เนื้อเพลง Infinite คำอ่านไทย Eminem

Oh yeah, this is Eminem baby, back up in that motherf*cking ass
( โอ เย่ , ดีซ ซิส เอมมีนเอม เบบิ , แบ็ค อัพ อิน แดท motherf*คิง อาซ)
One time for your mother f*cking mind, we represent the 313
(วัน ไทม ฟอ ยุร ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง ไมนด , วี เรพริเสนท เดอะ 313)
You know what I’m saying?, cause they don’t know sh*t about this
(ยู โน ว็อท แอม เซอิง , คอส เด ด้อนท์ โน ฌะ *ที อะเบาท ดีซ)
For the 9-6
(ฟอ เดอะ นาย ซิก)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
Ayo, my pen and paper cause a chain reaction
(เอโย , มาย เพ็น แอ็นด เพเพอะ คอส อะ เชน ริแอคฌัน)
To get your brain relaxin, cause they be actin maniac in action
(ทู เก็ท ยุร บเรน รีแลคซิน , คอส เด บี แอสติน เมเนียค อิน แอคฌัน)
A brainiac in fact son, you mainly lack attraction
(อะ brainiac อิน แฟ็คท ซัน , ยู เมนลิ แล็ค แอ็ทแรคฌัน)
You looking zany whack with just a fraction of my tracks spun
(ยู ลุคอิง เสนิ ฮแว็ค วิฑ จัซท ดา ฟแรคฌัน อ็อฝ มาย ทแรค ซพัน)
My rhyming skills got you climbing hills
(มาย รายมิง ซคิล ก็อท ยู ไคลบบิง ฮิล)
I travel through your mind until you spine like siren drills
(ไอ ทแรฝแอ็ล ธรู ยุร ไมนด อันทีล ยู ซไพน ไลค ไซเร็น ดริล)
I’m sliming grills of roaches, with sprayed on disinfectants
(แอม slimings กริลล์ อ็อฝ roaches , วิฑ ซพเร ออน ดิซินเฟคแท็นท)
With some ex rappers till their spinal column disconnects
(วิฑ ซัม เอ็คซ แรพเพอ ทิล แด ซไพแน็ล คอลอัม ดิซค็อนเนคท)
We disinfect then check the monologue, turn your system up
(วี ดิซินเฟคท เด็น เช็ค เดอะ มอนโอะล็อก , เทิน ยุร ซีซเท็ม อัพ)
Twist them up, and indulge in the marijuana smoke
(ทวิซท เฑ็ม อัพ , แอ็นด อินดัลจ อิน เดอะ มาริฮวานา ซโมค)
This is the season for noise pollution contamination
(ดีซ ซิส เดอะ ซี๊ซั่น ฟอ นอยส พอลยูฌัน ค็อนแทมิเนฌัน)
Examination of more cartoons than animation
(เอ็กแสมิเนฌัน อ็อฝ โม คาทูน แฑ็น แอนิเมฌัน)
My lamination of narration
(มาย แลมิเนฌัน อ็อฝ แนะเรฌัน)
Hit’s a snare and bass of track f*cked up rapper interrogation
(ฮิท ซา ซแน แอ็นด แบ็ซ อ็อฝ ทแรค เอฟ *cked อัพ แรพเพอ อินเทโระเกฌัน)
When I declare invasion, there ain’t no time to be stare and gazing
(ฮเว็น นาย ดิคแล อินเฝฉัน , แดร์ เอน โน ไทม ทู บี ซแท แอ็นด เกซซิง)
I turn the stage into a barren wasteland…
(ไอ เทิน เดอะ ซเทจ อีนทุ อะ แบเร็น เวสแลน)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)

