เนื้อเพลง Deeper And Deeper คำอ่านไทย Madonna

Deeper and deeper and deeper and deeper
( ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอ)
Sweeter and sweeter and sweeter and sweeter
(สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ)

Chorus:
(โครัซ :)

I can’t help falling in love
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
I fall deeper and deeper the further I go
(ไอ ฟอล ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอเดอะ เฟอเฑอะ ไอ โก)
Kisses sent from heaven above
(คีสเซซ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น อะบัฝ)
They get sweeter and sweeter the more that I know
(เด เก็ท สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ เดอะ โม แดท ไอ โน)

When you know the notes to sing
(ฮเว็น ยู โน เดอะ โนท ทู ซิง)
You can sing most anything
(ยู แค็น ซิง โมซท เอนอิธิง)
That’s what my mama told me
(แด๊ท ว็อท มาย มามะ โทลด มี)
Round and round and round you go
(เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด ยู โก)
When you find love you’ll always know
(ฮเว็น ยู ไฟนด ลัฝ โยว ออลเว โน)
I let my father mold me
(ไอ เล็ท มาย ฟาเฑอะ โมลด มี)

Bridge:
(บริจ :)

Daddy couldn’t be all wrong
(แดดดิ คูดซึ่น บี ออล ร็อง)
[Not gonna let you slip away, I’m gonna be there]
([ น็อท กอนนะ เล็ท ยู ซลิพ อะเว , แอม กอนนะ บี แดร์ ])
And my mama made me learn this song
(แอ็นด มาย มามะ เมด มี เลิน ดีซ ซ็อง)
[You’re gonna bring your love to me, I’m gonna get you]
([ ยัวร์ กอนนะ บริง ยุร ลัฝ ทู มี , แอม กอนนะ เก็ท ยู ])
That’s why
(แด๊ท ฮไว)

[chorus]
([ โครัซ ])

The deeper I go
(เดอะ ดิพเพอไอ โก)
All is fair in love she said
(ออล อีส แฟ อิน ลัฝ ชี เซ็ด)
Think with your heart, not with your head
(ธิงค วิฑ ยุร ฮาท , น็อท วิฑ ยุร เฮ็ด)
That’s what my mama told me
(แด๊ท ว็อท มาย มามะ โทลด มี)
All the little things you do
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู ดู)
Will end up coming back to you
(วิล เอ็นด อัพ คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
I let my father mold me
(ไอ เล็ท มาย ฟาเฑอะ โมลด มี)

[bridge]
([ บริจ ])
[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

Someone said that romance was dead
(ซัมวัน เซ็ด แดท โระแมนซ วอส เด็ด)
And I believed it instead of remembering
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ดิท อินซเทด อ็อฝ รัเมมเบอร์ริง)
What my mama told me
(ว็อท มาย มามะ โทลด มี)
Let my father mold me
(เล็ท มาย ฟาเฑอะ โมลด มี)
Then you tried to hold me
(เด็น ยู ทไร ทู โฮลด มี)
You remind me what they said
(ยู ริไมนด มี ว็อท เด เซ็ด)
This feeling inside
(ดีซ ฟีลอิง อีนไซด)
I can’t explain
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
But my love is alive
(บัท มาย ลัฝ อีส อะไลฝ)
And I’m never gonna hide it again
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ กอนนะ ไฮด อิท อะเกน)

[bridge]
([ บริจ ])
[chorus]
([ โครัซ ])

Deeper and deeper and deeper and deeper
(ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอ)
Never gonna hide it again
(เนฝเวอะ กอนนะ ไฮด อิท อะเกน)
Sweeter and sweeter and sweeter and sweeter
(สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ แอ็นด สวีตเดอ)
Never gonna have to pretend
(เนฝเวอะ กอนนะ แฮ็ฝ ทู พริเทนด)
[repeat]
([ ริพีท ])

You got to just let your body move to the music
(ยู ก็อท ทู จัซท เล็ท ยุร บอดอิ มูฝ ทู เดอะ มยูสิค)
You got to just let your body go with the flow
(ยู ก็อท ทู จัซท เล็ท ยุร บอดอิ โก วิฑ เดอะ ฟโล)
Falling in love, falling in love, falling in love
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
I can’t keep from falling in love with you
(ไอ แค็นท คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ ยู)
You know there’s nothing better that I’d like to do
(ยู โน แดร์ นัธติง เบทเทอะ แดท อาย ไลค ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deeper And Deeper คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น