เนื้อเพลง Good Life คำอ่านไทย 2Pac

{2Pac}
( {2Pac})
I was so money orientated, initiated as a thug
(ไอ วอส โซ มันอิ orientated , อินีฌอิเอท แอ็ส ซา ธัก)
Fiendin for wicked adventures, ambitious as I was
(ฟรีนดิน ฟอ วิค แอ็ดเฝนเชอะ , แอ็มบีฌอัซ แอ็ส ซาย วอส)
Picture a n*gga on the verge of livin insane
(พีคเชอะ อะ เอ็น *gga ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ ลีฝอิน อินเซน)
I sold my soul for a chance to kick it and bang
(ไอ โซลด มาย โซล ฟอ รา ชานซ ทู คิด อิท แอ็นด แบ็ง)
Now tell if I’m wrong
(เนา เท็ล อิฟ แอม ร็อง)
but sayin ” F*ck the world ” got you deeper in my songs
(บัท เซย์อิน ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ” ก็อท ยู ดิพเพออิน มาย ซ็อง)
Drinkin ’til I earl, spendin money ’til it’s gone
(ดริงคิน ทิล ไอ เอิล , สเปนดิน มันอิ ทิล อิทซ กอน)
It’s the good life – maybe n*ggaz got it goin on
(อิทซ เดอะ เกิด ไลฟ เมบี เอ็น *ggaz ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Now maybe if I died, and came back, wouldn’t have to slang crack
(เนา เมบี อิฟ ฟาย ได , แอ็นด เคม แบ็ค , วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ซแล็ง คแร็ค)
Addicted to the game, so obviously we came strapped
(แอดดีคท ทู เดอะ เกม , โซ ออบเฝียซลิ วี เคม สแตปชฺ)
Please forgive me for my wicked ways, f*ck a b*tch
(พลีส เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย วิค เว , เอฟ *ck กา บี *tch)
Bad Boy n*ggaz eat a d*ck a day, bumpin this
(แบ็ด บอย เอ็น *ggaz อีท ดา d*ck กา เด , บั้มปิน ดีซ)
Lord have mercy it’s a slaughter
(ลอด แฮ็ฝ เมอซิ อิทซ ซา ซลอเทอะ)
So wicked that my tracks is wettin n*ggaz like it’s water
(โซ วิค แดท มาย ทแรค ซิส wettin เอ็น *ggaz ไลค อิทซ วอเทอะ)
I learned my lessons as a thug in these wicked ass hood fights
(ไอ เลิน มาย เล๊ซซั่น แอ็ส ซา ธัก อิน ฑิส วิค อาซ ฮุด ไฟท)
But I’m a baller now, n*gga, I live the good life
(บัท แอม มา บอลเลอเนา , เอ็น *gga , ไอ ไลฝ เดอะ เกิด ไลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
This is the good life, f*ck my foes
(ดีซ ซิส เดอะ เกิด ไลฟ , เอฟ *ck มาย โฟ)
God bless the dumb n*ggaz that, trust them hoes
(ก็อด บเล็ซ เดอะ ดัม เอ็น *ggaz แดท , ทรัซท เฑ็ม โฮ)
Found a way to stack money guaranteed to rise
(เฟานด อะ เว ทู ซแท็ค มันอิ แกเร็นที ทู ไรส)
and live the good life, cause thug n*ggaz don’t die
(แอ็นด ไลฝ เดอะ เกิด ไลฟ , คอส ธัก เอ็น *ggaz ด้อนท์ ได)
We live the good life, f*ck my foes
(วี ไลฝ เดอะ เกิด ไลฟ , เอฟ *ck มาย โฟ)
God bless the dumb n*ggaz that, trust these hoes
(ก็อด บเล็ซ เดอะ ดัม เอ็น *ggaz แดท , ทรัซท ฑิส โฮ)
Found a way to stack money guaranteed to rise
(เฟานด อะ เว ทู ซแท็ค มันอิ แกเร็นที ทู ไรส)
and live the good life, cause thug n*ggaz don’t die
(แอ็นด ไลฝ เดอะ เกิด ไลฟ , คอส ธัก เอ็น *ggaz ด้อนท์ ได)

