เนื้อเพลง Uh Uh, Uh Uh คำอ่านไทย Isyss

Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh
( อา อา , อา อา , อา อา , อา อา , อา อา , อา อา)
Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh, Uh Uh
(อา อา , อา อา , อา อา , อา อา , อา อา , อา อา)

I know you been checking for me, I know you are feeling me
(ไอ โน ยู บีน เช็คติ้ง ฟอ มี , ไอ โน ยู อาร์ ฟีลอิง มี)
I see your eyes looking at me, I know you wanna get with me
(ไอ ซี ยุร ไอ ลุคอิง แอ็ท มี , ไอ โน ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
Always will be a lady, I ain’t down for that two or three
(ออลเว วิล บี อะ เลดิ , ไอ เอน เดาน ฟอ แดท ทู ออ ธรี)
Need to know who you’re down for, tell old girl to hit the door
(นีด ทู โน ฮู ยัวร์ เดาน ฟอ , เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)

Can we keep it on the low, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น วี คีพ อิท ออน เดอะ โล , อา อา , อา อา)
She ain’t got to know, Uh Uh, Uh Uh
(ชี เอน ก็อท ทู โน , อา อา , อา อา)
If you’re down for sure tell old girl to hit the door
(อิฟ ยัวร์ เดาน ฟอ ฌุร เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)
Can I see you in your thong, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น นาย ซี ยู อิน ยุร ธอง , อา อา , อา อา)
Do it all night long, Uh Uh, Uh Uh
(ดู อิท ดอร์ ไนท ล็อง , อา อา , อา อา)
If you want to get it on, tell old girl to get gone
(อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน , เท็ล โอลด เกิล ทู เก็ท กอน)

Always all good when you’re with me, always keep myself at ease
(ออลเว ซอร์ เกิด ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี , ออลเว คีพ ไมเซลฟ แอ็ท อีส)
I don’t trip on who you meet, long as you know respect me
(ไอ ด้อนท์ ทริพ ออน ฮู ยู มีท , ล็อง แอ็ส ยู โน ริซเพคท มี)
Always will be a lady, no a** without commitment to me
(ออลเว วิล บี อะ เลดิ , โน อะ.-** วิเฑาท ค็อมมีทเม็นท ทู มี)
Need to know do you agree, cool then tell her you’re with me
(นีด ทู โน ดู ยู อักรี , คูล เด็น เท็ล เฮอ ยัวร์ วิฑ มี)

Can we keep it on the low, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น วี คีพ อิท ออน เดอะ โล , อา อา , อา อา)
She ain’t got to know, Uh Uh, Uh Uh
(ชี เอน ก็อท ทู โน , อา อา , อา อา)
If you’re down for sure tell old girl to hit the door
(อิฟ ยัวร์ เดาน ฟอ ฌุร เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)
Can I see you in your thong, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น นาย ซี ยู อิน ยุร ธอง , อา อา , อา อา)
Do it all night long, Uh Uh, Uh Uh
(ดู อิท ดอร์ ไนท ล็อง , อา อา , อา อา)
If you want to get it on, tell old girl to get gone
(อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน , เท็ล โอลด เกิล ทู เก็ท กอน)

Can we keep it on the low, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น วี คีพ อิท ออน เดอะ โล , อา อา , อา อา)
She ain’t got to know, Uh Uh, Uh Uh
(ชี เอน ก็อท ทู โน , อา อา , อา อา)
If you’re down for sure tell old girl to hit the door
(อิฟ ยัวร์ เดาน ฟอ ฌุร เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)
Can I see you in your thong, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น นาย ซี ยู อิน ยุร ธอง , อา อา , อา อา)
Do it all night long, Uh Uh, Uh Uh
(ดู อิท ดอร์ ไนท ล็อง , อา อา , อา อา)
If you want to get it on, tell old girl to get gone
(อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน , เท็ล โอลด เกิล ทู เก็ท กอน)

[Bridge]
([ บริจ ])
If you really want to get down with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท เดาน วิฑ มี)
If you really want to get freaky with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท ฟรีคกี้วิฑ มี)
Dance with me, dance with me
(ดานซ วิฑ มี , ดานซ วิฑ มี)
If you really want to get down with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท เดาน วิฑ มี)
If you really want to get freaky with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท ฟรีคกี้วิฑ มี)
Dance with me, dance with me
(ดานซ วิฑ มี , ดานซ วิฑ มี)

Can we keep it on the low, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น วี คีพ อิท ออน เดอะ โล , อา อา , อา อา)
She ain’t got to know, Uh Uh, Uh Uh
(ชี เอน ก็อท ทู โน , อา อา , อา อา)
If you’re down for sure tell old girl to hit the door
(อิฟ ยัวร์ เดาน ฟอ ฌุร เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)
Can I see you in your thong, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น นาย ซี ยู อิน ยุร ธอง , อา อา , อา อา)
Do it all night long, Uh Uh, Uh Uh
(ดู อิท ดอร์ ไนท ล็อง , อา อา , อา อา)
If you want to get it on, tell old girl to get gone
(อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน , เท็ล โอลด เกิล ทู เก็ท กอน)

Can we keep it on the low, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น วี คีพ อิท ออน เดอะ โล , อา อา , อา อา)
She ain’t got to know, Uh Uh, Uh Uh
(ชี เอน ก็อท ทู โน , อา อา , อา อา)
If you’re down for sure tell old girl to hit the door
(อิฟ ยัวร์ เดาน ฟอ ฌุร เท็ล โอลด เกิล ทู ฮิท เดอะ โด)
Can I see you in your thong, Uh Uh, Uh Uh
(แค็น นาย ซี ยู อิน ยุร ธอง , อา อา , อา อา)
Do it all night long, Uh Uh, Uh Uh
(ดู อิท ดอร์ ไนท ล็อง , อา อา , อา อา)
If you want to get it on, tell old girl to get gone
(อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท ดิธ ออน , เท็ล โอลด เกิล ทู เก็ท กอน)

If you really want to get down with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท เดาน วิฑ มี)
If you really want to get freaky with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท ฟรีคกี้วิฑ มี)
Dance with me, dance with me
(ดานซ วิฑ มี , ดานซ วิฑ มี)
If you really want to get down with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท เดาน วิฑ มี)
If you really want to get freaky with me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เก็ท ฟรีคกี้วิฑ มี)
Dance with me, dance with me
(ดานซ วิฑ มี , ดานซ วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uh Uh, Uh Uh คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น