Chorus:
(โครัซ :)
You heard of hell well I was sent from it
(ยู เฮิด อ็อฝ เฮ็ล เว็ล ไอ วอส เซ็นท ฟร็อม อิท)
I went to it’s surface and sentenced for murdering instruments
(ไอ เว็นท ทู อิทซ เซอฟิซ แอ็นด เซนเท็นซ ฟอ murderings อีนสทรุเม็นท)
Now I’m trying to repent from it
(เนา แอม ทไรอิง ทู ริเพนท ฟร็อม อิท)
But when I hear the beat I’m tempted to make another attempt at it…
(บัท ฮเว็น นาย เฮีย เดอะ บีท แอม เท็ม ทู เมค แอะนัธเออะ แอ็ทเทมท แอ็ท ดิธ)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Bust it, I let the beat commence so I can beat the sense of your elite defense
(บัซท ดิธ , ไอ เล็ท เดอะ บีท ค็อมเมนซ โซ ไอ แค็น บีท เดอะ เซ็นซ อ็อฝ ยุร เอลีท ดิเฟนซ)
I got to meet the fence fruit was stompin at your feet to rinse
(ไอ ก็อท ทู มีท เดอะ เฟ็นซ ฟรูท วอส สตอมพิน แอ็ท ยุร ฟีท ทู รินซ)
I greet intensive ladies, I spoil all your fans
(ไอ กรีท อินเทนซิฝ เลดิส , ไอ ซพอยล ออล ยุร แฟน)
I foil plans and leave fluids leaking like oil bands
(ไอ ฟอยล แพล็น แซน ลีฝ ฟลูอิด leakings ไลค ออยล แบ็นด)
My coil hands around this microphone lethal
(มาย คอยล แฮ็นด อะเรานด ดีซ ไมคโระโฟน ลีแธ็ล)
One thought in my cerebral is deeper then a Jeep full of people
(วัน ธอท อิน มาย เซริบแร็ล อีส ดิพเพอเด็น อะ จีพ ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
MC’s are feeble, I came to cause some pandemonium
(เมซีสฺ แซร์ ฟีเบิล , ไอ เคม ทู คอส ซัม แพนดิโมเนียม)
Battle a band of phony MC’s and stand the only one
(แบ๊ทเทิ้ล อะ แบ็นด อ็อฝ โฟนี เมซีสฺ แซน ซแท็นด ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Imitator, Intimidator, Stimulator, Simulator of data, Eliminator
(อีมอิเทเทอะ , Intimidator , Stimulator , Simulator อ็อฝ เดทะ , อิลีมอิเนเทอะ)
There’s never been a greater since the burial of Jesus
(แดร์ เนฝเวอะ บีน อะ กเรทเออะ ซินซ เดอะ เบเรียล อ็อฝ จีสัซ)
F*ck around and catch all of the venereal diseases
(เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด แค็ช ออล อ็อฝ เดอะ ฝินีเรียล ดิสีส)
My thesis will smash a stereo to pieces
(มาย ธีซิซ วิล ซแม็ฌ อะ ซเทริโอ ทู พีซ)
My accapella releases plastic masterpieces through telekinesis
(มาย accapella รีลีซ พแลซทิค มาสเตอร์พีเสด ธรู telekinesis)
And eases you mentally, gently, sentimentally, instrumentally
(แอ็นด อีส ยู เมนแท็ลลิ , เจนทลิ , เซนทิเมนแท็ลลิ , instrumentally)
With entity, dementedly meant to be Infinite
(วิฑ เอนทิทิ , dementedly เม็นท ทู บี อีนฟินิท)

Chorus:
(โครัซ :)
You heard of hell well I was sent from it
(ยู เฮิด อ็อฝ เฮ็ล เว็ล ไอ วอส เซ็นท ฟร็อม อิท)
I went to it’s surface and sentenced for murdering instruments
(ไอ เว็นท ทู อิทซ เซอฟิซ แอ็นด เซนเท็นซ ฟอ murderings อีนสทรุเม็นท)
Now I’m trying to repent from it
(เนา แอม ทไรอิง ทู ริเพนท ฟร็อม อิท)
But when I hear the beat I’m tempted to make another attempt at it…
(บัท ฮเว็น นาย เฮีย เดอะ บีท แอม เท็ม ทู เมค แอะนัธเออะ แอ็ทเทมท แอ็ท ดิธ)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)

