เนื้อเพลง Garden Of Eden คำอ่านไทย Guns N’ Roses

It’s a critical solution
( อิทซ ซา ครีทอิแค็ล โซลยูฌัน)
And the east coast got the blues
(แอ็นด ดิ อีซท โคซท ก็อท เดอะ บลู)
It’s a mass of confusion
(อิทซ ซา มาซอ็อฝ ค็อนฟยูฉัน)
Like the lies they sell to you
(ไลค เดอะ ไล เด เซ็ล ทู ยู)

You got a glass jawed toothache
(ยู ก็อท ดา กลัซ จอ ทูธแฮ็ค)
Of a mental disease
(อ็อฝ อะ เมนแท็ล ดิสีส)
An they be runnin’ round back
(แอน เด บี รูนนิน เรานด แบ็ค)
See ’em line up on their knees
(ซี เอ็ม ไลน อัพ ออน แด นี)
Cause the kiss ass sycophants
(คอส เดอะ คิซ อาซ ซีคโอะแฟ็นท)
Throwin’ penance at your feet
(โตวอิน เพนแอ็นซ แอ็ท ยุร ฟีท)

When they got nowhere to go
(ฮเว็น เด ก็อท โนแวร์ ทู โก)
Watch ’em come in off the streets
(ว็อช เอ็ม คัม อิน ออฟฟ เดอะ ซทรีท)
While they’re bangin’ out front
(ฮไวล เดรว แบงงิน เอ้า ฟรันท)
Inside their slammin’ to the cruch
(อีนไซด แด สแลมมิน ทู เดอะ cruch)
Go on an throw me to the lions
(โก ออน แอน ธโร มี ทู เดอะ ไลอัน)
And the whole damn screamin’ bunch
(แอ็นด เดอะ โฮล แด็ม สครีมมิน บันช)
Cause the pissed-off rip-offs
(คอส เดอะ พิซ ออฟฟ ริพ ออฟฟ)
R’ everywhere you turn
(อาร์ เอวี่แวร์ ยู เทิน)
Tell me how a generation’s
(เท็ล มี เฮา อะ เจเนอะเรฌัน)
Ever s’posed to learn
(เอฝเออะ สโพซซฺ ทู เลิน)
This fire is burnin’
(ดีซ ไฟร อีส เบินนิน)
and it’s out of control
(แอ็นด อิทซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
It’s not a problem you can stop
(อิทซ น็อท ดา พรอบเล็ม ยู แค็น ซท็อพ)
It’s rock n’ roll
(อิทซ ร็อค เอ็น โรล)

I read it on a wall
(ไอ เร็ด ดิท ออน อะ วอล)
It went straight to my head
(อิท เว็นท ซทเรท ทู มาย เฮ็ด)
It said ” Dance to the tension
(อิท เซ็ด ” ดานซ ทู เดอะ เทนฌัน)
of a world on edge ”
(อ็อฝ อะ เวิลด ออน เอ็จ “)
We got racial violence
(วี ก็อท เรแฌ็ล ไฝโอะเล็นซ)
And who’ll cast the first stone
(แอ็นด อ๊าว คาซท เดอะ เฟิซท ซโทน)
And sex is used anyway it can be
(แอ็นด เซ็คซ อีส ยูซ เอนอิเว อิท แค็น บี)
Sometimes when I look out
(ซัมไทม์ ฮเว็น นาย ลุค เอ้า)
It’s hard to see the day
(อิทซ ฮาด ทู ซี เดอะ เด)
It’s a feelin’ you can have it
(อิทซ ซา ฟีลิน ยู แค็น แฮ็ฝ อิท)
It’s not mine to take away
(อิทซ น็อท ไมน ทู เทค อะเว)

Lost in the garden of Eden
(ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Said we’re lost in the garden of Eden
(เซ็ด เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
And there’s no one’s gonna believe this
(แอ็นด แดร์ โน วัน กอนนะ บิลีฝ ดีซ)
But we’re lost in the garden of Eden
(บัท เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
This fire is burnin’ and it’s out of control
(ดีซ ไฟร อีส เบินนิน แอ็นด อิทซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
It’s not a problem you can stop
(อิทซ น็อท ดา พรอบเล็ม ยู แค็น ซท็อพ)
It’s rock n’ roll
(อิทซ ร็อค เอ็น โรล)
S*ck on that
(เอส *ck ออน แดท)

Looking through this point of view
(ลุคอิง ธรู ดีซ พอยนท อ็อฝ ฝยู)
There’s no way I’m gonna fit in
(แดร์ โน เว แอม กอนนะ ฟิท อิน)
Don’t ya tell me what my eyes see
(ด้อนท์ ยา เท็ล มี ว็อท มาย ไอ ซี)
Don’t ya tell me who to believe in
(ด้อนท์ ยา เท็ล มี ฮู ทู บิลีฝ อิน)
I ain’t superstitious
(ไอ เอน ซยูเพิซทีฌอัซ)
But I know when somethin’s wrong
(บัท ไอ โน ฮเว็น ซัมติน ร็อง)
I’ve been draggin’ my heels
(แอฝ บีน แดรกกิน มาย ฮีล)
With a b*tch called hope
(วิฑ อะ บี *tch คอล โฮพ)
Let the undercurrent drag me along
(เล็ท ดิ อันเดอะเคอเร็นท ดแร็ก มี อะลอง)

Lost in the garden of Eden
(ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Said we’re lost in the garden of Eden
(เซ็ด เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
And there’s no one’s gonna believe this
(แอ็นด แดร์ โน วัน กอนนะ บิลีฝ ดีซ)
But we’re lost in the garden of Eden
(บัท เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)

Most organized religions make
(โมซท ออแกะไนส ริลีจอัน เมค)
A mockery of humanity
(อะ มอคเคอะริ อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
Our governments are dangerous
(เอ๊า กัฝเอินเม็นท แซร์ เดนเจอะรัซ)
And out of control
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
The garden of Eden is just another graveyard
(เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน อีส จัซท แอะนัธเออะ เกรฝวีหยาด)
Said if they had someone to buy it
(เซ็ด อิฟ เด แฮ็ด ซัมวัน ทู ไบ อิท)
Said I’m sure they’d sell my soul
(เซ็ด แอม ฌุร เดยฺ เซ็ล มาย โซล)

This fire is burnin’ and it’s out of control
(ดีซ ไฟร อีส เบินนิน แอ็นด อิทซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
It’s not a problem you can stop
(อิทซ น็อท ดา พรอบเล็ม ยู แค็น ซท็อพ)
It’s rock n’ roll
(อิทซ ร็อค เอ็น โรล)
Lost in the garden of Eden
(ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
[An we ain’t talkin’ about no
([ แอน วี เอน ทอคกิ่น อะเบาท โน)
poison apple or some missin’ rib ya hear]
(พ๊อยซั่น แอพ ออ ซัม มิซซิน ริบ ยา เฮีย ])
Said we’re lost in the garden of Eden
(เซ็ด เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Said there’s no one’s gonna believe this
(เซ็ด แดร์ โน วัน กอนนะ บิลีฝ ดีซ)
Said we’re lost in the garden of Eden
(เซ็ด เวีย ล็อซท อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
This fire is burnin’ and it’s out of control
(ดีซ ไฟร อีส เบินนิน แอ็นด อิทซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
It’s not a problem you can stop
(อิทซ น็อท ดา พรอบเล็ม ยู แค็น ซท็อพ)
It’s rock n’ roll
(อิทซ ร็อค เอ็น โรล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Garden Of Eden คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น