เนื้อเพลง Flora’s Secret คำอ่านไทย Enya

Lovers in the long grass
( ลัฝเออะ ซิน เดอะ ล็อง กราซ)
look above them
(ลุค อะบัฝ เฑ็ม)
only they can see
(โอ๊นลี่ เด แค็น ซี)
where the clouds are going
(ฮแว เดอะ คเลาด แซร์ โกอิ้ง)
only to discover
(โอ๊นลี่ ทู ดิซคัฝเออะ)
dust and sunlight
(ดัซท แอ็นด ซันไลท์)
ever make the sky so blue
(เอฝเออะ เมค เดอะ ซไค โซ บลู)
Afternoon is hazy
(แอฟเตอร์นูน อีส เฮสิ)
river flowing
(รีฝเออะ ฟโลอิง)
all around the sounds
(ออล อะเรานด เดอะ เซานด)
moving closer to them
(มูฝอิง โคลเซอร์ ทู เฑ็ม)
telling them the story
(เทลลิง เฑ็ม เดอะ ซโทริ)
told by flora
(โทลด ไบ ฟโลระ)
dreams they never knew
(ดรีม เด เนฝเวอะ นยู)

Silver willows
(ซีลเฝอะ วีลโล)
tears from Persia
(เทีย ฟร็อม เพอฉะ)
those who come
(โฑส ฮู คัม)
from a far-off island
(ฟร็อม มา ฟา ออฟฟ ไอแล็นด)
winter Chanterelle lies
(วีนเทอะ Chanterelle ไล)
under cover
(อันเดอะ คัฝเออะ)
Glory-of-the-sun in blue
(กโลริ อ็อฝ เดอะ ซัน อิน บลู)

Some they know as passion
(ซัม เด โน แอ็ส แพฌอัน)
some as freedom
(ซัม แอ็ส ฟรีดัม)
some they know as love
(ซัม เด โน แอ็ส ลัฝ)
and the way it leaves them
(แอ็นด เดอะ เว อิท ลีฝ เฑ็ม)
summer snowflake
(ซัมเมอะ snowflake)
for a season
(ฟอ รา ซี๊ซั่น)
when the sky above is blue
(ฮเว็น เดอะ ซไค อะบัฝ อีส บลู)
when the sky above is blue
(ฮเว็น เดอะ ซไค อะบัฝ อีส บลู)
Lying in the long grass
(ลายยิง อิน เดอะ ล็อง กราซ)
close beside her
(คโลส บิไซด เฮอ)
giving her the name
(กีฝวิง เฮอ เดอะ เนม)
of the one the moon loves
(อ็อฝ ดิ วัน เดอะ มูน ลัฝ)
this will be the day she
(ดีซ วิล บี เดอะ เด ชี)
will remember
(วิล ริเมมเบอะ)
when she knew his heart
(ฮเว็น ชี นยู ฮิส ฮาท)
was
(วอส)
loving in the long grass
(ลัฝอิง อิน เดอะ ล็อง กราซ)
close beside her
(คโลส บิไซด เฮอ)
whispering of love
(วิซเปอร์ริง อ็อฝ ลัฝ)
and the way it leaves them
(แอ็นด เดอะ เว อิท ลีฝ เฑ็ม)
lying in the long grass
(ลายยิง อิน เดอะ ล็อง กราซ)
in the sunlight
(อิน เดอะ ซันไลท์)
they believe it’s true love
(เด บิลีฝ อิทซ ทรู ลัฝ)
and from all around them
(แอ็นด ฟร็อม ออล อะเรานด เฑ็ม)
flora’s secret
(ฟโลระ ซีคเร็ท)
telling them of love
(เทลลิง เฑ็ม อ็อฝ ลัฝ)
and the way it breathes
(แอ็นด เดอะ เว อิท บรีฑ)
and
(แอ็นด)
looking up from eyes of
(ลุคอิง อัพ ฟร็อม ไอ อ็อฝ)
amaranthine
(แอมะแรนธีน)
they can see the sky
(เด แค็น ซี เดอะ ซไค)
is blue
(อีส บลู)
knowing that their love
(โนอิง แดท แด ลัฝ)
is true
(อีส ทรู)
dreams they never knew
(ดรีม เด เนฝเวอะ นยู)
and the sky above is blue
(แอ็นด เดอะ ซไค อะบัฝ อีส บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flora’s Secret คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น