เนื้อเพลง Nine in The Afternoon คำอ่านไทย Panic At The Disco

Back to the street where we began
( แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท ฮแว วี บิแกน)
Feeling as good as lovers can, you know
(ฟีลอิง แอ็ส เกิด แอ็ส ลัฝเออะ แค็น , ยู โน)
Yeah we’re feeling so good
(เย่ เวีย ฟีลอิง โซ เกิด)

Pickin’ up things we shouldn’t read
(พิกคิน อัพ ธิง วี ชูดดึ่น เร็ด)
It looks like the end of history as we know
(อิท ลุค ไลค ดิ เอ็นด อ็อฝ ฮีซโทะริ แอ็ส วี โน)
It’s just the end of the world
(อิทซ จัซท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Back to the street where we began
(แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท ฮแว วี บิแกน)
Feeling as good as love, you could, you can
(ฟีลอิง แอ็ส เกิด แอ็ส ลัฝ , ยู เคิด , ยู แค็น)

Into a place where thoughts can bloom
(อีนทุ อะ พเลซ ฮแว ธอท แค็น บลูม)
Into a room where it’s nine in the afternoon
(อีนทุ อะ รุม ฮแว อิทซ ไนน อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
And we know that it could be
(แอ็นด วี โน แดท ดิธ เคิด บี)
And we know that it should
(แอ็นด วี โน แดท ดิธ เชิด)
And you know that you feel it too
(แอ็นด ยู โน แดท ยู ฟีล อิท ทู)
Cause it’s nine in the afternoon
(คอส อิทซ ไนน อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)

And your eyes are the size of the moon
(แอ็นด ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ มูน)
You could ’cause you can so you do
(ยู เคิด คอส ยู แค็น โซ ยู ดู)
We’re feeling so good
(เวีย ฟีลอิง โซ เกิด)
just the way that we do
(จัซท เดอะ เว แดท วี ดู)
When it’s nine in the afternoon
(ฮเว็น อิทซ ไนน อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)

Your eyes are the size of the moon
(ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ มูน)
You could ’cause you can so you do
(ยู เคิด คอส ยู แค็น โซ ยู ดู)
We’re feeling so good
(เวีย ฟีลอิง โซ เกิด)

Back to the street
(แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท)
Down to our feet
(เดาน ทู เอ๊า ฟีท)
Losing the feeling of feeling unique
(โรซิง เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ ฟีลอิง ยุนีค)
Do you know what I mean?
(ดู ยู โน ว็อท ไอ มีน)

Back to the place
(แบ็ค ทู เดอะ พเลซ)
Where we used to say
(ฮแว วี ยูซ ทู เซ)
Man it feels good to feel this way
(แม็น หนิด ฟีล เกิด ทู ฟีล ดีซ เว)
Now I know what I mean
(เนา ไอ โน ว็อท ไอ มีน)

Back to the street, back to the place,
(แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท , แบ็ค ทู เดอะ พเลซ ,)
Back to the room where it all began, hey
(แบ็ค ทู เดอะ รุม ฮแว อิท ดอร์ บิแกน , เฮ)
Back to the room where it all began
(แบ็ค ทู เดอะ รุม ฮแว อิท ดอร์ บิแกน)
Cause it’s nine in the afternoon
(คอส อิทซ ไนน อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)

Your eyes are the size of the moon
(ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไซส อ็อฝ เดอะ มูน)
You could ’cause you can so you do
(ยู เคิด คอส ยู แค็น โซ ยู ดู)
We’re feeling so good
(เวีย ฟีลอิง โซ เกิด)
Just the way that we do
(จัซท เดอะ เว แดท วี ดู)
When it’s nine in the afternoon
(ฮเว็น อิทซ ไนน อิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
[x3]
([ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nine in The Afternoon คำอ่านไทย Panic At The Disco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น