เนื้อเพลง Mannequin คำอ่านไทย Britney Spears

MANNEQUIN
( แมนเนะคิน)
Always talking’ around this,
(ออลเว ทอคอิง อะเรานด ดีซ ,)
He wants me,
(ฮี ว็อนท มี ,)
I get things, everything I wanted,
(ไอ เก็ท ธิง , เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท ,)
My own way, your time, goldmines,
(มาย โอน เว , ยุร ไทม , goldmines ,)
Loose guys, on my backless, dresses, exes.
(ลูซ ไก , ออน มาย backless , เดรสเซซ , exes)

I cannot help myself, I’m just doing what I do,
(ไอ แคนน็อท เฮ็ลพ ไมเซลฟ , แอม จัซท ดูอิง ว็อท ไอ ดู ,)
Got my heart set, do anything that I want so thank you,
(ก็อท มาย ฮาท เซ็ท , ดู เอนอิธิง แดท ไอ ว็อนท โซ แธ็งค ยู ,)
I like it and I do what I like,
(ไอ ไลค อิท แอ็นด ดาย ดู ว็อท ไอ ไลค ,)
And if do what I like, then you’ll like it,
(แอ็นด อิฟ ดู ว็อท ไอ ไลค , เด็น โยว ไลค อิท ,)

If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Scream,
(ซครีม ,)
Scream your lungs out,
(ซครีม ยุร ลัง เอ้า ,)
If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Cry,
(คไร ,)
Cry your eyes out,
(คไร ยุร ไอ เอ้า ,)
[I’m not doing that]
([ แอม น็อท ดูอิง แดท ])

That’s what I’m about.
(แด๊ท ว็อท แอม อะเบาท)

You can cry your eyes out of your head,
(ยู แค็น คไร ยุร ไอ เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด ,)
Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)
My face like a mannequin,
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน ,)
[Scream]
([ ซครีม ])
Mannequin, yea I did,
(แมนเนะคิน , เย ไอ ดิด ,)
It again and again,
(อิท อะเกน แอ็นด อะเกน ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)
My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

You told me more than he did,
(ยู โทลด มี โม แฑ็น ฮี ดิด ,)
And then you were frozen, imposin’,
(แอ็นด เด็น ยู เวอ โฟ๊เซน , imposin ,)
There’s no way you want me,
(แดร์ โน เว ยู ว็อนท มี ,)
Watch me, trust me,
(ว็อช มี , ทรัซท มี ,)
Can’t impress me,
(แค็นท อิมพเรซ มี ,)
I’m not changing, I’m just…
(แอม น็อท เช้งจิ้นส , แอม จัซท)

I cannot help myself, I’m just doing what I do,
(ไอ แคนน็อท เฮ็ลพ ไมเซลฟ , แอม จัซท ดูอิง ว็อท ไอ ดู ,)
Got my heart set, do anything that I want so thank you,
(ก็อท มาย ฮาท เซ็ท , ดู เอนอิธิง แดท ไอ ว็อนท โซ แธ็งค ยู ,)
I like it and I do what I like,
(ไอ ไลค อิท แอ็นด ดาย ดู ว็อท ไอ ไลค ,)
And if do what I like, then you’ll like it,
(แอ็นด อิฟ ดู ว็อท ไอ ไลค , เด็น โยว ไลค อิท ,)

If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Scream,
(ซครีม ,)
Scream your lungs out,
(ซครีม ยุร ลัง เอ้า ,)
If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Cry,
(คไร ,)
Cry your eyes out,
(คไร ยุร ไอ เอ้า ,)
[I’m not doing that]
([ แอม น็อท ดูอิง แดท ])

That’s what I’m about.
(แด๊ท ว็อท แอม อะเบาท)

You can cry your eyes out of your head,
(ยู แค็น คไร ยุร ไอ เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด ,)
Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)
My face like a mannequin,
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน ,)
[Scream]
([ ซครีม ])
Mannequin, yea I did,
(แมนเนะคิน , เย ไอ ดิด ,)
It again and again,
(อิท อะเกน แอ็นด อะเกน ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

Watch me,
(ว็อช มี ,)
[Watch me, watch me, watch me,
([ ว็อช มี , ว็อช มี , ว็อช มี ,)
Watch me, watch me, watch me,
(ว็อช มี , ว็อช มี , ว็อช มี ,)
Watch me, watch me, watch me,
(ว็อช มี , ว็อช มี , ว็อช มี ,)
Watch me, watch me, watch me,
(ว็อช มี , ว็อช มี , ว็อช มี ,)
Watch me, watch me…]
(ว็อช มี , ว็อช มี ])

If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Scream,
(ซครีม ,)
Scream your lungs out,
(ซครีม ยุร ลัง เอ้า ,)
If you wanna just
(อิฟ ยู วอนนา จัซท)
Cry,
(คไร ,)
Cry your eyes out,
(คไร ยุร ไอ เอ้า ,)
[I’m not doing that]
([ แอม น็อท ดูอิง แดท ])

That’s what I’m about.
(แด๊ท ว็อท แอม อะเบาท)

You can cry your eyes out of your head,
(ยู แค็น คไร ยุร ไอ เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด ,)
Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
I don’t care, I don’t care,
(ไอ ด้อนท์ แค , ไอ ด้อนท์ แค ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)
My face like a mannequin,
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน ,)
[Scream]
([ ซครีม ])
Mannequin, yea I did,
(แมนเนะคิน , เย ไอ ดิด ,)
It again and again,
(อิท อะเกน แอ็นด อะเกน ,)
You can cry[-cry-cry] again[-gain-gain],
(ยู แค็น คไร [ คไร คไร ] อะเกน [ เกน เกน ] ,)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

My face like a mannequin.
(มาย เฟซ ไลค เก แมนเนะคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mannequin คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น