เนื้อเพลง American Woman คำอ่านไทย The Guess Who

American woman, stay away from me
( อะเมริแค็น วูมเอิน , ซเท อะเว ฟร็อม มี)
American woman, mama let me be
(อะเมริแค็น วูมเอิน , มามะ เล็ท มี บี)
Don’t come hangin’ around my door
(ด้อนท์ คัม แฮนจิ้นอะเรานด มาย โด)
I don’t wanna see your face no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร เฟซ โน โม)
I got more important things to do
(ไอ ก็อท โม อิมพอแท็นท ธิง ทู ดู)
Than spend my time growin’ old with you
(แฑ็น ซเพ็นด มาย ไทม โกรวิน โอลด วิฑ ยู)
Now woman, I said stay away
(เนา วูมเอิน , ไอ เซ็ด ซเท อะเว)
American woman, listen what i say.
(อะเมริแค็น วูมเอิน , ลิ๊สซึ่น ว็อท ไอ เซ)

American woman, stay away from me
(อะเมริแค็น วูมเอิน , ซเท อะเว ฟร็อม มี)
American women, mama let me be
(อะเมริแค็น วีมเอิน , มามะ เล็ท มี บี)
Don’t come a’knocking around my door
(ด้อนท์ คัม aknockings อะเรานด มาย โด)
I don’t wanna see your shadow no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร แฌดโอ โน โม)
Coloured lights can hypnotize
(คัลเออะ ไลท แค็น ฮีพโนะไทส)
Sparkle someone else’s eyes
(สปาคเกิล ซัมวัน เอ็ลซ ไอ)
Now woman, I said stay away
(เนา วูมเอิน , ไอ เซ็ด ซเท อะเว)
American woman, listen what I say.
(อะเมริแค็น วูมเอิน , ลิ๊สซึ่น ว็อท ไอ เซ)

American woman, I said get away
(อะเมริแค็น วูมเอิน , ไอ เซ็ด เก็ท อะเว)
American women, listen what I say
(อะเมริแค็น วีมเอิน , ลิ๊สซึ่น ว็อท ไอ เซ)
Don’t come hangin’ around my door
(ด้อนท์ คัม แฮนจิ้นอะเรานด มาย โด)
I don’t wanna see your face no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร เฟซ โน โม)
I don’t need your war machine
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร วอ มะฌีน)
I don’t need your ghetto scenes
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เกทโท ซีน)
Coloured lights can hypnotize
(คัลเออะ ไลท แค็น ฮีพโนะไทส)
Sparkle someone else’s eyes
(สปาคเกิล ซัมวัน เอ็ลซ ไอ)
Now woman, I said stay away
(เนา วูมเอิน , ไอ เซ็ด ซเท อะเว)
American woman, listen what i say.
(อะเมริแค็น วูมเอิน , ลิ๊สซึ่น ว็อท ไอ เซ)

Go, gotta get away
(โก , กอททะ เก็ท อะเว)
Now go go go
(เนา โก โก โก)
Gonna leave you, woman
(กอนนะ ลีฝ ยู , วูมเอิน)
Gonna leave you, woman
(กอนนะ ลีฝ ยู , วูมเอิน)
Bye-bye
(ไบ ไบ)
Bye-bye
(ไบ ไบ)
Bye-bye
(ไบ ไบ)
Bye-bye
(ไบ ไบ)
You’re no good for me
(ยัวร์ โน เกิด ฟอ มี)
I’m no good for you
(แอม โน เกิด ฟอ ยู)
Gonna look you right in the eye.
(กอนนะ ลุค ยู ไรท อิน ดิ ไอ)

Tell you what I’m gonna do
(เท็ล ยู ว็อท แอม กอนนะ ดู)
You know I’m gonna leave
(ยู โน แอม กอนนะ ลีฝ)
You know I’m gonna go
(ยู โน แอม กอนนะ โก)
You know I’m gonna leave
(ยู โน แอม กอนนะ ลีฝ)
You know I’m gonna go,woman
(ยู โน แอม กอนนะ โก , วูมเอิน)
I’m gonna leave,woman
(แอม กอนนะ ลีฝ , วูมเอิน)
Goodbye, American woman
(กู๊ดบาย , อะเมริแค็น วูมเอิน)
Goodbye, American chick
(กู๊ดบาย , อะเมริแค็น ชิค)
Goodbye, American broad…
(กู๊ดบาย , อะเมริแค็น บรอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Woman คำอ่านไทย The Guess Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น