{Big Syke}
({บิก Syke})
No one knows what the, future holds, but you
(โน วัน โน ว็อท เดอะ , ฟยูเชอะ โฮลด , บัท ยู)
Haha.. listen close
(ฮาฮา ลิ๊สซึ่น คโลส)
They say reach in yo’ heart and you’ll find your mind
(เด เซ รีช อิน โย ฮาท แอ็นด โยว ไฟนด ยุร ไมนด)
Every day in the streets, got my foresight blind
(เอฝริ เด อิน เดอะ ซทรีท , ก็อท มาย โฟไซท บไลนด)
My after time is narrow, peepin down the barrel of a foe
(มาย อาฟเทอะ ไทม อีส แนโร , พีพพิน เดาน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ อะ โฟ)
Just a n*gga or a killer I don’t know so
(จัซท ดา เอ็น *gga ออ รา คีลเลอะ ไอ ด้อนท์ โน โซ)
who makes the call will I fall a victim like the rest?
(ฮู เมค เดอะ คอล วิล ไอ ฟอล อะ ฝิคทิม ไลค เดอะ เร็ซท)
Slug in the chest, one in the dome and make sure I’m gone
(ซลัก อิน เดอะ เช็ซท , วัน อิน เดอะ โดม แอ็นด เมค ฌุร แอม กอน)
Send me home all alone in these cold streets
(เซ็นด มี โฮม ออล อะโลน อิน ฑิส โคลด ซทรีท)
In desperation constantly drinkin and I can’t sleep
(อิน เดซเพอะเรฌัน คอนสแท็นทลิ ดริงคิน แอ็นด ดาย แค็นท ซลีพ)
Neck deep strugglin tryin to survive
(เน็ค ดีพ strugglin ทายอิน ทู เซอะไฝฝ)
SOme wanna die I wanna stay alive, eyes on the prize
(ซัม วอนนา ได ไอ วอนนา ซเท อะไลฝ , ไอ ออน เดอะ พไรส)
Let me modify this whole region
(เล็ท มี มอดอิไฟ ดีซ โฮล รีจัน)
I declare this s*cker duckin season, give me the reason
(ไอ ดิคแล ดีซ เอส *cker ดักคิน ซี๊ซั่น , กิฝ มี เดอะ รี๊ซั่น)
why I should change, into a softie
(ฮไว ไอ เชิด เชนจ , อีนทุ อะ ซอฟทิ)
.. after living so loftily
(อาฟเทอะ ลีฝอิง โซ ลอฟทิลิ)
It cost me my soul out of control in a devil’s world
(อิท ค็อซท มี มาย โซล เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล อิน อะ เด๊ฝิ้ล เวิลด)
Me, my n*ggaz, and my girl – livin the good life!
(มี , มาย เอ็น *ggaz , แอ็นด มาย เกิล ลีฝอิน เดอะ เกิด ไลฟ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{E.D.I.}
({อี ดี ดาย })
I spend my days and nights not knowin if, strays in flight
(ไอ ซเพ็นด มาย เด แซน ไนท น็อท โนว์อิน อิฟ , ซทเร ซิน ฟไลท)
gon’ finally catch me, it’s the good life, can you hear me?
(ก็อน ไฟแน็ลลิ แค็ช มี , อิทซ เดอะ เกิด ไลฟ , แค็น ยู เฮีย มี)
Clearly over the edge, soon as I wake up
(คเลียลิ โอเฝอะ ดิ เอ็จ , ซูน แอ็ส ซาย เวค อัพ)
Last night we off the hook, doin way too much
(ลาซท ไนท วี ออฟฟ เดอะ ฮุค , โดย เว ทู มัช)
But it’s the fast lane only, big dealin big ceiling
(บัท อิทซ เดอะ ฟัซท เลน โอ๊นลี่ , บิก ดิลลินบิก ซีลอิง)
All for the money, some kill some squeal
(ออล ฟอ เดอะ มันอิ , ซัม คิล ซัม ซควีล)
All for the money, most ain’t even real
(ออล ฟอ เดอะ มันอิ , โมซท เอน อีเฝ็น ริแอ็ล)
but we still call ’em homies, now what the f*ck is that?
(บัท วี ซทิล คอล เอ็ม โฮมี , เนา ว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส แดท)
Fake love, fake thugs are, all in the game
(เฟค ลัฝ , เฟค ธัก แซร์ , ออล อิน เดอะ เกม)
I watch ’em all plot and fall while we come up and gain
(ไอ ว็อช เอ็ม ออล พล็อท แอ็นด ฟอล ฮไวล วี คัม อัพ แอ็นด เกน)
Outlaw never surrender is the call when you hear us comin
(เอาทลอ เนฝเวอะ ซะเรนเดอะ อีส เดอะ คอล ฮเว็น ยู เฮีย อัซ คัมอิน)
Better start to get to runnin ‘fore my click get to gunnin
(เบทเทอะ ซทาท ทู เก็ท ทู รูนนิน โฟ มาย คลิค เก็ท ทู กันนิน)
Still in the midst of all the stress and pain
(ซทิล อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ออล เดอะ ซทเร็ซ แซน เพน)
I’m still tryin to get a hold of the game, livin that good life
(แอม ซทิล ทายอิน ทู เก็ท ดา โฮลด อ็อฝ เดอะ เกม , ลีฝอิน แดท เกิด ไลฟ)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

feat. Big Syke, E.D.I.
(ฟีท บิก Syke , อี ดี ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Life คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น