Verse 3:
(เฝิซ ที :)
Man I got evidence I’m never dense and I been clever ever since
(แม็น นาย ก็อท เอฝอิเด็นซ แอม เนฝเวอะ เด็นซ แอ็นด ดาย บีน คเลฝเออะ เอฝเออะ ซินซ)
My residence was hesitant to do some sh*t that represents the M-O
(มาย เรสอิเด็นซ วอส เฮสอิแท็นท ทู ดู ซัม ฌะ *ที แดท เรพริเสนท เดอะ เอ็ม โอ)
So I’m assuming all responsibility
(โซ แอม แอ็ซยูมอิง ออล ริซพอนซิบีลอิทิ)
Cause there’s a monster will in me that always wants to kill MC’s
(คอส แดร์ ซา มอนซเทอะ วิล อิน มี แดท ออลเว ว็อนท ทู คิล เมซีสฺ)
Mic messaler, slamming like a wrestler
(ไมคะ messaler , สแลมมิ้ง ไลค เก เรซเลอะ)
Here to make a mess of a lyric smuggling embezzler
(เฮียร ทู เมค เก เมซ อ็อฝ อะ ลีริค smugglings embezzler)
No one is speacialer, My skill is intergalactical
(โน วัน อีส speacialer , มาย ซคิล อีส intergalactical)
I get cynical at a fool then I send a crew back to school
(ไอ เก็ท ซีนอิแค็ล แอ็ท ดา ฟูล เด็น นาย เซ็นด อะ ครู แบ็ค ทู ซคูล)
I never packed a tool or acted cool, it wasn’t practical
(ไอ เนฝเวอะ แพ็ค อะ ทูล ออ แอ็คท คูล , อิท วอสซึ้น พแรคทิแค็ล)
I’d rather led a tactful, tractical, track for your fancy
(อาย ราฑเออะ เล็ด อะ แทคทฟุล , tractical , ทแรค ฟอ ยุร แฟนซิ)
In fact I can’t see, or can’t imagine
(อิน แฟ็คท ไอ แค็นท ซี , ออ แค็นท อิแมจอิน)
A man who ain’t a lover of beats or a fan of scratching
(อะ แม็น ฮู เอน ดา ลัฝเออะ อ็อฝ บีท ออ รา แฟน อ็อฝ scratchings)
This is for my family, the kid who had a cameo on my last jam
(ดีซ ซิส ฟอ มาย แฟมอิลิ , เดอะ คิด ฮู แฮ็ด อะ แคมอิโอ ออน มาย ลาซท แจ็ม)
Plus the man who never had a plan B
(พลัซ เดอะ แม็น ฮู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ แพล็น บี)
Be all you can be, cause once you make an instant hit
(บี ออล ยู แค็น บี , คอส วันซ ยู เมค แอน อีนซแท็นท ฮิท)
I’m tense to be tempted when I see the sins my friends commit…
(แอม เท็นซ ทู บี เท็ม ฮเว็น นาย ซี เดอะ ซิน มาย ฟเร็นด ค็อมมีท)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)

Chorus:
(โครัซ :)
You heard of hell well I was sent from it
(ยู เฮิด อ็อฝ เฮ็ล เว็ล ไอ วอส เซ็นท ฟร็อม อิท)
I went to it’s surface and sentenced for murdering instruments
(ไอ เว็นท ทู อิทซ เซอฟิซ แอ็นด เซนเท็นซ ฟอ murderings อีนสทรุเม็นท)
Now I’m trying to repent from it
(เนา แอม ทไรอิง ทู ริเพนท ฟร็อม อิท)
But when I hear the beat I’m tempted to make another attempt at it…
(บัท ฮเว็น นาย เฮีย เดอะ บีท แอม เท็ม ทู เมค แอะนัธเออะ แอ็ทเทมท แอ็ท ดิธ)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)
You heard of hell well I was sent from it
(ยู เฮิด อ็อฝ เฮ็ล เว็ล ไอ วอส เซ็นท ฟร็อม อิท)
I went to it’s surface and sentenced for murdering instruments
(ไอ เว็นท ทู อิทซ เซอฟิซ แอ็นด เซนเท็นซ ฟอ murderings อีนสทรุเม็นท)
Now I’m trying to repent from it
(เนา แอม ทไรอิง ทู ริเพนท ฟร็อม อิท)
But when I hear the beat I’m tempted to make another attempt at it…
(บัท ฮเว็น นาย เฮีย เดอะ บีท แอม เท็ม ทู เมค แอะนัธเออะ แอ็ทเทมท แอ็ท ดิธ)
I’m Infinite
(แอม อีนฟินิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infinite คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น