เนื้อเพลง Time Stands Still คำอ่านไทย The All-American Rejects

Him and her.
( ฮิม แอ็นด เฮอ)
Life is turned.
(ไลฟ อีส เทิน)
The day I knew you would leave.
(เดอะ เด ไอ นยู ยู เวิด ลีฝ)
I can barely breathe.
(ไอ แค็น แบลิ บรีฑ)
Can you hear me scream?
(แค็น ยู เฮีย มี ซครีม)

O-o-o thrown in all directions.
(โอ โอ โอ ธโรน อิน ออล ดิเรคฌัน)
You epitome of perfection.
(ยู อิพีทโอะมิ อ็อฝ เพอะเฟคฌัน)
She’s lost her will.
(ชี ล็อซท เฮอ วิล)
Time is standing still.
(ไทม อีส ซแทนดิง ซทิล)

He walks, her, home.
(ฮี วอค , เฮอ , โฮม)
Now he walks alone.
(เนา ฮี วอค อะโลน)
The days they turn into years.
(เดอะ เด เด เทิน อีนทุ เยีย)
The eyes they drown in tears.
(ดิ ไอ เด ดเราน อิน เทีย)
Can you hear me scream?
(แค็น ยู เฮีย มี ซครีม)

O-o-o thrown in all directions.
(โอ โอ โอ ธโรน อิน ออล ดิเรคฌัน)
You epitome of perfection.
(ยู อิพีทโอะมิ อ็อฝ เพอะเฟคฌัน)
She’s lost her will.
(ชี ล็อซท เฮอ วิล)
Time is standing still.
(ไทม อีส ซแทนดิง ซทิล)

The way we are, the way they were
(เดอะ เว วี อาร์ , เดอะ เว เด เวอ)
[It’s just a shadow of what’s wrong].
([ อิทซ จัซท ดา แฌดโอ อ็อฝ ว็อท ร็อง ])
The time with you. The time is stirred.
(เดอะ ไทม วิฑ ยู เดอะ ไทม อีส stirred)
[ I love you for so long].
([ ไอ ลัฝ ยู ฟอ โซ ล็อง ])
The hearts they turn, they turn away.
(เดอะ ฮาท เด เทิน , เด เทิน อะเว)
[She says to go, please, don’t you cry].
([ ชี เซ ทู โก , พลีส , ด้อนท์ ยู คไร ])
Love lost was found, night turns to day.
(ลัฝ ล็อซท วอส เฟานด , ไนท เทิน ทู เด)

2xs
(2xs)
O-o-o thrown in all directions.
(โอ โอ โอ ธโรน อิน ออล ดิเรคฌัน)
You epitome of perfection.
(ยู อิพีทโอะมิ อ็อฝ เพอะเฟคฌัน)
She’s lost her will.
(ชี ล็อซท เฮอ วิล)
Time is standing still.
(ไทม อีส ซแทนดิง ซทิล)

Time is standing still.
(ไทม อีส ซแทนดิง ซทิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Stands Still คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น