เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Fort Minor

Back home
( แบ็ค โฮม)
Everybody’s searching for somethin’
(เอวี่บอดี้ เซิชอิง ฟอ ซัมติน)
But all they can find is a whole lot of nothin’
(บัท ดอร์ เด แค็น ไฟนด อีส ซา โฮล ล็อท อ็อฝ นอทติน)
Back home
(แบ็ค โฮม)
Ain’t nobody hoping and praying
(เอน โนบอดี้ โฮพปิง แอ็นด เพลยอิง)
Cause they feel like nothing can save ’em
(คอส เด ฟีล ไลค นัธติง แค็น เซฝ เอ็ม)
And they try to hold out but they can’t fight the fact that
(แอ็นด เด ทไร ทู โฮลด เอ้า บัท เด แค็นท ไฟท เดอะ แฟ็คท แดท)
Life goes black when those lights go out
(ไลฟ โกซ บแล็ค ฮเว็น โฑส ไลท โก เอ้า)
But I guess you gotta just watch out for your own
(บัท ไอ เก็ซ ยู กอททะ จัซท ว็อช เอ้า ฟอ ยุร โอน)
Cause ain’t a damn thing free
(คอส เอน ดา แด็ม ธิง ฟรี)
Back home
(แบ็ค โฮม)

[Common:]
([ คอมมัน : ])
Back home
(แบ็ค โฮม)
they holler ” disciple ” and ” blackstone ”
(เด ฮอลเลอะ ” disciple ” แอ็นด ” blackstone “)
Same block they freebase yo we trapped on
(เซม บล็อค เด freebase โย วี แทร๊พ ออน)
Where our grandmothers marched
(ฮแว เอ๊า แกรนมาเต่อ มาช)
The guns clap on
(เดอะ กัน คแล็พ ออน)
There’s liquor stores, beauty supplies, and rap songs
(แดร์ ลีคเออะ ซโท , บยูทิ ซัพพลาย , แอ็นด แร็พ ซ็อง)
I travel the world just to come back to it
(ไอ ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด จัซท ทู คัม แบ็ค ทู อิท)
The crib got a lot of soul like black music
(เดอะ คริบ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ โซล ไลค บแล็ค มยูสิค)
I’m attached to it
(แอม แอ็ทแทช ทู อิท)
In many ways the city raised me
(อิน เมนอิ เว เดอะ ซีทอิ เรส มี)
and gave me
(แอ็นด เกฝ มี)
The drama, honor, and bravery
(เดอะ ดรามะ , ออนเออะ , แอ็นด บเรฝริ)
The streets seem hollow
(เดอะ ซทรีท ซีม ฮอลโล)
when I go to Chicago
(ฮเว็น นาย โก ทู ชิคาโก)
It’s cheap wine and sorrow
(อิทซ ชีพ ไวน แอ็นด ซอโร)
Times is hard to swallow
(ไทม ซิส ฮาด ทู ซวอลโล)
In search of God’s tomorrow
(อิน เซิช อ็อฝ ก็อด ทุมอโร)
I borrow words from the
(ไอ บอโร เวิด ฟร็อม เดอะ)
Bible
(ไบบล)
and use them for survival
(แอ็นด ยูซ เฑ็ม ฟอ เซอะไฝฝแอ็ล)
gangs rival
(แก็ง ไรแฝ็ล)
Signs painted on walls like hieroglyphics
(ไซน เพนท ออน วอล ไลค ไฮโระกลีฟอิค)
I tell ’em that this is all tribal
(ไอ เท็ล เอ็ม แดท ดีซ ซิส ซอร์ ทไรบแอ็ล)
Used to do dirt
(ยูซ ทู ดู เดิท)
shorty’s goin’ through the same cycle
(ชอร์ทดิง โกอิน ธรู เดอะ เซม ไซ๊เคิ้ล)
And trials like Michael
(แอ็นด ไทรแอ็ล ไลค ไมเล)
tryin’ not to stay idle
(ทายอิน น็อท ทู ซเท ไอ๊เดิ้ล)

[Ryu:]
([ ริว : ])
Back home it’s not Compton but close
(แบ็ค โฮม อิทซ น็อท คอมตัน บัท คโลส)
The same problems exist and the pain throbbin’
(เดอะ เซม พรอบเล็ม เอ็กสีซท แอ็นด เดอะ เพน throbbin)
And folks are so common
(แอ็นด โฟค แซร์ โซ คอมมัน)
It don’t
(อิท ด้อนท์)
really bother us much we just swallow it
(ริแอ็ลลิ บอฑเออะ อัซ มัช วี จัซท ซวอลโล อิท)
uh
(อา)
Crack the bottle and smoke
(คแร็ค เดอะ บ๊อทเทิ่ล แอ็นด ซโมค)
hope tomorrow something
(โฮพ ทุมอโร ซัมติง)
Magical happens that’ll put me back in the biz
(แมจอิแค็ล แฮพเพ็น แธดิลพัท มี แบ็ค อิน เดอะ บิซ)
But the chances of it actually happening’s kinda slim
(บัท เดอะ ชานซ อ็อฝ อิท แอคชัวลิ แฮพเพะนิง กินดา ซลิม)
Back home
(แบ็ค โฮม)
we get the good life at a glimpse
(วี เก็ท เดอะ เกิด ไลฟ แอ็ท ดา กลิมซ)
In the form of a rap star, drug dealers, and pimps
(อิน เดอะ ฟอม อ็อฝ อะ แร็พ ซทา , ดรัก ดีลเออะ , แอ็นด พิมพ)
I’m back home
(แอม แบ็ค โฮม)

