เนื้อเพลง What Game Is This คำอ่านไทย Bille Piper

How Sad Is That
( เฮา แซ็ด อีส แดท)
The Miles Are Flying Past And You’re So Sure Of What I’m Showing That
(เดอะ ไมล แซร์ ฟไลอิง พาซท แอ็นด ยัวร์ โซ ฌุร อ็อฝ ว็อท แอม โชว์วิง แดท)
You’re Blowing Hot
(ยัวร์ โบลวิง ฮ็อท)
And Then You’re Turning Cold And I Don’t Know Know
(แอ็นด เด็น ยัวร์ เทินนิง โคลด แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน โน)
Whether To Come Or Go
(ฮเวทเออะ ทู คัม ออ โก)
What Game Is This That You’re Playing
(ว็อท เกม อีส ดีซ แดท ยัวร์ พเลนิ่ง)
I Never Know What You’re Saying
(ไอ เนฝเวอะ โน ว็อท ยัวร์ เซอิง)
Put Me Through All The Doubt
(พัท มี ธรู ออล เดอะ เดาท)
Hoping We Can Work It Out
(โฮพปิง วี แค็น เวิค อิท เอ้า)
What Game Is This That I’m Learning
(ว็อท เกม อีส ดีซ แดท แอม เลอนิง)
I Never Knew Such A Burning
(ไอ เนฝเวอะ นยู ซัช อะ เบรินนิง)
When You Go From My House
(ฮเว็น ยู โก ฟร็อม มาย เฮาซ)
Creeping Quiet As A Mouse
(ครีพปิ้ง คไวเอ็ท แอ็ส ซา เมาซ)
What Game Is This
(ว็อท เกม อีส ดีซ)
What Game Is This
(ว็อท เกม อีส ดีซ)
How Wrong Is That
(เฮา ร็อง อีส แดท)
The Hours Are Slipping Fast
(เดอะ เอาร แซร์ สลิพปิง ฟัซท)
And I’m Alone Again
(แอ็นด แอม อะโลน อะเกน)
There’s Nothing New In That Oh No
(แดร์ นัธติง นยู อิน แดท โอ โน)
How Lost I Feel
(เฮา ล็อซท ไอ ฟีล)
Somehow I Carry On
(ซัมฮาว ไอ แคริ ออน)
Battle My Role
(แบ๊ทเทิ้ล มาย โรล)
Like A Bird In A Storm
(ไลค เก เบิด อิน อะ ซทอม)
What Game Is This That You’re Playing
(ว็อท เกม อีส ดีซ แดท ยัวร์ พเลนิ่ง)
I Never Know What You’re Saying
(ไอ เนฝเวอะ โน ว็อท ยัวร์ เซอิง)
Put Me Through All The Doubt
(พัท มี ธรู ออล เดอะ เดาท)
Hoping We Can Work It Out
(โฮพปิง วี แค็น เวิค อิท เอ้า)
What Game Is This That I’m Learning
(ว็อท เกม อีส ดีซ แดท แอม เลอนิง)
I Never Knew Such A Burning
(ไอ เนฝเวอะ นยู ซัช อะ เบรินนิง)
When You Go From My House
(ฮเว็น ยู โก ฟร็อม มาย เฮาซ)
Creeping Quiet As A Mouse
(ครีพปิ้ง คไวเอ็ท แอ็ส ซา เมาซ)
Have You Got Something To Hide
(แฮ็ฝ ยู ก็อท ซัมติง ทู ไฮด)
Have We Got Anything Left To Save
(แฮ็ฝ วี ก็อท เอนอิธิง เล็ฟท ทู เซฝ)
I Feel So Frightened Inside
(ไอ ฟีล โซ ไฟท์อึน อีนไซด)
I Can’t Keep Acting So Brave
(ไอ แค็นท คีพ แอคทิง โซ บเรฝ)
What Game Is This
(ว็อท เกม อีส ดีซ)
What Game Is This
(ว็อท เกม อีส ดีซ)
Can Anybody Play
(แค็น เอนอิบอดิ พเล)
Did You Think You Could Deny
(ดิด ยู ธิงค ยู เคิด ดิไน)
All The Telltale Signs The Lipstick On Your Shirt
(ออล เดอะ Telltale ไซน เดอะ ลิพซทิค ออน ยุร เฌิท)
You Said Was Wine
(ยู เซ็ด วอส ไวน)
The Crumpled Letters In Your Jeans
(เดอะ ครัมเปิล เลทเทอะ ซิน ยุร จีน)
The Late Night Calls And Angry Scenes
(เดอะ เลท ไนท คอล แซน แองกริ ซีน)
What D’you Take Me For
(ว็อท ดายอู เทค มี ฟอ)
I Know The Score
(ไอ โน เดอะ ซโค)
Repeat Chorus To Fade
(ริพีท โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Game Is This คำอ่านไทย Bille Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น