เนื้อเพลง Wake Up And Smell The Coffee คำอ่านไทย The Cranberries

I, I went to hell, I might as well learn by my mistakes
( ไอ , ไอ เว็นท ทู เฮ็ล , ไอ ไมท แอ็ส เว็ล เลิน ไบ มาย มิซเทค)
I, at twenty-four, was insecure, do whatever it takes
(ไอ , แอ็ท ทเวนทิ โฟ , วอส อินซิคยูร , ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)

Come on and wake up, [wake up, wake up, wake up
(คัมมอน แอ็นด เวค อัพ , [ เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ)
Shut up, Shut up, shut up, shut up
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ)
It’s time, smell the coffee, the coffee]
(อิทซ ไทม , ซเม็ล เดอะ คอฟฟิ , เดอะ คอฟฟิ ])

She’s only got one reason to live, this is your life
(ชี โอ๊นลี่ ก็อท วัน รี๊ซั่น ทู ไลฝ , ดีซ ซิส ยุร ไลฟ)
She’s only got one message to give, give it tonight
(ชี โอ๊นลี่ ก็อท วัน เมซซิจ ทู กิฝ , กิฝ อิท ทุไนท)

She’s so gorgeous, I’ll do anything
(ชี โซ กอจัซ , แอล ดู เอนอิธิง)
She’s so gorgeous, I’ll lose everything,
(ชี โซ กอจัซ , แอล ลูส เอ๊วี่ติง ,)

Any day!
(เอนอิ เด !)

Come on then wake up, wake up, wake up, wake up
(คัมมอน เด็น เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ)
Shut up, Shut up, shut up, shut up
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ)
It’s time, smell the coffee, the coffee
(อิทซ ไทม , ซเม็ล เดอะ คอฟฟิ , เดอะ คอฟฟิ)

She’s only got one reason to live, this is your life
(ชี โอ๊นลี่ ก็อท วัน รี๊ซั่น ทู ไลฝ , ดีซ ซิส ยุร ไลฟ)
She’s only got one message to give, give it tonight
(ชี โอ๊นลี่ ก็อท วัน เมซซิจ ทู กิฝ , กิฝ อิท ทุไนท)

She’s so gorgeous, I’ll do anything
(ชี โซ กอจัซ , แอล ดู เอนอิธิง)
She’s so gorgeous, I’ll lose everything
(ชี โซ กอจัซ , แอล ลูส เอ๊วี่ติง)

Any day!
(เอนอิ เด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake Up And Smell The Coffee คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น