เนื้อเพลง Bloody Mary คำอ่านไทย Lady Gaga

Money…
( มันอิ)

Love is just a history that they may prove
(ลัฝ อีส จัซท ดา ฮีซโทะริ แดท เด เม พรูฝ)

And when you’re gone I’ll tell them my religion’s you
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ กอน แอล เท็ล เฑ็ม มาย ริลีจอัน ยู)

When Pontius comes to kill the King upon his throne
(ฮเว็น Pontius คัม ทู คิล เดอะ คิง อุพอน ฮิส ธโรน)

I’m ready for their stones
(แอม เรดอิ ฟอ แด ซโทน)

I’ll dance, dance, dance
(แอล ดานซ , ดานซ , ดานซ)

With my hands, hands, hands
(วิฑ มาย แฮ็นด , แฮ็นด , แฮ็นด)

Above my head, head, head
(อะบัฝ มาย เฮ็ด , เฮ็ด , เฮ็ด)

Like Jesus said
(ไลค จีสัซ เซ็ด)

I’m gonna dance, dance, dance
(แอม กอนนะ ดานซ , ดานซ , ดานซ)

With my hands, hands, hands
(วิฑ มาย แฮ็นด , แฮ็นด , แฮ็นด)

Above my head, dance together
(อะบัฝ มาย เฮ็ด , ดานซ ทุเกฑเออะ)

Forgive him before he’s dead because
(เฟาะกีฝ ฮิม บิโฟ อีส เด็ด บิคอส)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

I won’t crucify the things you do
(ไอ ว็อนท ครูซิไฟ เดอะ ธิง ยู ดู)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

See, when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary
(ซี , ฮเว็น ยัวร์ กอน , แอล ซทิล บี บลัดอิ แมริ)

We are not just art for Michaelangelo to carve
(วี อาร์ น็อท จัซท อาท ฟอ Michaelangelo ทู คาฝ)

He can’t rewrite the argo of my furied heart
(ฮี แค็นท รีไรท ดิ argo อ็อฝ มาย ฟยูริ ฮาท)

I wait on mountain tops in Paris cold
(ไอ เวท ออน เมานทิน ท็อพ ซิน แพริซ โคลด)

Je veux mourir toute seule
(จี เวิก mourir toute ซิว)

I’ll dance, dance, dance
(แอล ดานซ , ดานซ , ดานซ)

With my hands, hands, hands
(วิฑ มาย แฮ็นด , แฮ็นด , แฮ็นด)

Above my head, head, head
(อะบัฝ มาย เฮ็ด , เฮ็ด , เฮ็ด)

Like Jesus said
(ไลค จีสัซ เซ็ด)

I’m gonna dance, dance, dance
(แอม กอนนะ ดานซ , ดานซ , ดานซ)

With my hands, hands, hands
(วิฑ มาย แฮ็นด , แฮ็นด , แฮ็นด)

Above my head, dance together
(อะบัฝ มาย เฮ็ด , ดานซ ทุเกฑเออะ)

Forgive him before he’s dead because
(เฟาะกีฝ ฮิม บิโฟ อีส เด็ด บิคอส)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

I won’t crucify the things you do
(ไอ ว็อนท ครูซิไฟ เดอะ ธิง ยู ดู)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

See, when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary
(ซี , ฮเว็น ยัวร์ กอน , แอล ซทิล บี บลัดอิ แมริ)

Gaga, Gaga, Gaga, Gaga
(กากา , กากา , กากา , กากา)

Gaga, Gaga, Gaga, Gaga
(กากา , กากา , กากา , กากา)

Dum dum da di da
(ดัม ดัม ดา ได ดา)

Dum dum da di da
(ดัม ดัม ดา ได ดา)

Dittie da di da
(Dittie ดา ได ดา)

Dum dum da di da
(ดัม ดัม ดา ได ดา)

x2
(x2)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

I won’t crucify the things you do
(ไอ ว็อนท ครูซิไฟ เดอะ ธิง ยู ดู)

I won’t cry for you
(ไอ ว็อนท คไร ฟอ ยู)

See, when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary
(ซี , ฮเว็น ยัวร์ กอน , แอล ซทิล บี บลัดอิ แมริ)

Ooh…
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bloody Mary คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น