เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Marques Houston

There are places I remember,
( แดร์ อาร์ พเลซ ซาย ริเมมเบอะ ,)
All my life
(ออล มาย ไลฟ)
though some have changed,
(โธ ซัม แฮ็ฝ เชนจ ,)
their forever back for better
(แด เฟาะเรฝเออะ แบ็ค ฟอ เบทเทอะ)

some have gone,
(ซัม แฮ็ฝ กอน ,)
and some remain
(แอ็นด ซัม ริเมน)
all these places have been moments
(ออล ฑิส พเลซ แฮ็ฝ บีน โมเม็นท)
with lovers and friends
(วิฑ ลัฝเออะ แซน ฟเร็นด)

i still can recall,
(ไอ ซทิล แค็น ริคอล ,)
some are dead and some are living,
(ซัม อาร์ เด็ด แอ็นด ซัม อาร์ ลีฝอิง ,)
in my life
(อิน มาย ไลฟ)
i love them all
(ไอ ลัฝ เฑ็ม ออล)

but of all the friends and lovers,
(บัท อ็อฝ ออล เดอะ ฟเร็นด แซน ลัฝเออะ ,)
there’s no one
(แดร์ โน วัน)
compares with you
(ค็อมแพ วิฑ ยู)

and these memories lose their meaning,
(แอ็นด ฑิส เมรโมรี ลูส แด มีนนิง ,)
in our real love
(อิน เอ๊า ริแอ็ล ลัฝ)
as something new,
(แอ็ส ซัมติง นยู ,)

though i know i’ll never lose affection,
(โธ ไอ โน แอล เนฝเวอะ ลูส แอ็ฟเฟคฌัน ,)
for people and things
(ฟอ พี๊เพิ่ล แอ็นด ธิง)
that lived before
(แดท ไลฝ บิโฟ)
i know our love can stop and think about them,
(ไอ โน เอ๊า ลัฝ แค็น ซท็อพ แอ็นด ธิงค อะเบาท เฑ็ม ,)

in my life,
(อิน มาย ไลฟ ,)
i love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)

in my life,
(อิน มาย ไลฟ ,)
i love you more
(ไอ ลัฝ ยู โม)

yeaa
(เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Marques Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น