซ๊ดฺ)
And you know you can survive
(แอนด์ ยู โนว์ ยู แคน เซอร์ไฝ๊ฝ)
So when you feel like hope is gone
(โซ เว็น ยู ฟีล ไล๊ค โฮพ อีส กอน)
Look inside you and be strong
(ลุ๊ค กิ๊นไซด์ ยู แอนด์ บี สทรอง)
And you’ll finally see the truth
(แอนด์ โยว ฟายนารี่ ซี เดอะทรู๊ธ)
That a hero lies in you
(แด้ท ดะ ฮีโร่ ไล ซิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น