เนื้อเพลง You’re Not In Love คำอ่านไทย a1

[Ben:] The sun is shining, the rain comes in
( [ เบน : ] เดอะ ซัน อีส ชายนิง , เดอะ เรน คัม ซิน)
And i don’t know what to do, no…
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , โน)
I don’t know where i’m going or where i’ve been cos my mind is hooked on you.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง ออ ฮแว แอฝ บีน คอซ มาย ไมนด อีส ฮุค ออน ยู)
Words escape me and tears come down and day slowly turns to night
(เวิด เอ็ซเคพ มี แอ็นด เทีย คัม เดาน แอ็นด เด ซโลลิ เทิน ทู ไนท)
And i think of all we could have been,
(แอ็นด ดาย ธิงค อ็อฝ ออล วี เคิด แฮ็ฝ บีน ,)
I gave up the fight.
(ไอ เกฝ อัพ เดอะ ไฟท)

[Ben:] And you don’t
([ เบน : ] แอ็นด ยู ด้อนท์)
[[All:] you don’t],
([ [ ออล : ] ยู ด้อนท์ ] ,)
Understand
(อันเดิซแทนด)
[[All:] understand],
([ [ ออล : ] อันเดิซแทนด ] ,)
Girl you make me all i am,
(เกิล ยู เมค มี ออล ไอ แอ็ม ,)
But i’m starting to see, just how hard it can be, on my own
(บัท แอม ซทาททิง ทู ซี , จัซท เฮา ฮาด ดิท แค็น บี , ออน มาย โอน)
And i’m sorry baby won’t you come home?
(แอ็นด แอม ซอริ เบบิ ว็อนท ยู คัม โฮม)

[Ben:] You said that we’d been defeated
([ เบน : ] ยู เซ็ด แดท เว็ด บีน ดิฟีท)
But oh i am so addicted
(บัท โอ ไอ แอ็ม โซ แอดดีคท)
Your love is all i need to get by.
(ยุร ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นีด ทู เก็ท ไบ)
You told me that you and i would always be true
(ยู โทลด มี แดท ยู แอ็นด ดาย เวิด ออลเว บี ทรู)
But you lied
(บัท ยู ไล)
And you’re not in love and i don’t know why
(แอ็นด ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
No, i don’t know why
(โน , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

[Paul:] The days around me and years roll on
([ พอล : ] เดอะ เด อะเรานด มี แอ็นด เยีย โรล ออน)
And i still don’t think it’s right
(แอ็นด ดาย ซทิล ด้อนท์ ธิงค อิทซ ไรท)
[[All:] don’t think it’s right]
([ [ ออล : ] ด้อนท์ ธิงค อิทซ ไรท ])
And i have so much love to give,
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ โซ มัช ลัฝ ทู กิฝ ,)
But i gave up the fight.
(บัท ไอ เกฝ อัพ เดอะ ไฟท)

[Paul:] Now you don’t
([ พอล : ] เนา ยู ด้อนท์)
[[All:] you don’t],
([ [ ออล : ] ยู ด้อนท์ ] ,)
Understand
(อันเดิซแทนด)
[[All:] understand],
([ [ ออล : ] อันเดิซแทนด ] ,)
Girl you made me all i am,
(เกิล ยู เมด มี ออล ไอ แอ็ม ,)
Now i’ve started to see, just how hard it could be, on my own
(เนา แอฝ ซทาท ทู ซี , จัซท เฮา ฮาด ดิท เคิด บี , ออน มาย โอน)
And i’m sorry baby won’t you come home?
(แอ็นด แอม ซอริ เบบิ ว็อนท ยู คัม โฮม)

[Ben:] You said that we’d been defeated,
([ เบน : ] ยู เซ็ด แดท เว็ด บีน ดิฟีท ,)
But oh i am so addicted,
(บัท โอ ไอ แอ็ม โซ แอดดีคท ,)
Your love is all i need to get by.
(ยุร ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นีด ทู เก็ท ไบ)
You told me that you and i would always be true,
(ยู โทลด มี แดท ยู แอ็นด ดาย เวิด ออลเว บี ทรู ,)
But you lied
(บัท ยู ไล)
And you’re not in love and i don’t know why.
(แอ็นด ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)

[Paul:] No i can’t make it alone
([ พอล : ] โน ไอ แค็นท เมค อิท อะโลน)
[[Ben:] i don’t know why]
([ [ เบน : ] ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ])
And i can’t be here without you in my life
(แอ็นด ดาย แค็นท บี เฮียร วิเฑาท ยู อิน มาย ไลฟ)
And so i ask you, why, you still deny?
(แอ็นด โซ ไอ อาซค ยู , ฮไว , ยู ซทิล ดิไน)

[Ben:] And you don’t,
([ เบน : ] แอ็นด ยู ด้อนท์ ,)
Understand,
(อันเดิซแทนด ,)
Girl you made me all i am
(เกิล ยู เมด มี ออล ไอ แอ็ม)
But i’m starting to see, just how hard it can be, on my own
(บัท แอม ซทาททิง ทู ซี , จัซท เฮา ฮาด ดิท แค็น บี , ออน มาย โอน)
And i’m sorry baby won’t you come home?
(แอ็นด แอม ซอริ เบบิ ว็อนท ยู คัม โฮม)

[All:] You said that we’d been defeated,
([ ออล : ] ยู เซ็ด แดท เว็ด บีน ดิฟีท ,)
But oh i am so addicted,
(บัท โอ ไอ แอ็ม โซ แอดดีคท ,)
Your love is all i need to get by.
(ยุร ลัฝ อีส ซอร์ ไอ นีด ทู เก็ท ไบ)
You told me that you and i would always be true,
(ยู โทลด มี แดท ยู แอ็นด ดาย เวิด ออลเว บี ทรู ,)
But you lied
(บัท ยู ไล)
And you’re not in love and i don’t know why.
(แอ็นด ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)

[Ben:] No, i don’t know why,
([ เบน : ] โน , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ,)
Just tell me why,
(จัซท เท็ล มี ฮไว ,)
Please tell me why.
(พลีส เท็ล มี ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re Not In Love คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น