เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Charlotte Church

O holy night, the stars are brightly shining,
( โอ โฮลิ ไนท , เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง ,)
It is the night of the dear saviour’s birth.
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เดอะ เดีย เซฝเยอะ เบิธ)
Long lay the world in sin and error pining,
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง ,)
Till He appeared and the soul felt its worth.
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)
A thrill of hope the weary world rejoices,
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ ,)
For yonder breaks a news and glorious morn,
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แซน กโลเรียซ มอน ,)

Fall on your knees, O hear the angel voices.
(ฟอล ออน ยุร นี , โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)

O night divine, O night when Christ was born!
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน !)
O night divine, O night, O night divine.
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)

Led by the light of faith serenely beaming,
(เล็ด ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เฟธ ซิรีนลิ บีมิ้งซ์ ,)

With glowing hearts by His cradle we stand.
(วิฑ โกลวิง ฮาท ไบ ฮิส เครเดิล วี ซแท็นด)
So, led by light of a star sweetly gleaming,
(โซ , เล็ด ไบ ไลท อ็อฝ อะ ซทา ซวิทลิ กรีมมิง ,)
Here came the wise men from the Orient land.
(เฮียร เคม เดอะ ไวส เม็น ฟร็อม ดิ โอ๊เรี่ยนท์ แล็นด)
The King of kings lay thus in lowly manger,
(เดอะ คิง อ็อฝ คิง เล ฑัซ ซิน โลลิ เมนเจอะ ,)
In all our trials born to be our friend.
(อิน ออล เอ๊า ไทรแอ็ล บอน ทู บี เอ๊า ฟเร็นด)

He knows our need, He guardeth us from danger;
(ฮี โน เอ๊า นีด , ฮี guardeth อัซ ฟร็อม เดนเจอะ 😉

Behold your King, before Him lowly bend!
(บิโฮลด ยุร คิง , บิโฟ ฮิม โลลิ เบ็นด !)
Behold you King, before Him lowly bend!
(บิโฮลด ยู คิง , บิโฟ ฮิม โลลิ เบ็นด !)

Fall on your knees! etc.
(ฟอล ออน ยุร นี ! อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น