เนื้อเพลง Ain’t It Fun คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Ain’t it fun when you’re always on the run
( เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยัวร์ ออลเว ออน เดอะ รัน)
Ain’t it fun when your friends despise what you’ve become
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยุร ฟเร็นด ดิซไพส ว็อท ยู๊ฟ บิคัม)
Ain’t it fun when you get so high
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู เก็ท โซ ไฮ)
Well…that you just can’t come
(เว็ล แดท ยู จัซท แค็นท คัม)
Ain’t it fun when you know that you’re gonna die young
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู โน แดท ยัวร์ กอนนะ ได ยัง)

It’s such fun [10 times]
(อิทซ ซัช ฟัน [ เทน ไทม ])

Ain’t it fun when you taking care of number one
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู เทคอิง แค อ็อฝ นัมเบอะ วัน)
Ain’t it fun when you feel like you just gotta get a gun
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู จัซท กอททะ เก็ท ดา กัน)
Ain’t it fun when you just can’t seem to find your tongue
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู จัซท แค็นท ซีม ทู ไฟนด ยุร ทัง)
Cause you stuck it too deep into something that really stung
(คอส ยู ซทัค อิท ทู ดีพ อีนทุ ซัมติง แดท ริแอ็ลลิ ซทัง)
It’s such fun
(อิทซ ซัช ฟัน)

Well, so you come up to me and spit right in my face
(เว็ล , โซ ยู คัม อัพ ทู มี แอ็นด ซพิท ไรท อิน มาย เฟซ)
I didn’t even feel it
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ฟีล อิท)
It was such a disgrace
(อิท วอส ซัช อะ ดิซกเรซ)

I punched my fist right through the glass
(ไอ พันช มาย ฟิซท ไรท ธรู เดอะ กลัซ)
I didn’t even feel it
(ไอ ดิ๊นอิน อีเฝ็น ฟีล อิท)
It happened so fast
(อิท แฮพเพ็น โซ ฟัซท)

Such fun [12 times]
(ซัช ฟัน [ 12 ไทม ])

Ain’t it fun when you tell her she’s just a cunt
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู เท็ล เฮอ ชี จัซท ดา คันท)
Ain’t it fun when you she splits you and leaves you on the run
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู ชี ซพลิท ยู แอ็นด ลีฝ ยู ออน เดอะ รัน)
Well, Ain’t it fun when you broken up every band that you ever begun
(เว็ล , เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู บโรเค็น อัพ เอฝริ แบ็นด แดท ยู เอฝเออะ บิกัน)
Ain’t it fun when you know that you’re gonna die young
(เอน ดิธ ฟัน ฮเว็น ยู โน แดท ยัวร์ กอนนะ ได ยัง)

It’s such fun
(อิทซ ซัช ฟัน)
Such fun
(ซัช ฟัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t It Fun คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น