เนื้อเพลง Oh My Goodness คำอ่านไทย Olly Murs

Oh my goodness, I can’t hide it
( โอ มาย กูดเน็ซ , ไอ แค็นท ไฮด อิท)
You just smiled when you walked by me
(ยู จัซท ซไมล ฮเว็น ยู วอค ไบ มี)
Oh my goodness
(โอ มาย กูดเน็ซ)
Warning signs that no one showed me
(วอนิง ไซน แดท โน วัน โฌ มี)
Lost control, but please don’t hold me back
(ล็อซท ค็อนทโรล , บัท พลีส ด้อนท์ โฮลด มี แบ็ค)
Gonna go for it, I hope you’re ready for it
(กอนนะ โก ฟอ อิท , ไอ โฮพ ยัวร์ เรดอิ ฟอ อิท)
Oh
(โอ)

Cause I don’t know if I can stop now
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ซท็อพ เนา)
I’m going too fast, heart first
(แอม โกอิ้ง ทู ฟัซท , ฮาท เฟิซท)
My head just can’t slow me down
(มาย เฮ็ด จัซท แค็นท ซโล มี เดาน)
And I don’t care if you don’t break my fall
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค อิฟ ยู ด้อนท์ บเรค มาย ฟอล)
You got me dreaming of a life
(ยู ก็อท มี ดรีมมิง อ็อฝ อะ ไลฟ)
That anybody else would die for
(แดท เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)

I’m rolling downhill, no brakes
(แอม โรลลิง ดาวฮิว , โน บเรค)
Can’t go back now, it’s too late, oh
(แค็นท โก แบ็ค เนา , อิทซ ทู เลท , โอ)
It’s too late to look away, and unfeel what I feel for you
(อิทซ ทู เลท ทู ลุค อะเว , แอ็นด unfeel ว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)
Look away, and unsee what I see in you
(ลุค อะเว , แอ็นด unsee ว็อท ไอ ซี อิน ยู)
I’m gonna go for it, I hope you’re ready
(แอม กอนนะ โก ฟอ อิท , ไอ โฮพ ยัวร์ เรดอิ)

Cause I don’t know if I can stop now
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ซท็อพ เนา)
I’m going too fast, heart first
(แอม โกอิ้ง ทู ฟัซท , ฮาท เฟิซท)
My head just can’t slow me down
(มาย เฮ็ด จัซท แค็นท ซโล มี เดาน)
And I don’t care if you don’t break my fall
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค อิฟ ยู ด้อนท์ บเรค มาย ฟอล)
You got me dreaming of a life
(ยู ก็อท มี ดรีมมิง อ็อฝ อะ ไลฟ)
That anybody else would die for
(แดท เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)
Oh baby, anybody else would die for
(โอ เบบิ , เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)

First sight I believed in first sight,
(เฟิซท ไซท ไอ บิลีฝ อิน เฟิซท ไซท ,)
No second thoughts in my mind, just felt right
(โน เซคอันด ธอท ซิน มาย ไมนด , จัซท เฟ็ลท ไรท)
Oh my goodness, oh oh
(โอ มาย กูดเน็ซ , โอ โอ)

Cause I don’t know if I can stop now
(คอส ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น ซท็อพ เนา)
I’m going too fast, heart first
(แอม โกอิ้ง ทู ฟัซท , ฮาท เฟิซท)
My head just can’t slow me down
(มาย เฮ็ด จัซท แค็นท ซโล มี เดาน)
And I don’t care if you don’t break my fall
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค อิฟ ยู ด้อนท์ บเรค มาย ฟอล)
You got me dreaming of a life
(ยู ก็อท มี ดรีมมิง อ็อฝ อะ ไลฟ)
That anybody else would die for
(แดท เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)
You got me dreaming of a life
(ยู ก็อท มี ดรีมมิง อ็อฝ อะ ไลฟ)
That anybody else would die for
(แดท เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)
Anybody else would die for
(เอนอิบอดิ เอ็ลซ เวิด ได ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh My Goodness คำอ่านไทย Olly Murs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น