เนื้อเพลง I Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Ray Charles

[I can’t stop loving you]
( [ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู ])
I’ve made up my mind
(แอฝ เมด อัพ มาย ไมนด)
To live in memory of the lonesome times
(ทู ไลฝ อิน เมมโอะริ อ็อฝ เดอะ โลนซัม ไทม)
[I can’t stop wanting you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ วอนทิง ยู ])
It’s useless to say
(อิทซ ยูสเหลด ทู เซ)
So I’ll just live my life in dreams of yesterday
(โซ แอล จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อิน ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)
[Dreams of yesterday]
([ ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ ])
Those happy hours that we once knew
(โฑส แฮพพิ เอาร แดท วี วันซ นยู)
Tho’ long ago, they still make me blue
(โฑ ล็อง อะโก , เด ซทิล เมค มี บลู)
They say that time heals a broken heart
(เด เซ แดท ไทม ฮีล ซา บโรเค็น ฮาท)
But time has stood still since we’ve been apart
(บัท ไทม แฮ็ส ซทูด ซทิล ซินซ หวีบ บีน อะพาท)

[I can’t stop loving you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู ])
I’ve made up my mind
(แอฝ เมด อัพ มาย ไมนด)
To live in memories of the lonesome times
(ทู ไลฝ อิน เมรโมรี อ็อฝ เดอะ โลนซัม ไทม)
[I can’t stop wanting you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ วอนทิง ยู ])
It’s useless to say
(อิทซ ยูสเหลด ทู เซ)
So I’ll just live my life in dreams of yesterday
(โซ แอล จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อิน ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)
[Those happy hours]
([ โฑส แฮพพิ เอาร ])
Those happy hours
(โฑส แฮพพิ เอาร)
[That we once knew]
([ แดท วี วันซ นยู ])
That we once knew
(แดท วี วันซ นยู)
[Tho’ long ago]
([ โฑ ล็อง อะโก ])
Tho’ long ago
(โฑ ล็อง อะโก)
[Still make me blue]
([ ซทิล เมค มี บลู ])
Still ma-a-a-ake me blue
(ซทิล มา อะ อะ.-ake มี บลู)
[They say that time]
([ เด เซ แดท ไทม ])
They say that time
(เด เซ แดท ไทม)
[Heals a broken heart]
([ ฮีล ซา บโรเค็น ฮาท ])
Heals a broken heart
(ฮีล ซา บโรเค็น ฮาท)
[But time has stood still]
([ บัท ไทม แฮ็ส ซทูด ซทิล ])
Time has stood still
(ไทม แฮ็ส ซทูด ซทิล)
[Since we’ve been apart]
([ ซินซ หวีบ บีน อะพาท ])
Since we’ve been apart
(ซินซ หวีบ บีน อะพาท)

[I can’t stop loving you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู ])
I said I made up my mind
(ไอ เซ็ด ดาย เมด อัพ มาย ไมนด)
To live in memory of the lonesome times
(ทู ไลฝ อิน เมมโอะริ อ็อฝ เดอะ โลนซัม ไทม)
[Sing a song, children]
([ ซิง อะ ซ็อง , ชีลดเร็น ])
[I can’t stop wanting you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ วอนทิง ยู ])
It’s useless to say
(อิทซ ยูสเหลด ทู เซ)
So I’ll just live my life of dreams of yesterday
(โซ แอล จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อ็อฝ ดรีม อ็อฝ เยซเทอะดิ)
[Of yesterday]
([ อ็อฝ เยซเทอะดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น