เนื้อเพลง Real Emotion คำอ่านไทย Celine Dion

You don’t have to give me rings on my fingers
( ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู กิฝ มี ริง ออน มาย ฟีงเกอะ)
Promise me the moon and the stars in the sky
(พรอมอิซ มี เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
Or bring me roses just to show me you love me
(ออ บริง มี โรส จัซท ทู โฌ มี ยู ลัฝ มี)
That ain’t gonna win this heart of mine
(แดท เอน กอนนะ วิน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
All the diamonds you can buy won’t impress me
(ออล เดอะ ไดมันด ยู แค็น ไบ ว็อนท อิมพเรซ มี)
Pretty words ain’t gonna prove your love
(พรีททิ เวิด เอน กอนนะ พรูฝ ยุร ลัฝ)
I need more than just tokens of affection
(ไอ นีด โม แฑ็น จัซท โทเคน อ็อฝ แอ็ฟเฟคฌัน)
I’m not asking for too much now baby
(แอม น็อท อาคกิ้ง ฟอ ทู มัช เนา เบบิ)
I don’t need no fancy cars
(ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา)
Just need something from the heart, , , whoa
(จัซท นีด ซัมติง ฟร็อม เดอะ ฮาท , , , โว้ว)

I need real emotion
(ไอ นีด ริแอ็ล อิโมฌัน)
Feel, gotta feel it inside
(ฟีล , กอททะ ฟีล อิท อีนไซด)
Give me that real emotion
(กิฝ มี แดท ริแอ็ล อิโมฌัน)
Coz I need some
(คอซ ไอ นีด ซัม)
Need to feel some tonight
(นีด ทู ฟีล ซัม ทุไนท)
Give me a love that’s genuine
(กิฝ มี อะ ลัฝ แด๊ท เจนอิวอิน)
Real emotion, real emotion
(ริแอ็ล อิโมฌัน , ริแอ็ล อิโมฌัน)

Show me something that my heart can believe in
(โฌ มี ซัมติง แดท มาย ฮาท แค็น บิลีฝ อิน)
Imitation love don’t mean a thing
(อิมิเทฌัน ลัฝ ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
Baby it’s gonna be the real thing or nothing
(เบบิ อิทซ กอนนะ บี เดอะ ริแอ็ล ธิง ออ นัธติง)
Show me what’s it gonna be now baby
(โฌ มี ว็อท ซิท กอนนะ บี เนา เบบิ)
I’m not asking much from you
(แอม น็อท อาคกิ้ง มัช ฟร็อม ยู)
Just a love that’s deep and true, , , whoa
(จัซท ดา ลัฝ แด๊ท ดีพ แอ็นด ทรู , , , โว้ว)

I need real emotion
(ไอ นีด ริแอ็ล อิโมฌัน)
Feel, gotta feel it inside
(ฟีล , กอททะ ฟีล อิท อีนไซด)
Give me that real emotion
(กิฝ มี แดท ริแอ็ล อิโมฌัน)
Coz I need some
(คอซ ไอ นีด ซัม)
Need to feel some tonight
(นีด ทู ฟีล ซัม ทุไนท)
Give me a love that’s genuine
(กิฝ มี อะ ลัฝ แด๊ท เจนอิวอิน)
Real emotion, real emotion
(ริแอ็ล อิโมฌัน , ริแอ็ล อิโมฌัน)

Not a cheap imitation of love
(น็อท ดา ชีพ อิมิเทฌัน อ็อฝ ลัฝ)
I need something that’s real
(ไอ นีด ซัมติง แด๊ท ริแอ็ล)
I can feel in my heart baby
(ไอ แค็น ฟีล อิน มาย ฮาท เบบิ)
I’ve been waiting so long
(แอฝ บีน เวททิง โซ ล็อง)
For a love, for a love, for a love that’s strong
(ฟอ รา ลัฝ , ฟอ รา ลัฝ , ฟอ รา ลัฝ แด๊ท ซทร็อง)
I don’t need no fancy cars
(ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา)
Just need something from the heart, , , whoa
(จัซท นีด ซัมติง ฟร็อม เดอะ ฮาท , , , โว้ว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Emotion คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น