[Tak:]
([ ทาก : ])
Back home
(แบ็ค โฮม)
I try my best to keep it together it’s cold
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู คีพ อิท ทุเกฑเออะ อิทซ โคลด)
Like the Windy City streets of December
(ไลค เดอะ วีนดิ ซีทอิ ซทรีท อ็อฝ ดิเซมเบอะ)
I pace back and forth
(ไอ เพซ แบ็ค แอ็นด โฟธ)
looking for the courage to shine
(ลุคอิง ฟอ เดอะ เคอริจ ทู ไฌน)
But can’t tap the source
(บัท แค็นท แท็พ เดอะ โซซ)
need something to nourish my mind
(นีด ซัมติง ทู เนอริฌ มาย ไมนด)
I know we all lose quite a bit in life
(ไอ โน วี ออล ลูส คไวท อะ บิท อิน ไลฟ)
Only to gain some
(โอ๊นลี่ ทู เกน ซัม)
Life of the dark winding roads we came from
(ไลฟ อ็อฝ เดอะ ดาค ไวนดิง โรด วี เคม ฟร็อม)
But I move with the night
(บัท ไอ มูฝ วิฑ เดอะ ไนท)
so I’m used to the shade
(โซ แอม ยูซ ทู เดอะ เฌด)
And never lose sight
(แอ็นด เนฝเวอะ ลูส ไซท)
bringing truth back to the game
(บริงกิง ทรูธ แบ็ค ทู เดอะ เกม)

[Mike:]
([ ไมค : ])
Back home
(แบ็ค โฮม)
we’ve got a lot of sh*t on our minds
(หวีบ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที ออน เอ๊า ไมนด)
We’re always behind on something cause there’s not enough time
(เวีย ออลเว บิไฮนด ออน ซัมติง คอส แดร์ น็อท อินัฟ ไทม)
And we’re non-stop
(แอ็นด เวีย น็อน ซท็อพ)
bottom line
(บอตตัม ไลน)
doing what we gotta do to get some food in the fridge and stay out of the hosptial
(ดูอิง ว็อท วี กอททะ ดู ทู เก็ท ซัม ฟูด อิน เดอะ ฟริดชฺ แอ็นด ซเท เอ้า อ็อฝ เดอะ hosptial)
Back home there’s people calling us hopeless
(แบ็ค โฮม แดร์ พี๊เพิ่ล คอลลิง อัซ โฮพเล็ซ)
People trying to tell us all we need is some focus
(พี๊เพิ่ล ทไรอิง ทู เท็ล อัซ ซอร์ วี นีด อีส ซัม โฟ๊คัส)
But focus
(บัท โฟ๊คัส)
Focus is overrated
(โฟ๊คัส ซิส โอเฝอะเรท)
Cause you see every blemish and mistake and can’t change it
(คอส ยู ซี เอฝริ บเลมอิฌ แอ็นด มิซเทค แอ็นด แค็นท เชนจ อิท)
Back home is Alvarado
(แบ็ค โฮม อีส Alvarado)
K-Town and J-Town
(เค ทาวน์ แอ็นด เจ ทาวน์)
Or Little Tokyo for those that don’t know
(ออ ลิ๊ทเทิ่ล โทคโย ฟอ โฑส แดท ด้อนท์ โน)
Where figures shiver
(ฮแว ฟีกยุร ฌีฝเออะ)
living right inside the LA river
(ลีฝอิง ไรท อีนไซด เดอะ ลา รีฝเออะ)
On the concrete
(ออน เดอะ คอนครีท)
a symbol of our everyday way
(อะ ซีมบัล อ็อฝ เอ๊า เอวี่เดย์ เว)
Its that color and concentration over the heavy and grey
(อิทซ แดท คัลเออะ แอ็นด คอนเซ็นทเรฌัน โอเฝอะ เดอะ เฮฝอิ แอ็นด กเร)
And by the time the ink dries on this page
(แอ็นด ไบ เดอะ ไทม ดิ อิงค ดายสฺ ออน ดีซ เพจ)
I’ll be half a day away from the place where I stay
(แอล บี ฮาล์ฟ อะ เด อะเว ฟร็อม เดอะ พเลซ ฮแว ไอ ซเท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Home คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น